Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Галузеві документи

Д О В І Д Н И К кваліфікаційних характеристик професій працівників

 

Про залучення працівників до виконання робіт, не обумовлених трудовим договором

 

Галузеві нагороди

Завантажити (Частина 1)

Завантажити (Частина 2)

 

Інструктивні матеріали

ШИФР НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТУ  ЗАВАНТАЖИТИ 
Господарство перевезень (ЦД)  
ЦД-0029 Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.03.2000 № 96-Ц Інструкція
ЦД-0037 Рекомендації з техніко-економічних розрахунків окремих показників експлуатаційної роботи залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 18.06.2001 № 329-Ц Рекомендації
ЦД-0040 Інструкція зі складання графіка руху поїздів на  залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 05.04.2002 № 170-Ц Інструкція
ЦД-0041 Порядок обліку, маркування,  видачі, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків на залізницях України, затверджений наказом Укрзалізниці від 30.04.2002 № 228-Ц Порядок
ЦД-0042 Практичний посібник єдиних форм записів на виконання робіт у межах станції у “Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі”, затверджений наказом Укрзалізниці від 15.08.2002 № 425-Ц Посібник
ЦД-0043 Методичні вказівки по професійному психофізіологічному  добору й супроводу професійної  діяльності  осіб диспетчерсько-операторської групи господарства перевезень, затверджені наказом Укрзалізниці від 26.09.2002 № 484-Ц Вказівки
ЦД-0044 Інструкція з підготовки господарства перевезень залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період, затверджена наказом Укрзалізниці від 21.10.2002 № 532-Ц Інструкція
ЦД-0045 Форми витягів з техніко-розпорядчих актів станцій, затверджені наказом Укрзалізниці від 13.11.2002 № 572-Ц Форми
ЦД-ЦШ-0046 Порядок користування системою документованої реєстрації переговорів під час виконання поїзної та маневрової роботи, затверджений наказом Укрзалізниці від 23.12.2002 № 648-Ц Порядок
ЦД-0047 Положення про технічне навчання працівників господарства перевезень, затверджене наказом Укрзалізниці від 23.12.2002 № 650-Ц Положення
ЦД-0048 Регламент дій працівників господарства перевезень, пов’язаних з рухом поїздів, в аварійних і нестандартних ситуаціях, затверджений наказом Укрзалізниці від 25.12.2002 № 661-Ц Регламент
ЦД-0049 Інструкція зі складання  місячних технічних норм експлуатаційної роботи залізниць України, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.12.2002 № 975-Ц Інструкція
ЦД-0050 Інструкція оператора станційного технологічного центру з обробки поїзної інформації і перевізних документів, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.2003 № 295-Ц Інструкція
ЦД-0051 Методичні вказівки з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях, затверджені наказом Укрзалізниці від 31.03.2004 № 224-ЦЗ Вказівки
ЦД-0052 Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи   на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 15.12.2004 № 969-ЦЗ Інструкція
ЦД-0053 Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України, затверджені наказом Укрзалізниці від 29.12.2004 № 1028-ЦЗ Інструкція
ЦД-0054 Загальне положення про залізничну станцію, затверджене наказом Укрзалізниці від 30.12.2004 № 1041-ЦЗ Положення
ЦД-0056 Форми первинної облікової документації по господарству перевезень та Інструктивні вказівки щодо їх складання та ведення, затверджені наказом Укрзалізниці від 28.04.2005 № 105-Ц Форми
ЦД-0057 Методичні рекомендації з автоматизованої видачі та відміни  попереджень на поїзд, затверджені наказом Укрзалізниці від 23.05.2005 № 129-Ц Рекомендації
ЦД-0058 Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи, затверджена наказом Міністерства транспорту  України від 31.08.2005 № 507  Інструкція
ЦД-0059 Інструкція зі складання технічно-розпорядчих актів станцій, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц Інструкція
ЦД-0060 Технічно-розпорядчий акт станції. Форма ДУ-41, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц ТРА
ЦД-0061 Технічно-розпорядчий акт. Форма ДУ-41а, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц ТРА
ЦД-0062 Відомість під’їзної колії. Форма ДУ-41б, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц Відомість
ЦД-0063 Методичні вказівки щодо запобігання випадків самовільного виходу рухомого складу, затверджені наказом Укрзалізниці від 16.06.2006 № 226-Ц Вказівки
ЦД-0064 Методичні вказівки про проведення перевірок щодо забезпечення безпеки руху у господарстві перевезень залізниць України, затверджені наказом Укрзалізниці від 11.08.2006 № 299-Ц Вказівки
ЦД-0065 Інструкція регулювальника швидкості руху вагонів, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 396-Ц Інструкція
ЦД-0066 Інструкція чергового стрілочного поста, оператора  поста централізації, сигналіста, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 397-Ц Інструкція
ЦД-0067 Інструкція складача поїздів і його помічника, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 398-Ц Інструкція
ЦД-0068 Практичні рекомендації з технолого-економічного управління експлуатаційною роботою залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 10.11.2006 № 412-Ц Рекомендації
ЦД-0070 Збірник нормативних документів з безпеки руху, що регламентують роботу господарства перевезень, затверджений наказом Укрзалізниці від 18.04.2007 № 228-Ц Збірник
ЦД-0071 Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції, затверджені наказом Укрзалізниці від 22.06.2007 № 339-Ц Рекомендації
ЦД-ЦП-ЦШ-0072 Практичні рекомендації з проведення комісійних місячних оглядів головних, приймально-відправних колій, стрілочних переводів на цих коліях  на станціях залізниць України, затверджені наказом Укрзалізниці від 20.08.2007 № 427-Ц Рекомендації
ЦД-0073 Положення про помічника начальника служби перевезень з питань безпеки руху, ревізора руху відділу перевезень дирекції залізничних перевезень, затверджене наказом Укрзалізниці від 21.12.2007 № 614-Ц Положення
ЦД-ЦЕ-ЦШ-0074 Методичні рекомендації щодо складання карт освітленості, чутності гучномовного зв’язку і стійкого  радіозв’язку, затверджені наказом Укрзалізниці від 22.02.2008 № 92-Ц Рекомендації
ЦД-0075 Методичні рекомендації щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу, затверджені наказом Укрзалізниці від 25.09.2008 № 415-Ц Рекомендації
ЦД-0076 Інструкція з ведення графіка виконаного руху поїздів на залізницях і дирекціях  залізничних перевезень, затверджена наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 544-Ц Інструкція
ЦД-0077 Методичні рекомендації начальнику станції щодо організації перевізного процесу, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 543-Ц Рекомендації
ЦД-0078 Важіль для розчеплення автозчепу вагонів. Технічні умови, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 549-Ц Технічні умови
ЦД-0080 Вилка для укладання на рейки гальмових башмаків Технічні умови, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 551-Ц Технічні умови
ЦД-0081 Практичні  рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції, затверджені наказом Укрзалізниці від 22.12.2009 № 715-Ц Рекомендації
ЦД-0082 Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи дільничної станції, затверджені наказом Укрзалізниці від 03.03.2010 № 163-Ц Рекомендації
Колійне господарство (ЦП)  
ЦП-0020 Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.01.1996 № 9-Ц Вказівки
ЦП-0056 Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії, затверджені наказом Укрзалізниці від 27.04.1999 № 124-Ц  Правила 
ЦП-0095 Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затверджена наказом Міністерства транспорту  України від 26.01.2007 № 54 Інструкція 
ЦП-0113 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт по залізницях України, затверджене наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ Положення 
ЦП-0117 Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість, затверджені наказом Укрзалізниці від 13.12.2004 № 960-ЦЗ Правила 
ЦП-0138 Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 427-Ц

Інструкція ч.1 

Інструкція ч.2 
ЦП-0169 Примірна інструкція з охорони праці для працівників колійного господарства, затверджена наказом Укрзалізниці від 10.01.2007 № 19-Ц Інструкція 
ЦП-0188 Правила з укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні, затверджені наказом Укрзалізниці від 19.03.2008 № 176-Ц Інструкція 
Господарство сигналізації та зв'язку (ЦШ)  
ЦШ-0001 Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту  України від 23.06.2008 № 747 Інструкція 
ЦШ-0042  Пристрої сигналізації, централізації та обслуговування. Технологія обслуговування, затверджена наказом Укрзалізниці від 26.04.2006 № 347-ЦЗ  Технологія 
Локомотивне господарство (ЦТ)
ЦТ-0038 Правила технічного обслуговування та поточного ремонту електровозів змінного струму ВЛ60к ВЛ60п, ВЛ80к, ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ82м, затверджені наказом Укрзалізниці від 30.01.2002 № 40-Ц Правила
ЦТ-0039 Правила технічного обслуговування та поточного ремонту електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, затверджені наказом Укрзалізниці від 30.01.2002 № 40-Ц Правила
ЦТ-0042 Правила технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е (на заміну ЦТ-0042), затверджена наказом Укрзалізниці від 24.06.2009 № 367-Ц Правила
Вагонне господарство (ЦВ)  
ЦВ-0017 Вантажні вагони залізниць України колії 1520 (1524) мм; Правила з деповського ремонту, затверджені наказом Укрзалізниці 16.10.2007 № 492-Ц  Правила
ЦВ-ЦЛ-  0058 Інструкція по експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками, затверджена наказом Укрзалізниці від 14.11.2003 № 524-ЦЗ  Інструкція
Пасажирське господарство (ЦЛ)  
ЦЛ-0011 Інструкція провідника пасажирських вагонів, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.09.2003 № 234-Ц       Інструкція
ЦЛ-0024 Інструкція по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.12.2000 № 632-Ц       Інструкція
Господарство приміських пасажирських перевезень (ЦРП)  
ЦРП-0001 Інструкція  провіднику пасажирського вагона (моторвагонного поїзда), затверджена наказом Укрзалізниці від 30.04.2010 № 561-Ц  Інструкція
 

Зворотній зв'язок

Питання-Відповідь 
   Форум профспілки  

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


XI Спартакіада залізничників 3-5.08.2018

Електронний профспілковий квиток

VISA_profkvytok.jpg
  

Zalp.org.ua  :Головна >> Нормативные документы >> Галузеві документи
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел. (044) 465-00-80; тел/факс(044) 465-00-78