Запитання - Відповідь

В даному розділі надаються роз'яснення фахівцями Ради профспілки
До уваги користувачів!
Розділ "Запитання - Відповідь"
Шановні спілчани!
Для того, щоб фахівці Ради профспілки могли швидко і змістовно підготувати відповідь на ваші запитання, слід дотримуватися таких вимог:
• сформулювати запитання конкретно, стисло;
• вказати структурний підрозділ, у якому виникла проблема.
Для висловлення думок, обміну враженнями та ведення дискусій використовуються інші розділи форуму.
УВАГА! Ваше запитання буде видалено, якщо:
п. 1. – буде вжито нецензурні, непристойні або наклепницькі вирази, образливі
випади на адресу конкретних осіб, профспілки;
п. 2. – буде по суті коментарем або міститиме розмірковування загального характеру;
п. 3. – вирішення питання не входить до компетенції Ради профспілки.

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення al1k » Вів, 10 грудня 2019 9:28 pm

№ 3551
Добрий день, не був у відпустці у 2019році, написав заяву на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. У відділі кадрів відмовились приймати заяву, мотивувавши тим, якщо не йдеш у відпустку не маєш права отримання матдопомоги. РФ Львівська залізниця. Прохання надати розяснення як діяти в даній ситуації.

 !  "Admin":
Шановний дописувачу!

Що стосується надання матеріальної допомоги на оздоровлення, слід зазначити, що ці питання регулюються колективним договором. Слід зазначити, що в окремих колдоговорах надання матеріальної допомоги на оздоровлення прив"язано до надання відпустки, а в окремих – в любий час по заяві працівника.

Враховуючи, що в даний час рафіки відпусток практично не дотримуються за обставин які не залежать від працівника (що є грубим порушенням ст.45 Конституції України і ЗУ " Про відпустки") така проблема дійсно існує для підрозділів, в яких надання такої допомоги прив"язано до дати відпустки. При цьому профком зобов"язанийпо закінченню року ініціювати перед адміністрацією питання погашення заборгованості перед працівниками за умовами колективного договору, які не реалізували з поважних причин своє право на таку матеріальну допомогу. До речі, прямий обов"язок профкому постійно контролювати виконання ЗУ "Про відпустки", графік відпусток та реалізацію норм колективного договору, які регулюють ці питання.

У випадку неможливості з різних причин реалізувати своє право, рекомендуємо звернутися з офіційною заявою в територіальний комітет профспілки.

Правова інспекція праці Ради профспілки !  "Admin":
Згідно з пунктом 3.2.18 Галузевої угоди матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам на умовах і в розмірах, передбачених колективними договорами.
Пунктом 8.4. Колективного договору Львівської залізниці встановлено, що матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі не менше 30% тарифної ставки (посадового окладу) виплачується відповідно до діючого Положення і спільних рішень адміністрації та президії Дорпрофсожу залізниці. Зазначеним Положенням передбачаються умови виплати такої допомоги, у т.ч. якщо працівник не виходить в чергову відпустку протягом календарного року.
Для детальної консультації щодо визначеного Положенням порядку виплати матеріальної допомоги на оздоровлення рекомендуємо звернутися до Дорожньої профспілкової організації за тел. 6-43-26  Булгаков Денис Вадимович, завідувач відділом соціального захисту, праці і зарплати.
al1k
 
Повідомлення: 35
З нами з: Чет, 03 липня 2014 2:18 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення Michel » Чет, 12 грудня 2019 1:31 am

№ 3552
Питання по новому "меморандуму": 1) куди поділася вимога підвищення на 10% зп у 2019 році, передбаченого кол. угодою;
2) куди поділася вимога припинити скорочення працівників АТ; 3) куди поділася вимога звільнення пана Кравцова?
Michel
 
Повідомлення: 31
З нами з: П'ят, 25 квітня 2014 9:57 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення IgorPro » Сер, 18 грудня 2019 10:40 pm

№ 3553
Добрий день. Я Прокопов Ігор Володимирович був призваний на строкову службу 25.10.18р. До дня призову працюва поїзним диспетчером в ПАТ Укрзалізниця, Одеська залізниця. Виробничий підрозділ Знам'янська дирекція залізничних перевезень.
Відсутність працівника на роботі у зв’язку з призовом на військову службу оформляється на підставі ч. 2 ст. 39 Закону № 2232, яка має назву: «Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація» та формулюється наступним чином:

2. Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України
Був оформлений наказ по особовому складу про увільнення мене від роботи з 26.10.2018р. на час проходження військової (строкової) служби в умовах особливого періоду зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку.
Який в свою чергу розрахували згідно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
З 05.09.19 я став військовослужбовцем за контрактом (трирічний контракт) . Надіславши копію контракту на підприємство був оформлений новий наказ по особовому складу в якому мене знову увільнили від роботи з 05.09.2019 на час проходження військової служби за контрактом (три роки) в умовах особливого періоду зі збереженням місця роботи , посади і середнього заробітку.
І питання тут не в тому навіщо мене увільнили другий раз коли я вже був увільнений, а в тому навіщо втрутилася бухгалтерія і вирішила що мені потрібно перерахувати мою середню заробітну плату.
Бухгалтерія керуючись цим пунктом порядку #100:
“При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються
виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
В інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99, N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )
Мені розрахували середню ЗП з тарифної ставки. І вона (ЗП) стала на 43.6% менша.
І далі я поясню чому вважаю що було неправомірно знижено рівень мого фінансового забезпечення.
В законі чітко вказано на який період зберігаються мої гарантії.
ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу
2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.
Кодекс законів про працю України
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
З приведених вище законів ми бачимо що мої гарантії зберігаються:
1)На час, необхідний для виконання зазначених обов'язків (пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу);
2)На час виконання державних або громадських обов'язків;
3)Під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.
Відповідно до частини першої та частини третьої статті 24 ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу
Початком проходження військової служби вважається:
1) день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту - для громадян, призваних на строкову військову службу;
2) день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі військовозобов'язаних, які проходять збори, та резервістів під час мобілізації;
3. Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
У моєму випадку день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту співпадає з днем зарахування до списків особового складу військової частини і являється початком проходження військової служби. Підписання контракту відбулося в тій же частині тому дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини не було, а час виконання державних або громадських обов'язків не преривався.
Я вважаю що причин для перерахування середньої заробітної плати не має, а також що наказ по особовому складу став приводом для звуження змісту та обсягів моїх прав і що це не відповідає статтям 8, 21, частинам другій, третій статті 22, статті 46 Конституції України.
В Основному Законі України встановлено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою (стаття 1); права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина друга статті 3).
В Україні визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частини перша, друга статті 8 Основного Закону України).
Відповідно до Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу (частина перша статті 17); захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України (частина перша статті 65); держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей (частина п’ята статті 17).
Стаття 17 Конституції України міститься у розділі І „Загальні засади“, який визначає такі основи конституційного ладу в Україні, як, зокрема, суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність України, захист яких є справою всього Українського народу. Наведене свідчить про засадничий характер положень цієї статті, у тому числі щодо соціального захисту осіб, на яких покладається обов’язок захищати суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України.
Виходячи зі змісту статей 17, 65 Основного Закону України я вважаю що громадяни України, які захищають Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, виконують конституційно значущі функції. Тож держава повинна надавати їм і членам їхніх сімей особливий статус та забезпечувати додаткові гарантії соціального захисту відповідно до частини п’ятої статті 17 Конституції України як під час проходження служби, так і після її закінчення.
Щодо осіб, на яких покладається обов’язок захищати Україну, її незалежність та територіальну цілісність, та членів їхніх сімей частиною п’ятою статті 17 Конституції України передбачено особливий соціальний захист, який не обмежено умовами й рівнем, встановленими у статті 46 Основного Закону України.
Отже, закріплення в Конституції України обов’язку держави щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які захищають Вітчизну, суверенітет і територіальну цілісність України, є запорукою його реалізації державою та недопущення зниження рівня соціального захисту цих осіб та членів їхніх сімей.

 !  "Glavred":
Шановний Ігоре Володимировичу, з приводу Вашого запитання отримано відповідь від Знам’янського теркому профспілки.
У результаті розгляду Вашого питання по суті на оперативній нараді ДН-3, проведеної 26.12.2019 р. з ініціативи Знам’янського теркому профспілки, прийнято рішення про донарахування Вам належних грошових коштів за період з 5 вересня по листопад (включно) п. р. з розрахунку середнього заробітку, що склався перед увільненням для проходження військової строкової служби згідно із наказом від 26.10.2018 р. № 616-ос.
IgorPro
 
Повідомлення: 1
З нами з: Пон, 16 грудня 2019 9:41 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення Анна vogwa » Пон, 23 грудня 2019 12:25 pm

№ 3554

Скажіть будь-ласка чому прцівникам які влаштувались на роботу осінню немає дитячих подарунків?
Чому чоловік влаштувавшись на роботу осінню, вступив в профспілку, платить податки, а йому за це дітям не дають подарунки новорічні? За яким таким законом?
 !  "Glavred":
Доброго дня! Є подарунки від адміністрації, є - від профкому. У профкомі первинки виробничого підрозділу нададуть повну інформацію.
Анна vogwa
 
Повідомлення: 1
З нами з: Пон, 23 грудня 2019 12:17 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення al1k » Вів, 24 грудня 2019 2:30 pm

al1k написав:№ 3551
Добрий день, не був у відпустці у 2019році, написав заяву на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. У відділі кадрів відмовились приймати заяву, мотивувавши тим, якщо не йдеш у відпустку не маєш права отримання матдопомоги. РФ Львівська залізниця. Прохання надати розяснення як діяти в даній ситуації.
 !  "Admin":
Шановний дописувачу!
Що стосується надання матеріальної допомоги на оздоровлення, слід зазначити, що ці питання регулюються колективним договором. Слід зазначити, що в окремих колдоговорах надання матеріальної допомоги на оздоровлення прив"язано до надання відпустки, а в окремих – в любий час по заяві працівника.
Враховуючи, що в даний час рафіки відпусток практично не дотримуються за обставин які не залежать від працівника (що є грубим порушенням ст.45 Конституції України і ЗУ " Про відпустки") така проблема дійсно існує для підрозділів, в яких надання такої допомоги прив"язано до дати відпустки. При цьому профком зобов"язанийпо закінченню року ініціювати перед адміністрацією питання погашення заборгованості перед працівниками за умовами колективного договору, які не реалізували з поважних причин своє право на таку матеріальну допомогу. До речі, прямий обов"язок профкому постійно контролювати виконання ЗУ "Про відпустки", графік відпусток та реалізацію норм колективного договору, які регулюють ці питання.
У випадку неможливості з різних причин реалізувати своє право, рекомендуємо звернутися з офіційною заявою в територіальний комітет профспілки.
Правова інспекція праці Ради профспілки


 !  "Admin":
Згідно з пунктом 3.2.18 Галузевої угоди матеріальна допомога на оздоровлення надається працівникам на умовах і в розмірах, передбачених колективними договорами.
Пунктом 8.4. Колективного договору Львівської залізниці встановлено, що матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі не менше 30% тарифної ставки (посадового окладу) виплачується відповідно до діючого Положення і спільних рішень адміністрації та президії Дорпрофсожу залізниці. Зазначеним Положенням передбачаються умови виплати такої допомоги, у т.ч. якщо працівник не виходить в чергову відпустку протягом календарного року.
Для детальної консультації щодо визначеного Положенням порядку виплати матеріальної допомоги на оздоровлення рекомендуємо звернутися до Дорожньої профспілкової організації за тел. 6-43-26  Булгаков Денис Вадимович, завідувач відділом соціального захисту, праці і зарплати.

Добрий день, заяву відділ кадрів приняв, але вони не гарантують отримання допомоги. Я отримаю допогу чи ні?

 !  "Glavred":
Доброго дня! Дочекайтеся, будь ласка, відповіді на Вашу заяву.
al1k
 
Повідомлення: 35
З нами з: Чет, 03 липня 2014 2:18 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення Natali » Чет, 02 січня 2020 11:56 am

Natali написав:№ 3537
Вопрос по структуре профсоюза.
На сайте профсоюза есть информация, что в составе профсоюза действует 8 (8, Карл) дорожных профсоюзных организаций.
А здесь на форуме есть 7 ветвей (разделов) дорожных профсоюзных организаций, две из которых это "Дорпрофсож Львівської залізниці" и "Дорпрофсож регіональної філії «Львівська залізниця»".
А как такое возможно? у нас две Львовских ж.д.? И какая ж.д. восьмая?
...............................................
Буду очень признательна за разъяснение этой ситуации.

 !  "Admin":
До складу профспілки входять:
1. Первинні профспілкові організації.
2. Об’єднані профспілкові організації.
3. Територіальні профспілкові організації.
4. Дорожні профспілкові організації.
Вважаючи на значні структурні перетворення в АТ УЗ структура профспілки постійно адаптується до змін у господарській структурі та є динамічною.
Станом на 1.01.2020 рік в профспілці діють 8 дорожніх профорганізацій, у тому числі дорпрофсож метрополітенів України.
Щодо двох дорожніх профорганізацій в регіональній філії «Львівська залізниця» - проводяться дискусії щодо їх об’єднання.
Аватар користувача
Natali
 
Повідомлення: 54
З нами з: Пон, 11 серпня 2008 10:24 am

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення Ярик » Чет, 02 січня 2020 1:37 pm

№ 3555
Добрый день! Почему вопрос № 2968 на этом форуме остался без ответа,хотелось бы услышать разъяснения по этому вопросу.
 !  "Glavred":
Доброго дня! Можливо, відповідь автору запитання № 2968 у березні 2017 року було надано у телефонному режимі…

Порядок преміювання визначено у Положенні, що є додатком до колдоговору.
Працівникам, яких позбавили премії, повинно бути чітко визначено причину у наказі або протоколі комісії з оплати праці структурного підрозділу.
Із зазначеного питання можна звернутися до голови профкому вашого підрозділу.
Ярик
 
Повідомлення: 1
З нами з: Нед, 29 грудня 2019 11:45 pm

Премия по выслуге лет

Повідомлення Tross » Пон, 06 січня 2020 6:50 pm

№ 3556
Здравствуйте! У меня вопрос про премию по выслуге лет.
Можно поднять вопрос про добавление промежуточных процентных ставок премии по выслуге лет на Железной дороге(На всех ее "дорогах"). Например добавить:
6 мес-3.5%, 2 года-8.5%, 4 года-12.5%, 7 год,6 мес.-17.5%, 12 год,6 мес.-22.5%,
17 год,6 мес.-27.5%, 22 года,6 мес. 35%.
Спасибо!
 !  "Glavred":
Доброго дня!
На залізничному транспорті працівникам в залежності від безперервного стажу роботи нараховується і виплачується щомісячна надбавка за вислугу років, а не премія – це абсолютно різні речі, оскільки преміювання передбачає матеріальне стимулюванні за виконання і перевиконання певних встановлених показників роботи і розмір премії напряму залежить від ступені виконання таких показників.
Надбавка за вислугу років встановлено з метою закріплення кваліфікованих кадрів на залізничному транспорті і передбачає певну диференціацію по стажу, яка відпрацьована багаторічними дослідженнями плинності кадрів.
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки

Пт, 10 янв 2020 5:23 pm
Хорошо!Задам вопрос по другому.
Можно поднять вопрос про добавлению промежуточных процентных ставок по ежемесячной надбавке по выслуге лет?
Например:6 мес-3.5%, 2 года-8.5%, 4 года-12.5%, 7 год,6 мес.-17.5%, 12 год,6 мес.-22.5%,
17 год,6 мес.-27.5%, 22 года,6 мес. 35%.
Если сейчас начинаются с года и промежуточные процентные ставки будут больше стимулировать молодежь оставаться на этой малой зарплате.Потому как з.п. работников выше 50грн. в час я не встречал большая масса людей получает от 30грн. до 40грн. Это я думаю Вы и без меня знаете.
 !  "Glavred":
Для розгляду Вашої пропозиції її необхідно офіційно оформити та направити на адресу АТ «Укрзалізниця» і Ради профспілки, тоді при перегляді Положення про порядок виплати надбавки за вислугу років комісія цю пропозицію розгляне.
Tross
 
Повідомлення: 7
З нами з: Сер, 30 травня 2018 1:39 am

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення Ladkup » Суб, 11 січня 2020 10:32 am

№ 3557
Виробничий підрозділ "Ладижинський кар'єр" філії "Центр Управління Промисловістю" АТ "Укрзалізниця" згідно наказу в січні 2020 року знаходиться в простої, чи буде проводитись виплата надбавки за вислугу років працівникам залізничного транспорту, а саме: інженерно-технічному персоналу та виробничому персоналу?
 !  "Glavred":
Надбавка виплачується за період роботи, а простій - це не робота.
Відділ економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки
Ladkup
 
Повідомлення: 2
З нами з: Сер, 22 квітня 2015 2:25 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення олександр27 » Сер, 15 січня 2020 10:15 am

№ 3558

Доброго дня.Питання по відпусткам.Працівник працевлаштувався на залізницю у березні 2018 р. Перша відпустка була кінець листопада-початок грудня 2018 р. Друга чергова відпустка була у вересні 2019р.На 2020 р. була написана заява на відпустку у травні місяці 2020р.,але керівництво відмовило і перенесло відпустку на жовтень місяць,мотивуючи це тим ,що працівник влаштувався в березні і потрібно ,,Щоб минуло шість місяців від дати влаштування на підприємство" .ДН-4 Полтава.Підкажіть чи законні дії керівництва.Дуже дякую.

 !  "Admin":
Шановний дописувачу!
Попередньо слід зазначити, що твердження Вашого роботодавця виходять за межі ЗУ "Про відпустки"
Так, згідно частини 4 ст.10 ЗУ "Про відпустки", право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.Всі подальші відпустки надаються працівнику згідно графіка відпусток. Що стосується відпустки на 2020 рік, Вас вже були повинні ознайомити з графіком відпусток на цей рік, який формується в тому числі і в залежності від побажань працівника.. Згідно Вашого допису, Ви мабудь не проінформовані що ж заплановано у графіку. Це вже питання до голови Вашої профспілкової організації.
Ст. 11 ЗУ "Про відпустки" передбачає перенесення щорічної відпустки на інші періоди за ініціативою власника (уповноваженого ним органу) як виняткову обставину і лише за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації при умові, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.
У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 цього Закону.
При цьому частина друга ст.12 цього Закону говорить, що невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Правова інспекція праці Ради профспілки
олександр27
 
Повідомлення: 7
З нами з: Сер, 03 жовтня 2018 12:46 pm

Оплата командировочных при обучении

Повідомлення Shubin1409 » Вів, 04 лютого 2020 10:52 am

№ 3559

Галушка Сергей. Монтер пути 2 околоток ПЧ-11 Полтавская дистанция пути ЮЖД
Вопрос: Моя жена, работник 3 околотка ПЧ-11 в данное время подсобный рабочий , проходящая обучение на дежурную переезда.

Обучение проходит в уч. центре Люботын, Харьковская обл. Время командировки с 22.01.2020 по 23.03.2020. При этом командировочные оплатили только за один месяц, поясняя что по закону иначе по одному приказу нельзя. А кадровик пояснила что есть постановление запрещающее разрывать командировку на периоды.
Поясните пожалуйста законность невыплаты всего положенного объема командировочных. При том что срок командировки составляет 62 дня а оплата получена только за 30 дней. Укажите пожалуйста как решить данный вопрос и какие документы это регламентируют?

PS Просто произошел дома пожар и на счету каждая копейка.

 !  "Admin":
Оплата за години навчання інші гарантії і компенсації визначено у наказі АТ Укрзалізниця від 21.06.2019 р. № 418, а саме :

Пункт 4.14.1 «У разі направлення працівника на курси підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва, за ним зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи на всі дні навчання, оплачується вартість проїзду до місця навчання і назад, виплачуються добові за кожний день перебування в дорозі у розмірі, що встановлений у АТ «Укрзалізниця» для службового відрядження, відшкодовуються витрати, пов’язані з наймом житлового приміщення.
Пункт 4.14.2 Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання виплачуються добові у розмірі, встановленому для службових відряджень.
Пункт 4.14.3 Інші гарантії і компенсації регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. № 695 «Про гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчанням іншим професіям з відривом від виробництва».
Враховуючи викладене адміністрація поступила відповідно до діючих нормативних актів, які регулюють питання навчання.
Shubin1409
 
Повідомлення: 1
З нами з: П'ят, 18 жовтня 2019 7:16 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення al1k » П'ят, 14 лютого 2020 3:54 pm

№ 3560
Добрий день, чи буде підвищено заробітну плату на 10% у першому кварталі 2020 р?

 !  "Admin":
Питання підвищення у першому кварталі 2020 о. тарифних ставок і посадових окладів на 10% зазначено і підписано у Меморандумі між правлінням АТ «Укрзалізниця» та профспілкою залізничників і транспортних будівельників України.
al1k
 
Повідомлення: 35
З нами з: Чет, 03 липня 2014 2:18 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення al1k » Чет, 20 лютого 2020 12:16 pm

№ 3561

Добрий день, на даний час на Львівській залізниці через відсутність вантажу електровозні локомотивні бригади немають роботи. На місяць виробляють по 100-120 годин. Чи можливо відправляти у відрядження бригади на інші залізниці де є дефіцит працівників? Куди звертатися?

 !  "Admin":
В п. 2.1. Порядку здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників АТ «Укрзалізниця», який затверджений наказом від 22.04.2016 №320 визначено, що направлення працівника у відрядження у межах України здійснюється керівником Товариства, регіональної філії, філії або структурного підрозділу, якому надано такі повноваження. Тобто, рішення про направлення працівників у службові відрядження приймаються виключно керівництвом.
Відділ економічної роботи, організації праці та заробітної плати Ради профспілки.
al1k
 
Повідомлення: 35
З нами з: Чет, 03 липня 2014 2:18 pm

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення Natali » Сер, 26 лютого 2020 12:55 pm

№ 3562

Как правило, несовобожденные от основной деятельности профсоюзные работники (председатели, казначеи) оформлены в своих профкомах совместителями.
При этом такие работники по основной своей деятельности ежегодно ходят в отпуска. Все разъяснения, которые я смогла найти в интернете на счет совместителей, оговаривают порядок предоставления такого отпуска (когда, какой продолжительности и т.д.), в случае его предоставления. Но на инетресующие меня вопросы я ответов найти не смогла:
- должны ли профсоюзные совместители ходить в отпуск? И тут важно словосочетание ДОЛЖНЫ ЛИ, потому что право они точно имеют.
- нужно ли профсоюзным работникам компенсировать неиспользованые отпуска?
- если профсоюзные работники, работающие по совместительству (председатели, казначеи) идут в отпуск, какой порядок их замещения?

Помогите, пожалуйста, разобраться в данных вопросах.

 !  "Admin":
Сообщите, пожалуйста, свое структурное подразделение, контактные телефоны.


Что мне нравится в общении с Советом профсоюза на данном форуме, так это то, что вопреки Закону Украины "Про обращение граждан", специалисты Совета профсоюза весьма толерантно относятся и к анонимным обращениям. Так, за достаточно продолжительное время регистрации на Форуме я ставила не много, но достаточно разных вопросов и на большинство из них получила ответы.
Спасибо вам за это.
При все при этом по личным соображением хочется сохранить свое инкогнито и далее.

Что касается поставленного мною вопроса, мне бы хотелось получить ответ средствами Форума (можно в личном сообщении) и ровно в таком объеме, в котором они заданы.
Мне бы не хотелось привязывать к данным вопросам ни свою личность, ни конкретное подразделение. И я так думаю, что ответы на мои вопросы будут интересны и лидерам других первичек (не только моей), а мне помогут ликвидировать некоторые пробелы в знаниях.

 !  "Admin":
Наш запит був обумовлений тим, що ми хотіли з’ясувати, в якому профспілковому ланцюгу голови первинних профспілкових організацій не володіють зазначеними питаннями, оскільки вони давно врегульовані відповідними нормативними актами профспілки. Посади «скарбник» в профспілці не існує років десять і в Державному класифікаторі така професії не зазначена.
Що стосується роботи за сумісництвом – це питання регулюється, у першу чергу, законодавством України та відображено у випуску 53 "Облікова політика профспілки залізничників і транспортних будівельників України", яка затверджена постановою президії від 22 лютого 2018 р. № пр.-11 «Про внесення змін до діючої Облікової політики в профспілці та її організаційних ланках», де є розділ «Положення про умови роботи за сумісництвом у профспілці». Також це питання відображено в Положенні "Про оплату праці і соціальні гарантії виборних і штатних працівників профспілки залізничників і транспортних будівельників України», яке затверджено постановою президії від 23.05.2019 р. № пр.-25 (введено в дію з 1 липня 2019 року).
Звертаємо увагу, що всі зазначені постанови направлено до дорожніх і територіальних профорганізацій, які повинні були довести їх до відома голів первинок, а також на навчальних семінарах надати відповідні роз’яснення щодо правильності застосування тих чи інших норм.
Рекомендуємо з цього приводу звернутись до зазначених профспілкових органів.

Natali » Пн, 02 мар 2020 1:53 pm
Спасибо за ссылки на нормативние документы. Один из них почитала (а именно сборник документов профсоюза по учетной политике), и все равно остались вопросы:
- является ли нарушением, если лицо, работающее по совместительству председателем профорганизации или бухгалтером (прошу прощения за неточность в предыдщуем вопросе) работает несколько лет без оформления отпуска?
Если я не ошибаюсь, то в соответствии с законодательством на основном месте работы работник должен сходить в отпуск за отработанный перод не позднее 24 месяцев, после окончания этого периода. А вот с работой по совместительству такой ясности нет.
Кроме того, профорганизация - это такая организация (а тут имеется в виду первичка), где за председателя в его отсутствие как правило работает заместитель (фактически), а за бухгалтера вообще не понятно, работает ли кто-то другой и должен ли работать.
Праведный труд заместителя можно, конечно, оплатить материальной помощью, или премией для профактива, но ведь должно быть нормативное урегулирование данных вопросов.
Кроме того, Ни председатель организации, ни бухгалтер не являются людьми несгибаемыми, и как все могут болеть. Как урегулируется тут вопрос замещения и оплаты. Должен ли такой профработник (или просто может) предоставить в профорганизацию копию больничного листа. И кому? Если единственные штатные работники профорганизации и принимают эти документы.
И снова - какой порядок замещения? По Уставу профсоюза исполняет обязанности заместитель. А как? Автоматически или должно быть решение выборного профоргана?
Если автоматически, то как урегулирован вопрос начала и окончания исполнения обязанностей, а если по решению выборного органа, то почему это не отражено в Уставе?

 !  "Glavred":
Natali, Вас интересует конкретный ответ, но в вопросах по теме есть нюансы (к примеру, какова численность вашей профорганизации и т. д.), поэтому советуем обратиться по телефону 5 00 94 (жд),
гор. 044 465 00 94 - отдел экономической работы, организации труда и заработной платы.
Аватар користувача
Natali
 
Повідомлення: 54
З нами з: Пон, 11 серпня 2008 10:24 am

Re: Запитання - Відповідь

Повідомлення al1k » Чет, 05 березня 2020 4:43 pm

№ 3563

Добрий день, коли буде наказ на підняття заробітної плати на 10%, згідно вашого меморандому?
 !  "Admin":
Слідкуйте за новинами на сайті.
al1k
 
Повідомлення: 35
З нами з: Чет, 03 липня 2014 2:18 pm

Поперед.Далі

Повернутись до Запитання-Відповідь

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість