Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Про стан забезпеченняпроїзду працівників залізничного транс­порту у службових цілях

| Print |
22:05:2014 г.

logo.gif

РАДА ПРОФСПІЛКИ

ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

 ПРЕЗИДІЯ ПОСТАНОВА

15 травня 2014 р.             Протокол № пр - 16                    м. Запоріжжя

 

Про стан забезпеченняпроїзду
працівників залізничного транс­порту 
у службових цілях

  Розглянувши та обговоривши інформацію про стан забезпечення проїзду залізничників у службових цілях, президія Ради профспілки зазначає, що з часу затвердження наказу Укрзалізниці від 13.12.2011 р., № 648-Ц «Про відміну службових транспортних вимог (форми 1, 2, З, 6-А) та перехід на оплату проїзду грошовими коштами» у системі забезпечення проїзду працівників у виробничих потребах є низка проблемних питань. Вони характерні для структурних підрозділів усіх господарств залізниць, а особливо актуальні для господарств, працівники яких мають роз'їзний характер роботи та за своїми службовими обов'язками мають добиратися до місця виконання робіт по дільниці обслуговування.

 

  Відповідно до наказу 648-Ц з 1 січня 2012 року було відмінено видачу та оформлення проїзду у внутрішньому та міжнародному сполученні за службовими транспортними вимогами форм 1, 2, З, 6-А, в тому числі платними,службовими посвідченнями "відкритий лист", маршрутними листами, та затверджено Порядок оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами у внутрішньому та міжнародному сполученні (далі Порядок).

  Порядком передбачено, що оформлення проїзних документів може здійснюватися з використанням корпоративних банківських платіжних карток (далі - БПК) через РOS-термінали чи в мережі Інтернет, а також може компенсуватися шляхом видачі готівкових коштів на руки працівнику або шляхом перерахування коштів на спеціальний платіжний засіб для виплати заробітної плати (далі - зарплатна картка).

  Для оформлення проїзних документів з використанням БПК керівництво залізниць та підприємств  залізничного транспорту мали провести  відповідну роботу щодо відкриття окремих поточних рахунків в банківських установах та замовлення корпоративних спеціальних платіжних засобів у гривнях для оплати проїзду за службовими потребами.

  Така система забезпечення проїзду працівників у виробничих потребах мала б унеможливити придбання працівниками квитків для проїзду за службовими потребами за власний рахунок. Проте, як свідчить досвід вивчення цього питання на місцях, ця система на підприємствах та структурних підрозділах фактично не застосовується. Корпоративні банківські платіжні картки в підрозділах зазвичай відсутні, а відповідальні особи фінансових відділів підприємств та працівники, які мають роз'їзний характер роботи не знають про можливість оформлення проїзних документів з використанням БПК через РOS-термінали та їх наявність у касах масового оформлення проїзних документів працівниками залізничного транспорту. РOS-термінали для використання БПК встановлено переважно у касах оформлення проїзних документів залізничниками вокзалів позакласних або 1-го класу. В касах лінійних станцій та приміського сполучення вони зазвичай відсутні.

  Крім цього листом генерального директора Укрзалізниці від 25.04.2012 р. № Ц-1-391 доведено до залізниць Порядок безготівкових розрахунків (попередньої оплати) за проїзд локомотивних бригад у службових цілях (додаток 1) та Методичні рекомендаціями щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій з оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами (додаток 2).

  На залізницях запроваджено Порядок безготівкових розрахунків за проїзд локомотивних бригад у службових цілях, проте це не врегульовано наказом № 648-Ц.

  Також вищезазначеними документами передбачено визначити по кожному структурному підрозділу залізниць, конкретні дільниці обслуговування, маршрути обслуговування і працівників щодо потреби придбання та видачі абонементних залізничних квитків (іменних або на пред'явника) для проїзду в приміському сполученні за службовими потребами (далі - абонементні квитки) працівників, які мають роз'їзний характер роботи та систематично виїжджають до місця роботи.

  Проте, як свідчить практика застосування такої можливості оплати службового проїзду, абонементні квитки для проїзду залізничників за службовими потребами у приміському сполученні практично не застосовується та не врегульовано нормами наказу № 648-Ц.

  Таким чином, оплата службового проїзду у приміському та дальньому сполученні працівникам, які направляється у відрядження або на місце виконання безпосередніх робіт, проводиться, як правило, шляхом відшкодування витрат на придбання проїзного документа оплаченого працівником готівкою за власний рахунок. Як правило, аванс на відрядження не видається, адміністрацією підрозділів пропонується працівникам придбати квитки за власні кошти, які у них не завжди є у необхідному розмірі, а відшкодування вчасно не проводиться.

  Крім цього, для проїзду до місця проведення робіт та у зворотному напрямку у робочі та вихідні дні, на усунення неполадок та аварій, залізничники змушені оформляти квитки форми №4 за особистими потребами, за які мають сплатити податок з доходів фізичних осіб. Зазвичай це проводиться за наполяганням адміністрації або у зв'язку з тим, що керівництвом підрозділів не створено зручної та вчасної системи відшкодування працівникам вартості проїзду у приміському сполученні за службовими потребами.

  Так, звіт про транспортні витрати (витрати на придбання квитків за власний рахунок), адміністрація як правило вимагає провадити у 3-х денний термін, при цьому віддаленість лінійного підрозділу та відсутність зручного залізничного сполучення до уваги не приймається.

  Не врегульованим є порядок здачі звітів у випадках, коли повернення до місця розташування підрозділу відбувається після сімнадцятої години в останній робочий день тижня - п'ятницю, а наступна поїздка починається о шостій годині ранку понеділка і продовжується весь тиждень.

 

  Наказом № 648-Ц та відповідним Порядком не визначено систему оплати і провозу у пасажирських, регіональних та приміських поїздах необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання та інвентарю (наприклад, дефектоскопних візків, засобів малої механізації, тощо).

 

  Порядком також не передбачено відшкодування вартості проїзду іншими видами транспорту (громадським автотранспортом, тощо), за пред'явленням відповідних підтверджуючих документів, в разі відсутності в межах обслуговування дільниць зручного сполучення залізничним транспортом або організованого довозу до місця виконання робіт службовим автотранспортом підрозділів.

  При відсутності у складі поїзду плацкартного вагону, проїзд в купейному вагоні Порядком також не передбачено.

 На підставі  вищезазначеного Президія Ради профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію   про  стан забезпечення проїзду залізничників у службових цілях прийняти до відома.

 

2. Запропонувати керівництву Укрзалізниці, Головного фінансово-економічного управління, Головного пасажирського управління та Головного управління справами:

   вжити заходів для удосконалення порядку фінансового забезпечення проїзду залізничників у виробничих потребах  та не допускати придбання проїзних квитків з цією метою за рахунок працівників;

врегулювати в Порядку (наказ № 648-Ц.) можливість безготівкових розрахунків за проїзд локомотивних бригад у службових цілях;

 

врегулювати в Порядку можливість оплати і провозу у пасажирських, регіональних та приміських поїздах необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, інвентарю, засобів малої механізації, тощо;

 

передбачити в Порядку проїзд за службовими потребами у приміському сполученні працівників, які мають роз'їзний характер роботи за абонементними квитками (іменними або на пред'явника);

передбачити в Порядку відшкодування вартості проїзду іншими видами транспорту (громадським автотранспортом, тощо), за пред'явленням відповідних підтверджуючих документів, в разі відсутності в межах обслуговування дільниць зручного сполучення залізничним транспортом або організованого довозу до місця виконання робіт службовим автотранспортом підрозділів;

в разі відсутності у складі поїзду плацкартних вагонів, передбачити  в Порядку проїзд за службовими потребами в купейних вагонах.

3. Запропонувати   керівництву  залізниць   та   підприємств   залізничного транспорту:

не допускати направлення та проїзд для виконання робіт залізничників у службових цілях за кошти працівників та придбання проїзних квитків з цією метою за власний  рахунок  без  видачі  працівнику  відповідного авансового платежу у необхідному розмірі;

 

провести відповідну роботу щодо відкриття окремих поточних рахунків в банківських установах та замовлення корпоративних спеціальних платіжних карток (БПК) у необхідній кількості для оплати проїзду за службовими потребами працівників, які мають роз'їзний характер роботи або направляються у відрядження;

 

забезпечити   установку   РО8-терміналів   у   касах   масового   оформлення проїзних документів залізничників, як в касах дальнього так і приміського сполучення, по всій мережі залізниць України;

 

забезпечити придбання та видачу абонементних квитків (іменних або на пред'явника) для проїзду за службовими потребами у приміському сполученні працівників, які мають роз'їзний характер роботи;

4. Враховуючи, що з часу затвердження в 2011 році наказу № 648-Ц про відміну службових транспортних вимог не було забезпечено дієву систему оплати проїзду грошовими коштами на всій мережі залізниць, пропонуємо керівництву   Укрзалізниці розглянути можливість видачі форми 3-К для працівників залізничного транспорту, які мають роз'їзний характер роботи та систематично виїжджають до місця виконання робіт у службових цілях.

5. Профспілковим органам всіх рівнів посилити контроль за станом забезпечення проїзду залізничників у службових цілях та недопущення залучення для цього власних коштів працівників.

 

6. Контроль за  реалізацією постанови покласти на відділ соціально-трудових відносин і побутової роботи Ради профспілки.
Last Updated ( 30:05:2014 г. )
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Соціальний захист >> Проїзд працівників галузі залізничним транспортом >> Про стан забезпеченняпроїзду працівників залізничного транс­порту у службових цілях
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79