Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Історія профспілки

| Print |
18:02:2009 г.

 

Історія профспілкового руху залізничників і транспортних будівельників на теренах України розпочалась у далекому 1905-му... У 2005 році урочисто відзначено сторічний ювілей, до якого Рада профспілки видала книгу нарисів „100 років на захисті трудящих”.
При підготовці книги були використані документи і архівні матеріали, а також спогади і фотографії ветеранів профспілкового руху, що дозволило висвітлити і виникнення профспілкових організацій на залізницях, і їхню роль у революції 1905 року, і участь у жовтневих подіях 1917-го, громадянській, Великій Вітчизняній війнах, і роботу та долі профактивістів у радянські часі. Впевнені, що читачі з інтересом ознайомляться з біографіями майже 150 профспілкових лідерів.
Значне місце в книзі посідає новітня історія профспілки. Багато читачів є сучасниками цих подій, але і їх, безумовно, зацікавлять подробиці об’єднання дорожніх профорганізацій в єдину профспілку під час створення і становлення незалежної України,  а також деталі інших не менш важливих подій.
Відтоді минуло 18 років. Надбанням історії стали перші акції протесту, трудові спори з Укрзалізницею, Мінтрансом, Кабміном, мітинги і пікетування Кабінету Міністрів, Верховної Ради, спрямовані на захист соціально-економічних інтересів залізничників, і все це – сучасна історія профспілки...
Багато чого вдалося досягти. Проте профспілка не спочиває на лаврах.
Кожного дня виникають нові проблеми, які потребують конкретного вирішення. Лідери профспілки бачать шляхи їх подолання й упевненні в тому, що, спираючись на історичний досвід, традиції, згуртованість і боєздатність, відданість ідеалам профспілкового руху, спроможні мобілізувати сили всіх профспілкових ланок для подальшої плідної роботи щодо захисту інтересів трудящих, їхніх прав і свобод.

Газета „Вісник профспілки” з 2003 року публікує нариси з історії профспілки і планує продовжувати цю роботу, поповнюючи матеріали книги новою інформацією. А з часом фрагменти книги плануємо розмістити і на сайті.

Шляхом становлення (1992-1996) у незалежній Україні

 
Професійну спілку залізничників і транспортних будівельників України було створено рішенням першого Установчого з’їзду профспілки 23 січня 1992 року

РікПодії
1992 Підписано першу Галузеву тарифну угоду між Радою профспілки, Міністерством транспорту України і Укрзалізницею, а також угоди з Українськими державними корпораціями “Укрметротунельбуд”, “Укртрансбуд”.

Заробітна плата залізничників в 1,25 рази більша ніж у народному господарстві України.
1993 У Галузевій угоді на 1993 рік, збережено всі пільги, передбачені угодою 1992 року. Додатково введено щомісячну виплату надбавок за вислугу років та безкоштовний квиток для проїзду по Україні.

Рада профспілки вступила в трудовий спір з Укрзалізницею, поставивши вимогу про підвищення заробітної плати, внаслідок чого тарифні ставки і посадові оклади працівників були збільшені в 47,3* рази порівняно з груднем 1992 року.
1994 У Галузевій угоді на 1994 рік розширено перелік пільг для залізничників: додаткові виплати провідникам пасажирських вагонів, вперше право на отримання безкоштовного залізничного квитка надано працівникам культосвітніх та спортивних закладів, підвищено розмір виплат за вислугу років (з 25 % до 40 % в залежності від стажу роботи).

Відбувся перший з’їзд залізничників України, який підтримав платформу профспілки з питань захисту соціально-економічних інтересів залізничників.

Зарплата залізничників зросла у 8,6 разів.
1995 У Галузевій угоді на 1995 рік збережено всі раніше передбачені пільги. Вперше в Угоду включено зобов’язання Мінтрансу і Укрзалізниці про індексацію зарплати відповідно до темпів зростання цін.

Зарплата залізничників зросла у 5,4 разів.
1996 25 жовтня 1996 року відбувся другий з’їзд профспілки. Головою Ради профспілки знову було обрано А. Черномаза.

На з’їзді було прийнято заяву і звернення до Президента, Верховної Ради та Уряду України щодо державної підтримки залізничного транспорту у зв’язку з намаганням органів державного управління передати навчальні заклади Укрзалізниці у підпорядкування Міністерства освіти України.

Зарплата залізничників зросла у 1,8 разів.

 
* Рівень інфляції у 1993 році становив 10256%

Історична довідка (1997-2001)

РікПодії
1997 У Раді профспілки з метою більш диференційованого вивчення і представництва трудових інтересів працівників було створено професійні секції працівників за галузевою ознакою.

Прийнято рішення про вступ у колективний трудовий спір з Мінтрансом та Укрзалізницею з вимогою ліквідації заборгованості і підвищення заробітної плати. Завдяки рішучій позиції Ради профспілки заробітну плату з грудня 1997 року підвищено на 20 відсотків.
1998 У зв’язку з намаганнями ліквідувати відомчу медицину Радою профспілки на адресу державних структур України направлені протести, активно підтримані профспілковими організаціями галузі. В результаті Урядом України прийнято рішення про збереження медичних установ у структурі залізниць.

Зарплата залізничників зросла у 1,2 разів.
1999 Вперше укладено Угоду між акціонерним товариством “Мостобуд” і Радою профспілки.

Зарплата залізничників зросла у 1,1 раза.

За пропозицією Ради профспілки Київською міською державною адміністрацією прийнято рішення про поширення на працівників Київського метрополітену, що перейшов до комунальної власності м. Києва, дії Галузевої угоди у питаннях оплати праці, трудових і соціальних гарантій.
2000 У25 січня 2000 року було скликано третій позачерговий з’їзд профспілки. До Статуту профспілки було внесено ряд змін і доповнень. З’їзд також звернувся до Президента України, Прем’єр-Міністра з вимогою припинити спроби передачі медичних установ галузі до комунальної власності.

У профспілці розпочався обмін профспілкових квитків.

Зарплата залізничників зросла у 1,5 разів.
 

Рада профспілки прийняла рішення про скликання 6–7 грудня 2001 року четвертого з’їзду профспілки. Затверджено план підготовки до з’їзду.

Протягом першого півріччя відбулися підсумкові засідання професійних секцій і комісій Ради профспілки.

Починаючи з березня було започатковано проведення виїзних днів Ради профспілки на залізничних вузлах із звітом про роботу виконавчого апарату Ради профспілки.

Тарифні ставки і посадові оклади протягом року збільшено в 1,6 разів.

 

Робота профорганів в умовах відродження галузі


Підсумки роботи Ради профспілки за період з 1996 р. до 2001 р. підбито на черговому IV з'їзді профспілки.


2001

У Києві 6–7 грудня  відбувся  IV з'їзд профспілки. 202 делегати представляли майже 700 тис. членів профспілки залізничників і транспортних будівельників. З'їзд дав позитивну оцінку роботі Ради. Відзначено, що, незважаючи на важке становище підприємств і організацій, галузі вдалося зберегти існуючий рівень пільг, трудових і соціальних гарантій працівників. На з'їзді було затверджено основні напрямки діяльності Ради профспілки на 2002–2006 рр.

14 грудня Рада профспілки вперше уклала з Укрзалізницею Галузеву угоду терміном на 5 років на період 2002–2006 рр., що дозволило закріпити пільги на тривалий період. На надання не передбачених законодавством України пільг і гарантій за колдоговорами на залізницях України тільки за 2001 рік витрачено близько 1 млрд грн.

Вперше підписано угоду з Міністерством транспорту України, яка стосується підприємств залізничного транспорту, що не входять до складу Укрзалізниці.

Впровадження у галузі з 2001 р. добровільного медичного страхування сприяло підвищенню рівня медичного обслуговування залізничників.


Профспілка вперше взяла участь у міжнародній кампанії "Жінки, що рухають світ".

2002
Реалізується мета профспілки щодо збільшення прибутків працівників. За  2002–2003 рр. тарифні ставки і посадові оклади залізничників переглядалися двічі. Заробітна плата працівників залізничного транспорту в 1,7 раза перевищувала її рівень в  інших галузях економіки України. Розмір мінімальної зарплати залізничників у 1,7 раза перевищував державний рівень.

28 лютого відбулося перше засідання Ради профспілки після IV з'їзду. Розглянуто організаційні питання: першим заступником голови Ради профспілки обрано Сінчака Михайла Григоровича, заступником голови – Леська Василя Сидоровича.
У квітні на XXII засіданні Ради Міжнародної Конфедерації профспілок залізничників і транспортних будівельників країн СНД і Балтії (МКПЖ) профспілку прийнято у члени цієї організації.

У жовтні у Києві проведено XII Постійну конференцію профспілок залізничників Європи, на якій розглянуто право профспілки на страйк, а також економічний і соціальний стан на залізницях країн-учасниць.

2003

Середня заробітна плата залізничників збільшилася у 1,5 раза і досягла у 831,6 грн. при 539,4 грн. у 2001-му.

Рівень заробітної плати транспортних будівельників за останні два роки зріс на 27,4 % .

Профспілка розгорнула боротьбу за збереження галузі у загальнодержавній власності. У лютому Рада профспілки вступила у колективний трудовий спір з Урядом України і звернулася до вищих органів влади із закликом не допустити розвалу галузі. Багатомісячна боротьба профспілки проти приватизації завершилася перемогою – Верховна Рада України прийняла рішення про вилучення залізниць як цілісних майнових комплексів із переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Тож профспілка вкотре довела, що лише спільними діями можна захистити соціально-економічні і трудові права працівників.

Як і в попередні роки, зусилля Ради профспілки, профорганів усіх рівнів було спрямовано на збереження галузевої медицини.

Президія Ради профспілки запропонувала керівництву Укрзалізниці розробити за участю Ради профспілки комплексну програму житлової політики на залізничному транспорті.

Розроблено і затверджено систему проведення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, комплексні заходи правової інспекції праці Ради профспілки зі здійснення систематичного і діючого громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, положення про позаштатну правову інспекцію праці і громадську юридичну консультацію.

Рада профспілки прийняла рішення про відродження технічної інспекції праці і затвердила положення про технічну інспекцію праці Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, єдині форми документів інспекції.

"Роками виробничого побуту"  Радою профспілки було оголошено 2003-й, а потім і 2004 рік. З ініціативи Ради профспілки проведено огляд-конкурс санітарно-побутових приміщень працівників колійного господарства.

Завдяки наполегливості Ради профспілки, постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р., № 675 затверджено нову редакцію додатків № 1 і № 2 до Списків виробництв, робіт, цехів професій і посад, зайнятість працівників у яких надає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і тяжкими умовами праці та за особливий характер роботи.

Додатком № 1 надано право на додаткову відпустку тривалістю сім календарних днів за роботу в шкідливих і тяжких умовах праці машиністам паровозів, тепловозів, дизель-потягів, електровозів, електропоїздів, що працюють на магістральних залізницях (зі збереженням додаткової відпустки за особливий характер роботи, відповідно до Додатка № 2), надано право на додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні всім монтерам колії, а не тільки постійно зайнятим на зазначених роботах, а також складачам потягів, оглядачам і оглядачам-ремонтникам вагонів, що працюють на магістральних залізницях.

За пропозицією Ради профспілки у Галузевій угоді на 2002–2006 рр. у колективних договорах залізниць уперше було передбачено виділення на охорону праці не менше 2,5 % коштів від фонду оплати праці.

Видано "Методичний посібник з навчання профспілкового активу".

На початку березня Рада профспілки провела першу зустріч з профспілковими працівницями та активістками.

Президією Ради профспілки розроблено і затверджено "Рекомендації щодо зміцнення єдності первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації".

Прийнято постанову про вдосконалення умов оплати праці профспілкових працівників, а назви посад працівників апаратів виборних органів приведено у відповідність до Державного класифікатора професій України.

У травні відбулася установча конференція делегатів профспілок транспортників України, на якій було створено Федерацію профспілок транспортників України, головою якої обрано В.М.Ткачова.

2004

26 лютого у Києві відбулася І конференція Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, у роботі якої взяли участь 112 делегатів. Конференція прийняла рішення, починаючи з 2004 р., проводити у першу неділю серпня День профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

У липні 2004-го відбулося засідання Ради профспілки, на якому розглянуто питання перспективи корпоратизації залізниць України і заходи щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

Рада профспілки вступила у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України у зв'язку з необґрунтованим вилученням професії “машиніст електропоїздів метрополітену” із Додатка № 1 Списку виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

7–8 серпня у Красному Лимані (Донецька залізниця) Рада профспілки провела І Спартакіаду трудових колективів залізниць з шести видів спорту. Спартакіаду було присвячено 100-річчю профспілкового руху. З числа її переможців сформовано збірну команду профспілки, яка взяла участь у XI Всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників промислової сфери і транспорту та зайняла III місце.

У первинних, територіальних і дорожніх профорганізаціях створено молодіжні ради.

1–2 жовтня у Києві відбувся перший Форум молоді профспілки. Обрано молодіжну Раду профспілки на чолі з головою Олександром Гнатюком.

26 листопада на установчій асамблеї профспілок України, у роботі якої взяли участь делегати від дванадцяти всеукраїнських профспілок, створено Національну Конфедерацію профспілок. Головою Конфедерації обрано В.М.Ткачова.

2005

26 січня  Рада профспілки провела науково-практичну конференцію "100 років профспілкового руху залізничників і транспортних будівельників України: історичний досвід, традиції і перспективи".

У лютому перемогою Ради профспілки завершився колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України щодо відновлення професії "машиніст електропоїздів метрополітену" у Додатку № 1 Списку виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р., № 36.

23 березня на засіданні президії Ради профспілки затверджено слова і музика Гімну профспілки.

2005-й Рада профспілки оголосила «Роком трудового права». Захищено інтереси понад 55 тис. членів профспілки, у восьми випадках їхні трудові права захищено в судовому порядку, а 7,5 тис. працівникам надано необхідну правову допомогу.

8 червня Рада профспілки організувала пікетування Кабміну у зв’язку зі зволіканням Уряду з виконанням рішення примирної комісії задовольнити вимогу машиністів електропоїздів метрополітену.

У липні в рамках програми TACIS за фінансової підтримки Євросоюзу Радою профспілки спільно з німецькою профспілкою залізничників TRANSNET розпочато дворічний навчальний проект «Зміцнення профспілки залізничників і транспортних будівельників України».

6–7 серпня, у День профспілки, в Красному Лимані відбулася  II спартакіада трудових колективів залізниць України.

9–11 вересня збірна команда профспілки на XII Всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді трудящих виборола I місце.

17 листопада Рада профспілки розглянула ситуацію, що склалася на залізничному транспорті України, внаслідок чого ухвалено текст відкритого листа Президентові України В.Ющенку, Голові Верховної Ради В.Литвину, Прем’єр-міністру Ю.Єханурову. На адресу Ради профспілки надійшли відповіді з різних інстанцій, в яких наголошувалося, що з боку держави, Мінтрансзв’язку, Укрзалізниці вживатимуться заходи щодо поліпшення ситуації.

17 листопада в «Укрінформі» відбулася прес-конференція голови Федерації профспілок транспортників України, голови Ради профспілки В.Ткачова у зв’язку із ситуацією, що склалася на залізничному транспорті і яка веде до занепаду галузі.

На залізничних вузлах Луганськ, Родакове, Кондрашівська-Нова Донецької магістралі, Рівне і Ковель Львівської відбулися виїзні дні Ради профспілки.

 

2006


З 1 січня 2006 року завдяки наполяганням Ради профспілки забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям виключено з централізованих поставок і передано безпосередньо на залізниці.

22 лютого відбулася Всеукраїнська профспілкова конференція “Про дії профспілок на захист законних трудових та соціально-економічних прав працівників”, у якій взяли участь 1200 делегатів представники Уряду, галузевих профспілок, національних профцентрів, сторони роботодавців, голови облдержадміністрацій.

28 лютого підписано спільну постанову про продовження дії Галузевої угоди на 2007–2011 роки.

13 березня перемогою завершився трудовий спір між машиністами поїздів метрополітенів та Урядом: постановою Кабміну Список № 1 на пільгове пенсійне забезпечення доповнено професією “машиніст електропоїздів (метрополітену)”.

27 квітня пройшов 7-й Міжнародний день дій залізничників під егідою МФТ під гаслом “Головне – безпека!”. З цього приводу надіслано листа до керівництва Уряду щодо вирішення проблем галузі і державної підтримки розвитку залізничного транспорту країни.

16 червня відбулося пікетування будинку Кабінету Міністрів України щодо збереження бюджетного фінансування галузевих медичних та навчальних закладів. В акції взяли участь близько двох тисяч залізничників. Завдяки масовим акціям протесту вдалося зберегти соціальну сферу залізничного транспорту від передачі її в комунальну власність чи на приватизацію.

Протягом року Рада профспілки направляла листи до керівництва держави щодо захисту законних прав та інтересів працівників галузі та ветеранів. Постановою президії Ради профспілки від 4.04.2006 р. затверджено вимоги профспілки до Уряду щодо зміни тарифів на залізничні перевезення, внесення змін і доповнень до Держбюджету–2006, формування фінплану Укрзалізниці. Профспілка вступила у трудовий спір з Кабінетом Міністрів.

28 липня накладом 88 тис. примірників вийшов перший номер “Вісника профспілки” як самостійного видання.

5–6 серпня пройшла ІІІ Спартакіада трудових колективів залізниць.

28 вересня відбувся Другий Форум молоді профспілки. Його учасники ухвалили звернення до керівництва держави – з приводу намірів приватизації заводів залізничної галузі та до керівництва Укрзалізниці – з приводу забезпечення молодих спеціалістів житлом.
Ухвалено проект Програми підтримки молодих членів профспілки залізничників і транспортних будівельників на 2007–2011 роки.

14 грудня відбувся V з’їзд профспілки залізничників і транспортних будівельників України, у якому взяли участь 184 делегати, що представляли 758 тис. спілчан від шістьох дорожніх профорганізацій і профорганізацій прямого підпорядкування Раді профспілки. Затверджено склад Ради профспілки, президії Ради профспілки та Ревізійної комісії.

Протягом 2006-го пройшла звітно-виборча кампанія під гаслом “Сильний лідер – сильна профорганізація”, якій передували збори і конференції в молодіжних радах усіх рівнів. Зросла активність спілчан: у звітно-виборчих зборах та конференціях взяли участь 90–99 % членів профспілки.
Із 1127 первинних профорганізацій у 850 створено молодіжні ради.
Завершилася робота фахівців Ради профспілки у рамках проекту СМАРТ щодо профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях.


2007


Тарифні ставки і посадові оклади протягом року підвищено з ініціативи Ради профспілки на 32 % замість запланованих 25 %.

Середньомісячна заробітна плата в основній діяльності залізничного транспорту становила 1845,4 грн., що на 374,6 грн. більше ніж у 2006-му, а темп її зростання становив 25,5 % до попереднього року.

Рада профспілки спільно з іншими всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями уклала Генеральну угоду з Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців на 2008–2009 роки.

Укладено угоду з Міністерством транспорту та зв’язку України, галузеві угоди з державними корпораціями «Укртрансбуд» і «Укрметротунельбуд», акціонерним товариством «Мостобуд».

До галузевих угод з Мінтрансзв’язку та Укрзалізницею внесено зміни та доповнення.

Протягом року у рамках міжнародної кампанії під гаслом «Права жінок – це права для всіх» оголошено і проведено огляд-конкурс на кращу жінку – лідера профспілкової організації.

Представники Ради профспілки входять до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, беруть участь у роботі Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

Рада профспілки направила до владних структур листи та звернення з позицією профспілки щодо недопущення скорочення робочих місць, збереження під час реформування пільг та соціальних гарантій працівникам та пенсіонерам галузі, включення до статутного фонду об’єктів соціальної сфери, завдяки чому вдалося зберегти галузь у державній власності та не допустити реалізації реформ, наслідком яких стало б зниження рівня соціального захисту працівників та пенсіонерів.

З ініціативи Ради профспілки наказами Мінтрансзв’язку та Укрзалізниці затверджено «Програму додаткового соціального забезпечення працівників і пенсіонерів залізничної галузі». Крім добровільного медичного страхування та недержавного пенсійного забезпечення передбачено і поетапне вирішення житлового питання.

Радою профспілки підготовлено орієнтовний Статут благодійної організації «Лікарняні каси залізниць», затверджений президією Ради профспілки на початку 2007 року.

Постановою президії Ради профспілки від 21 березня 2007 року підтримано акцію ФПУ щодо оголошення 2007-го роком боротьби з приховуванням нещасних випадків на виробництві.

Протягом восьми місяців впроваджувався спільний проект «Разом до здоров’я» з метою здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового способу життя серед молодих спілчан. У червні у рамках цього проекту в БНіТ Жмеринської дирекції залізничних перевезень проведено рок-фестиваль під гаслом «Продовжуючи життя!».

В 2007 році Радою профспілки було видано нормативну базу діяльності профспілки: «Нормативні документи з оплати праці на залізничному транспорті».

Починаючи з 2007 року на вимогу Ради профспілки забезпечення працівників ЗІЗ (крім рукавиць комбінованих) виключено з централізованих поставок через ДП «Укрзалізничпостач» і передано безпосередньо на залізниці.

24 січня 2007 року президія Ради профспілки затвердила склад Ради Професійного недержавного пенсійного фонду “Магістраль”.

13 березня 2007 року профспілка залізничників взяла участь у Міжнародному дні дій залізничників, який проводився МФТ під традиційним гаслом «Головне – безпека».

Підготовлено та введено в дію Методичні рекомендації і практичні поради щодо підготовки заявок на грант.

Наприкінці 2007 року Радою профспілки підписано спільну з Укрзалізницею постанову щодо відшкодування працівникам 50 % страхових внесків на добровільне медичне страхування.

У 2007 році успішно завершено дворічний міжнародний проект у рамках програми TACIS «Зміцнення профспілки залізничників і транспортних будівельників України», що проводився з ініціативи профспілки разом з німецькою профспілкою залізничників TRANSNET та Європейською академією екологічного транспорту (EVA).

19 липня 2007 року представники Ради профспілки взяли участь у роботі підсумкової конференції програми TACIS «Партнерство в інституційному розвитку», де звітували про успішне виконання профспілкою проекту, результати якого були визнані одними з найкращих.

У вересні 2007 року в агентстві «Інтерфакс–Україна» відбулася прес-конференція Голови профспілки щодо ситуації навколо залізничного транспорту.

Протягом 2007 року у галузевих закладах оздоровлено понад 80 тис. Працівників і членів їхніх сімей, у тому числі більше 36 тис. дітей.


2008

  Спільно із Міжнародною громадською організацією “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” розпочато новий проект “Профілактика ВІЛ/СНІДу і туберкульозу на Донецькій залізниці”.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко, що відбулася 10 травня 2008 року, Радою профспілки порушено ряд важливих питань соціально-економічного захисту працівників галузі, в тому числі і питання рівня оплати праці залізничників.

Досягнуто домовленості з Мінтрансзв’язку і Укрзалізницею про забезпечення зростання заробітної плати в галузі протягом 2008-го на 25 % плюс річний індекс інфляції на кінець року.

На виконання домовленостей та затвердженого графіка протягом року тарифні ставки і посадові оклади підвищувалися п’ять разів, в цілому – на 28,8 %.

Президія Ради профспілки домоглася від Укрзалізниці не скасовувати, а відтермінувати підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 6 % з 1 листопада 2008 року до 1 квітня 2009 року.

У зв’язку зі значним зменшенням на залізницях усіх видів перевезень у відпустках без збереження заробітної плати перебувало 30 % працюючих – у жовтні, у листопаді – 66,2 %, у грудні – 82 % працівників. Через це, відповідно, знизилися доходні надходження, зменшення заробітної плати у жовтні становило 8,2 % до рівня вересня, в листопаді – 22,7 % і у грудні – 21,5 %.

У фінансовому плані на 2008 рік фонд оплати праці було збільшено на 25 % (у 2007 р. – 8 млрд грн., у 2008 р. – 10 млрд грн.).

За організаційної та фінансової підтримки Ради профспілки у червні 2008 року у Фастові на базі «Укррефтрансу» проведено першу Спартакіаду працівників підприємств залізничного транспорту, які не входять до складу Укрзалізниці.

Розглянуто проект положення про вахтовий метод роботи, який направлено Укрзалізниці на доопрацювання з доповненнями і зауваженнями профспілки. Разом з відповідною секцією відпрацьовано і погоджено зміни до Інструкції провідника пасажирського вагона, Інструкції провідника моторвагонного рухомого складу, всі пропозиції профспілки враховано Укрзалізницею.

За підсумками роботи за 2008 рік середня заробітна плата в основній діяльності залізниць склала 2441,6 грн., що на 32,3 % або на 596,2 грн. більше рівня, який склався в галузі за 2007 рік.

За рівнем заробітної плати за 2008 рік працівники залізничного транспорту опинилися на 8 місці серед галузей економіки України.
Рівень заробітної плати працівників залізничного транспорту в 1,33 раза більший ніж в галузях економіки України, в 1,21 раза – працівників промисловості і в 1,1 раза – працівників транспорту.
Мінімальна зарплата в галузі становить у некваліфікованих робітників 931 грн., у робітника І розряду 1006 грн., а на державному рівні – 605 грн.

У профспілці два роки поспіль пройшли під гаслом «Відпрацьованому часу – гарантовану оплату!».

За рішенням виборних органів профспілки працівникам повернуто незаконно утриманих або недоплачених коштів на загальну суму більше ніж 35 млн грн. відповідно до пільг і соціальних гарантій, передбачених Галузевою угодою і колективними договорами.

В колективні договори окремих структурних підрозділів включено ряд професій і посад, робота на яких дає право на отримання додаткової відпустки за важкі та шкідливі умови або особливий характер праці.

Захищено трудові права 67149 працівників, в тому числі в порядку судового оскарження рішень адміністрації в 23 випадках.

До профільних комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Спільного представницького органу профспілок від імені профспілки спрямовано понад 165 пропозицій до проектів 55 законодавчих актів.

Розроблено і затверджено Комплексні заходи з повного забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до встановлених норм на 2006–2010 роки.

На звернення Ради профспілки Головним санітарно-епідеміологічним управлінням МОЗ України за участі Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» та фахівців державної СЕС на залізничному транспорті розроблено проект нормативно-правового документа «Методика проведення гігієнічних досліджень і оцінки умов праці провідників пасажирських вагонів».

Радою профспілки сформовано новий склад 16 професійних секцій та двох постійних комісій. Внесено істотні зміни та доповнення до Положення про професійні секції Ради профспілки.

Керівництвом і фахівцями Ради профспілки надано практичну допомогу профорганізаціям структурних підрозділів, проведено зустрічі з профактивістами, конференції читачів газети «Вісник профспілки».

У рамках кампанії «Права жінок – це права для всіх» у 2007 і 2008 роках проведено огляди-конкурси на кращу жінку – лідера профспілкової організації.

У червні 2008 року Рада профспілки організувала участь молодих профактивістів у роботі першого міжнародного молодіжного Форуму профспілок залізничників.

Тираж «Вісника профспілки» досягнув позначки 143 тис. примірників.

У 2008 році розпочато новий проект «Розвиток співробітництва у сфері стратегічного партнерства протягом процесу реструктуризації у залізничному секторі України».

У травні 2008-го Радою профспілки було проведено кількаденний міжнародний навчальний семінар з проблем ВІЛ/СНІДу за підтримки МФТ. Підписано Меморандум з неурядовою організацією LHSI «Про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом».

2009

Спільною постановою Укрзалізниці та Ради профспілки від 22.07.2009 р., № Ц-1-827 прийнято "Концепцію цільової Програми забезпечення працівників і пенсіонерів залізничного транспорту житлом до 2020 року".

З 5 лютого 2009 року на Львівській залізниці створена та діє неприбуткова громадська організація «Лікарняна каса Львівської залізниці».

У рамках реалізації проекту «Лідерство профспілок у профілактиці ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі в Донецькій області: тристоронній підхід» у 2009 році проводилась інформаційна кампанія для працівників та пасажирів Донецької залізниці у структурних підрозділах Донецького, Ясинуватського, Краснолиманського вузлів.

Завдяки наполяганню профспілки вперше вдалося передбачити у проекті фінансового плану залізниць витрати на відрахування до недержавного пенсійного фонду у розмірі 6 млн грн. на 2010 рік.
Зростає кількість учасників та вартість активів пенсійного фонду. Станом на 1 січня 2010 року кількість учасників ПНПФ “Магістраль” склала 109 осіб, вартість активів – 170 тис. грн.

Середня заробітна плата одного працівника основної діяльності за рік склала 2487,0 грн., а темп її зростання становить 1,9 % до попереднього року, або 45,4 грн. За розміром заробітної плати залізничники протягом року займали 9–10 місця серед галузей економічної діяльності України.

На виконання вимог Ради профспілки та колективного трудового спору Укрзалізницею було прийнято рішення про підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам галузі на 3 % з 1 квітня 2009 року, а з 1 грудня – на 5 %.

Протягом року на засіданнях президії Ради профспілки було обговорено і погоджено 13 збірників норм праці.

За рішеннями виборних органів профспілки роботодавцями повернуто працівникам безпідставно утриманих або недоплачених коштів на загальну суму понад 10 млн грн. відповідно до пільг і соціальних гарантій, передбачених Галузевою угодою і колективними договорами.

На вимогу правової інспекції праці Ради профспілки роботодавцями скасовано 261 наказ соціально-економічного спрямування, виданий з порушеннями чинного законодавства. Роботодавцями повернуто працівникам 5,4 млн грн.

В цілому захищено трудові права 26 тис. 332 працівників, у тому числі в порядку судового оскарження рішень адміністрації – у 12 випадках. Надано кваліфіковану юридичну допомогу при вирішенні проблемних питань різного характеру 6 тис. 328 працівникам.

До профільних комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Спільного представницького органу профспілок від імені профспілки надіслано більше ніж 60 пропозицій до проектів 25 законодавчих актів.

З ініціативи Ради профспілки щодо підвищення соціального захисту членів профспілки з 1 грудня 2009-го проведено страхування від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, усіх членів профспілки.

У 2009 році кількості нещасних випадків на виробництві порівняно з 2008 роком зменшилася на 30 %, у т. ч. зі смертельним наслідком – на 63 %.

2009-й оголошено Роком первинної профспілкової організації під гаслом „Сильна первинка – сильна профспілка!”.
15–16 жовтня 2009-го в рамках оголошеного року на базі санаторію-профілакторію „Щуровський” і вагонного депо Дебальцеве-Сортувальне Донецької залізниці проведено Форум голів первинних профспілкових організацій.

Підготовлено та презентовано електронний збірник нормативних документів з усіх напрямків ведення профспілкової роботи.

У 2009-му докорінно модернізовано офіційний сайт профспілки, у грудні з’явилася його нова версія.

Рада профспілки стала учасником міжнародного проекту із органайзингу і профспілкової модернізації, дія якого розрахована на 2009–2011 роки.

Вперше 25–28 вересня 2009 року в Одесі на V регіональній конференції профспілок транспортників наша профспілка зібрала керівників трьох міжнародних організацій для опрацювання тем, пов’язаних із проблемами розвитку профспілок транспортників у сучасних умовах, та для пошуку шляхів їх вирішення.

На третьому Конгресі ЄФТ «Міцні профспілки для стійкого транспорту», що відбувся 27–29 травня, Голову профспілки В.Ткачова вдруге обрано до Виконавчого комітету федерації терміном на п’ять років.

Восени 2009 року розпочато роботу з регіональним представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

1992 - 2011

(Завантажити)

1992 - 2016 (доповнене видання)

(Завантажити)

 

 

 

 

Last Updated ( 20:02:2017 г. )
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Про нас >> Історія профпілки
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79