Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Порядок виплати компенсації працівникам Укрзалізниці за найм (оренду) житла

zhitlo.jpg 
ПОРЯДОК
виплати компенсації працівникам  Товариства за найм (оренду) житла
 

Додаток

до наказу ПАТ «Укрзалізниця» 25.07.2016 р. № 463


1.     Загальні положення

1.1. Порядок виплати компенсації працівникам ПАТ «Укрзалізниця» за найм (оренду) житла (далі – Порядок) розроблений з метою укомплектування штату ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Товариство) кваліфікованими кадрами, створення для них належних житлових умов.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на працівників Товариства, які запрошуються (переводяться) на роботу до місцевості, де вони не мають житла (даліпрацівники).

1.3. Порядок визначає механізм виплати компенсації працівникам витрат за найм (оренду) житлових приміщень у населеному пункті за місцем роботи.

 2.     Підстави виплати компенсації витрат за найм (оренду) житла

2.1. Компенсація витрат за найм (оренду) житла (далі – Компенсація) виплачується працівникам, у разі, якщо умовами трудового договору, укладеного з працівником передбачено обов’язок Товариства забезпечити його житлом за місцем роботи та/або компенсувати витрати за найм (оренду) житла.

Питання про виплату Компенсації працівникам розглядається Комісією з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги та компенсацій (далі – Комісія), утвореною відповідно до Порядку надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам, пенсіонерам публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та членам їхніх сімей, затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 17.03.2016 № 186, відповідного рівня –     ПАТ «Укрзалізниця», регіональної філії, філії.

У разі якщо у трудовому договорі, який укладено з працівником не передбачено обов’язку Товариства норми щодо забезпечення його житлом за місцем роботи та/або компенсації витрат за найм (оренду) житла, Комісія, за заявою такого працівника, розглядає питання про виплату йому Компенсації відповідно до Порядку.

Комісія у виключних випадках (необхідність знаходження житла у безпосередній близькості від місця роботи; якщо працівники є іноземцями запрошеними на керівні посади (експати) розглядає можливість виплати Компенсації за найм (оренду) житла відповідно до Порядку та тієї вартості найму житла за місяць, яка вказана в договорі про найм (оренду) житла працівника.

За працівниками, які на момент введення в дію Порядку отримували Компенсацію, зберігається право на отримання Компенсації відповідно до Порядку.

2.2. Компенсація виплачується, починаючи з дня прийняття Комісією рішення про виплату.

Виплата Компенсації припиняється за наявності однієї із підстав з дня, наступного за днем: припинення трудового договору; забезпечення працівника житлом, що посвідчується ордером, набуття працівником житла у населеному пункті за місцем роботи.

2.3. Компенсація виплачується працівнику з розрахунку: площі житла, що наймає працівник та члени його сім’ї згідно з встановленими нормами законодавства; середньої ринкової вартості найманого житла в регіоні (населеному пункті) за місцем роботи.

2.4. Порядок розрахунку середньої ринкової вартості найму (оренди) житлових приміщень працівнику здійснюється: на замовлення і за рахунок коштів Товариства щорічно (та у разі потреби протягом року) отримується експертна оцінка середньої ринкової вартості найму (оренди) житла для відповідних регіонів України (населених пунктів); незалежним експертом (оцінювачем), що підтверджується кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача; на підставі щорічного висновку (звіту) незалежного експерта (оцінювача).

2.5. Компенсації підлягають лише фактично понесені витрати за найм (оренду) житла (без вартості житлово-комунальних послуг). Підставою для виплати Компенсації є договір найму (оренди) житла, укладений між працівником та наймодавцем житла, умовами якого передбачена плата за користування житлом, розмір якої встановлюється згідно з пунктами 2.3, 2.4 цього Порядку.

Оплата орендних платежів підтверджується квитанцією, чеком. Працівник зобов’язаний щомісячно надавати копію документу про оплату орендних платежів до бухгалтерії.

2.6. Компенсація здійснюється з урахуванням оподаткування доходів згідно з нормами податкового законодавства.

 3. Порядок оформлення та виплати Компенсації

 3.1. Для отримання Компенсації працівник подає до Комісії відповідного рівня такі документи:

заяву на ім’я голови правління ПАТ «Укрзалізниця», начальника регіональної філії, філії про надання Компенсації (погоджену керівником);

довідку про склад сім’ї працівника, які переїхали разом з ним за місцем роботи (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дитини, тощо);

копію договору про найм (оренду) житла;

спільне клопотання керівника та відповідного профспілкового органу;

інші документи (у разі потреби).

3.2. Секретар Комісії протягом 5 робочих днів з дати отримання документів перевіряє їх на відповідність умовам Порядку та за відсутності зауважень направляє на розгляд до Комісії.

Для вивчення матеріалів Комісія може залучати фахівців, які не входять до її складу.

3.3. Комісія приймає рішення про виплату Компенсації відповідно до цього Порядку, що оформлюється протоколом.

3.4. Протокол  Комісії, який підписаний її членами та затверджений керівником (головою правління, начальником регіональної філії, філії) є документом на здійснення виплати працівнику грошової Компенсації або відмови у виплаті. Витяг з протоколу рішення Комісії надається причетним.

3.5. Компенсація здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок працівника, призначений для виплати заробітної плати,   1 раз на місяць, у строки, визначені для виплати заробітної плати.

3.6. У разі зміни середньої ринкової вартості найму (оренди) житла не менше ніж на 20 відсотків, сума вартості Компенсації може бути переглянута  відповідно до Порядку.

3.7. За наявності умов, що можуть вплинути на підстави та розмір виплати Компенсації, працівник у десятиденний строк повинен повідомити роботодавця та подати заяву і необхідні документи на розгляд Комісії.

Надані документи розглядаються відповідно до цього Порядку, розмір Компенсації може бути змінений з дня настання таких умов.

3.8. У разі подання працівником недостовірної інформації виплата Компенсації припиняється. Кошти, які були виплачені підлягають поверненню.

3.9. Спори, що можуть виникнути у процесі здійснення Порядку, підлягають вирішенню відповідно до норм чинного законодавства.

 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Соціальний захист >> Основні соціальні гарантії >> Порядок виплати компенсації працівникам Укрзалізниці за найм (оренду) житла
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79