Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Гідна старість завдяки додатковій пенсії

Професійному недержавному пенсійному фонду «Магістраль» — 10 років!
У листопаді 2016 року виповнилося 10 років Професійному недержавному пенсійному фонду «Магістраль», заснованому профспілкою залізничників і транспортних будівельників України 16 листопада 2006 року.

Це був досить сміливий крок профспілки, адже попри те, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення», ніхто в керівництві Укрзалізниці не наважувався на таке рішення.

Президією Ради профспілки було затверджено Статут ПНПФ «Магістраль», зареєстрований в установленому порядку, а також склад органу управління та контролю Фонду – Ради пенсійного фонду у кількості 9 осіб. До складу Ради Фонду увійшли керівники профспілки і голови дорожніх профспілкових організацій, очолив її Голова профспілки Вадим Ткачов (з 2015 року — Голова профспілки Вадим Бубняк), секретарем було обрано правового інспектора праці Ради профспілки Марину Абрамову. Рада фонду уклала договори з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем.

За 10 років, що минули, декілька разів змінювались адміністратор фонду і компанія з управління активами з метою обрання найбільш ефективних партнерів.
В останні роки адміністратором Фонду є ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду – Центр персоніфікованого обліку», компанія з управління активами – ТОВ «КУА «ОТП Капітал». А ось банком,зберігачем з початку діяльності Фонду до теперішніх днів залишається АБ «Експрес,банк».

У статуті фонду зазначено, що «Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду у визначеному законодавством порядку».

Першими учасниками і вкладниками Фонду стали працівники апарату Ради профспілки, які почали перераховувати до Фонду пенсійні внески у розмірі 3 % від своєї щомісячної заробітної плати, таким чином подавши приклад усім. Згодом учасниками – платниками Фонду стали профспілкові працівники Одеської дорожньої, Луганської територіальної та інших профорганізацій.

Але Фонд створювався не тільки для профспілкових працівників, а для всіх працівників залізничного транспорту, тому першочерговим завданням була його популяризація, причому не лише серед працівників. Керівництву «Укрзалізниці» наводились аргументи щодо необхідності розвитку галузевого пенсійного фонду.

З другою частиною завдання профспілка, на мій погляд, впоралась краще. Неможливо було розвивати Фонд, не спираючись на Галузеву угоду, колективні договори. Тому з 2006-го по 2010 рік тривали переговори з Укрзалізницею щодо внесення додаткових норм до Галузевої угоди. І тільки 4 жовтня 2010 року рішенням адміністрації Укрзалізниці і Ради профспілки в Галузеву угоду пунктом 3.6.20 було внесено зобов'язання «започаткувати з 2010 року поетапне запровадження недержавного пенсійного забезпечення залізничників через Професійний не державний пенсійний фонд «Магістраль». Передбачати у фінансових планах залізниць, підприємств і організацій галузі, починаючи з 2010 року, виділення коштів на недержавне пенсійне забезпечення працівників. Перераховувати пенсійні внески на користь працівників галузі до Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль».

Але у 2010 році тільки Донецькій залізниці вдалося виплатити пенсійні внески на користь своїх працівників.

Інші залізниці спромоглись лише укласти контракти з пенсійним фондом.

Разом з тим, за кількістю учасників (понад 320 тис. осіб) ПНПФ «Магістраль» став найбільшим в Україні та безперечно, відіграватиме визначну роль у ході пенсійної реформи.

Рада профспілки продовжувала діяти в напрямку розвитку пенсійного фонду, проводячи неодноразові зустрічі, наради з керівниками управлінь Укрзалізниці і залізниць.

Підсумком цієї роботи стала Програма недержавного пенсійного забезпечення залізничників, що стала додатком до Галузевої угоди, в яку було внесено 16 грудня 2013 року наступне доповнення: «здійснювати недержавне пенсійне забезпечення залізничників через Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» відповідно до «Програми недержавного пенсійного забезпечення залізничників».

Програмою визначено мінімальний галузевий стандарт недержавного пенсійного забезпечення залізничників – мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати, яку отримуватиме учасник Фонду впродовж 10 років після досягнення пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Мінімальний розмір щомісячної пенсійної виплати встановлюється Стандартом на рівні, не нижчому 50 % від офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних осіб.

Такий розмір виплати визначається сумою пенсійних внесків, сплачених вкладниками до Фонду згідно із встановленими Програмою тарифами та прибутковістю пенсійних активів Фонду.

Зважаючи на прийняту Програму, у 2013 році вдалося сплатити на користь працівників 18 млн грн. – по 3 млн. грн. на кожній залізниці. Розмір пенсійних внесків, перерахованих на особисті рахунки, залежав від кількості працюючих.

У 2014–2015 роках суми сплати пенсійних внесків до Фонду були визначені фінансовими планами залізниць на рівні 2013 року.

Але у 2014 році було сплачено всього 29 тис. грн., а за 2015 рік сплачено на рахунки 51 працівника – вкладника Фонду лише 43,4 тис. грн. Тобто колишнє керівництво Укрзалізниці, всупереч вимогам ст. 20 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» сплатило внески не всім учасникам ПНПФ «Магістраль», а тільки тим з них, які здійснюють відрахування з власної зарплати.

Тому, повертаючись до питання популяризації фонду, неможливо не зупинитись на пункті 4.2.1 Галузевої угоди, де вказано: «проводити роботу серед працівників галузі щодо укладання ними пенсійних контрактів з Професійним недержавним пенсійним фондом «Магістраль» і сплати внесків до цього фонду на свою користь».

Прикро, що незважаючи на роз'яснювальну роботу, проведену Радою профспілки та представниками адміністратора фонду в засобах масової інформації, на сайті профспілки, під час семінарів на вузлах і в підрозділах, незначна частина залізничників (240 осіб) уклала пенсійні контракти.

Наші спілчани в своїй більшості, на жаль, не скористались можливістю отримувати від роботодавця додаткові кошти, що не підлягають оподаткуванню, та використовувати їх для фінансування майбутньої пенсії.

На мій погляд, це не сталося з наступних причин:

- недовіра до фонду, у пам'яті багатьох спілчан ще залишилось сумнозвісне «МММ»;

- не всі лідери профорганізацій стали учасниками – платниками Фонду, а з начальників структурних підрозділів залізниць, підприємств, апарату «Укрзалізниці» – взагалі ніхто. А, як відомо, саме особистий приклад є найбільш показовим і ефективним. Пересічні працівники розмірковують таким чином: якщо керівництво не вступає у фонд і не сплачує пенсійних внесків, то і ми не будемо сплачувати, бо «тут щось нечисто»;

- кожний рік чималу кількість працівників турбує питання, чи буде передбачено у черговому фінансовому плані залізниць кошти на сплату пенсійних внесків;

- більше довіри до Фонду було б при щомісячних перерахуваннях роботодавцем пенсійних внесків на користь учасників;

- популяризацією Фонду, залученням до лав учасників – платників Фонду займались тільки працівники й активісти профспілки, більшість яких працюють на громадських засадах, допомоги з боку роботодавців профспілка не отримала.

Резюмуючи викладені негативні причини, констатуємо, що, на жаль, додаткове (недержавне) пенсій, не забезпечення поки що не набуло поширення ні серед працівників, ні серед роботодавців галузі.

Однак, незважаючи на всі виклики і негаразди, Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» успішно пережив за 10 років усі кризи та демонструє цілком пристойні показники діяльності:

- кількість учасників фонду – 326478 осіб;

- кількість вкладників – фізичних осіб – 240;

- кількість вкладників – юридичних осіб – 7;

- загальна сума пенсійних внесків – 20,757 млн грн.;

- інвестиційний дохід – 10,015 млн грн.;

- чиста вартість активів фонду – 30,300 млн грн.;

- дохідність за останній рік – 16,17 %.

Особливо хочу підкреслити, що 52 учасникам Фонду вже було здійснено пенсійні виплати при виході на пенсію на загальну суму 471,33 тис. грн.

Важливо й те, що зростання чистої вартості активів Фонду відбувалося не тільки за рахунок надходження пенсійних внесків, але й за рахунок збільшення інвестиційного доходу, отриманого від операцій з його активами.

Успішна діяльність компанії з управління активами дозволила Фонду «перегнати» рівень інфляції з початку року на 7,9 %.

У складі інвестиційного портфеля є 6 млн грн. облігацій залізниць України, які вже незабаром має викупити ПАТ «Укрзалізниця».

Якщо більш детально розглянути інвестиційний портфель Фонду, то можна зробити висновок, що він формувався відповідно до законодавства з максимальним рівнем захисту капіталу.

Основні складові портфеля – облігації, гарантовані державою: Міністерства фінансів України – 49,5 %, залізниць України (зараз – ПАТ «Українська залізниця») – 19,8 %, а також банківські депозити і грошові виплати – 27,5 %, у тому числі у таких банках «АльфаБанк», «Ідея Банк», «Укргазбанк», «Таскомбанк», «Експрес Банк», «Мегабанк», акції – ПАТ «Укрнафта» – 0,4 %.

Якщо Фонд набере ще більше обертів, то може стати не тільки інструментом соціального захисту і довгострокової мотивації працівників, але й потужним внутрішнім інвестором ПАТ «Укрзалізниця».

Велика кількість учасників фонду мала б зробити його «локомотивом» пенсійної реформи.

На жаль, цього поки не сталося. Суми пенсійних накопичень більшості залізничників – учасників фонду в десятки і сотні разів менші від тих, що належать учасникам фондів інших підприємств.

Майбутня додаткова пенсія разом із недержавною повинна компенсувати працівникові втрачений заробіток.

З метою реалізації цього завдання та для поліпшення умов пенсійного забезпечення залізничників у майбутньому керівництву ПАТ «Укрзалізниця» треба надалі використовувати всі кошти, передбачені фінансовим планом, на сплату пенсійних внесків до Фонду. Необхідно залучити до Фонду працівників не тільки регіональних, а й усіх філій, створених у товаристві.

Крім того, потрібно продовжити популяризацію Фонду всіма учасниками соціального діалогу: і роботодавцями, і профорганізаціями.

Також на користь стане створення у підрозділах комісій з недержавного пенсійного забезпечення, які предметно і послідовно займались би цим важливим соціальним питанням.

За умови укладання пенсійних контрактів 100 % працівників та відповідній сплаті внесків як залізничниками, так і ПАТ «Укрзалізниця», Фонд посідав би лідерські позиції в Україні не тільки за кількістю вкладників, а й за вартістю активів, що стануть фінансовою основою майбутніх пенсій.

Ми впевнені, що керівництво усіх рівнів буде діяти як соціально відповідальний роботодавець.

Підсумком співпраці роботодавців і профспілки стануть реальні пенсійні накопичення і додаткова пенсія, що забезпечить гідну старість залізничникам.

Всі необхідні передумови і механізми для цього створено 10 років тому на основі Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль».

Михайло СІНЧАК, перший заступник Голови профспілки
 
"Вісник профспілки" №20 (273) 27 жовтня 2016 р.
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Соціальний захист >> Пенсійне забезпечення >> Гідна старість завдяки додатковій пенсії
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79