Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Положення про соціальну підтримку працівників Товариства, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання та членів їх сімей

| Print |
25:03:2017 г.
soc_zahist_1.jpg
ПОЛОЖЕННЯ
про соціальну підтримку працівників ПАТ «Укрзалізниця», які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання та членів їх сімей  

Додаток до наказу ПАТ «Укрзалізниця»

від 09.08.2016 року № 494

1.  Загальні положення

1.1. Положення про соціальну підтримку працівників публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання, та членів їх сімей (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09. 2015 № 735.

1.2. Положення спрямоване на забезпечення соціального захисту працівників  ПАТ «Укрзалізниця», працівників профспілкових організацій, які загинули, втратили працездатність внаслідок професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві  виконуючи свій трудовий (посадовий) обов’язок – забезпечення стабільної та надійної роботи залізничного транспорту (далі – працівники, які постраждали),  та членів їх сімей.

1.3. Положення визначає порядок та умови надання соціальної підтримки працівникам, які постраждали, та членам їх сімей.

1.4. До членів сім’ї у розумінні цього Положення належать дружина/чоловік та діти віком до 18 років включно.

1.5. Дія цього Положення поширюється на:

1.5.1. Працівників, які постраждали та втратили працездатність внаслідок професійного захворювання або отримання травми від нещасного випадку на виробництві.

1.5.2. Працівники, які постраждали та яким внаслідок отриманої від нещасного випадку на виробництві травми або професійного захворювання, встановлено інвалідність.

1.5.3. Дітей, віком до 18 років, один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та загинули в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

1.5.4. Дітей, віком до 18 років, один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та померли в наслідок природної раптової смерті на робочому місці.

1.6. Дія цього Положення не поширюється на працівників, які постраждали,  якщо професійне захворювання або травма сталися внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.

1.7. Види соціальної підтримки встановлюються цим Положенням відповідно до переліків, що додаються (додаток 1, додаток 2, додаток 3).

 

2.  Діяльність комісій з розгляду питань соціальної підтримки
працівників ПАТ «Укрзалізниця», та членів їх сімей

 

2.1. Заяви про надання соціальної підтримки, що передбачена цим Положенням, розглядають комісії з розгляду питань соціальної підтримки працівників ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей (далі кожна окрема – Комісія), які утворюються відповідними наказами ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій та до складу яких повинні входити представники відповідного профспілкового органу.

2.2. Заява з комплектом документів подається до Комісії відповідного рівня працівником, дієздатним членом сім’ї працівника, чи особою, уповноваженою на це належним чином, (далі – заявник) особисто, засобами поштового зв’язку або через відділ кадрів підрозділу, де працює (працював) працівник. Відділ кадрів підрозділу у триденний строк передає цей пакет документів до Комісії через службову експедицію визначеним порядком.

2.3. Засідання Комісії проводиться за потребою але не рідше одного разу на квартал, і вважається правоможним у разі участі в ньому не менше 2/3 складу її членів.

2.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом та вводиться в дію наказом.

2.5. У разі потреби Комісія має право вимагати від заявника надання додаткової інформації або документів, що підтверджують підстави для отримання передбачених цим Положенням видів соціальної підтримки.

3. Відповідальність

3.1. За надання  на розгляд Комісії неправдивої інформації, заявник, який потребує підтримки відповідно до цього Положення, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. Особи, які порушили вимоги цього Положення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Додатки до Положення (пункт 1.7.)

  Додаток 1

 


Перелік пільг та гарантій для працівників ПАТ «Укрзалізниця», 
які втратили працездатність внаслідок професійного захворювання
або нещасного випадку на виробництві та членів їх сімей 
 

 

Категорії, які мають право на соціальну підтримку:

І) Працівники АТ «Укрзалізниця», які втратили працездатність внаслідок професійного захворювання або отримання травми від нещасного випадку на виробництві.


Види соціальної підтримки:

 1. Позачергове право на отримання разової безоплатної путівки (тривалістю не більше 14 днів) відповідно медичного висновку до лікувально-оздоровчого закладу для реабілітації.

Перелік необхідних документів для соціальної підтримки:

а) Заява про надання відповідних пільг;

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

г) Медичні документи (ВЛК, епікризи);

д) Копія акту розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії)  за формою Н-5;

е) Копія акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробни-цтвом за формою Н-1 та ін.

 

ІІ) Працівники ПАТ «Укрзалізниця», яким внаслідок отриманої від нещасного випадку на виробництві травми або професійного захворювання, встановлено інвалідність.

Види соціальної підтримки:

З дати встановлення І групи інвалідності:

1) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 7 мінімальних заробітних плат.

2) Безоплатна путівка ( не більше 18 днів) до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік, протягом двох років.

3) Відшкодування 100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування  протягом трьох років.

 

З дати встановлення ІІ групи інвалідності:

1) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 5 мінімальних заробітних плат.

2) Одноразово безоплатна путівка (не більше 14 днів) до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік.

3) Відшкодування 100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування протягом двох років.

 

З дати встановлення ІІІ групи інвалідності:

1) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

2) Одноразово безоплатна путівка (тривалістю не більше 14 днів) до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік.

3) Відшкодування 100 % страхо-вих внесків на добровільне медич-не страхування  протягом року.

 

Перелік необхідних документів для соціальної підтримки:

а) Заява про надання відповідних пільг.

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

в) Копію довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

г) Медичні документи (ВЛК, епікризи);

д) Копія акту розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії) за формою Н-5;

е) Копія акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом за формою Н-1 та ін.

Додаток 2

Соціальна підтримка для дітей віком до 18 років,

один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного

транспорту та загинули в результаті нещасного випадку на виробництві,

професійного захворювання

 


Категорія, що має право на соціальну підтримку:

Діти, віком до 18 років, один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання. 

 

Види соціальної підтримки:

 

1) Одноразова виплата матеріаль-ної допомоги на кожну дитину у сім’ї в розмірі 50 тис. грн;

2) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат на кожну дитину у сім’ї;

3) Щорічне першочергове отримання путівки із 90 % знижкою до дитячого оздоровчого закладу (діти віком до 14 років включно).

Діти, які вступили до ВНЗ І-IV рівня акредитації залізничного профілю:

а) Щомісячна виплата матеріальної допомоги у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати на період навчання у ВНЗ І-IV рівня акредитації залізничного профілю.

б) Право на заключення договору на працевлаштування в АТ «УЗ» після закінчення ВНЗ.

 

Необхідний перелік документів для соціальної підтримки:

 

а) Заява про надання відповідних пільг;

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

в) Копія свідоцтва про народження;

г) Копія акту розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії)  за формою Н-5;

д) Копія акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом за формою Н-1;

е) Копія свідоцтва про смерть одного з батьків або свідоцтва про смерть батьків;

є) Довідку з місця навчання (кожного навчального року) та ін.

 

Додаток 3

Cоціальна підтримка для дітей, віком до 18 років,

один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного

транспорту та померли внаслідок природної «раптової смерті»

на робочому місці.

 

Категорія, що має право на соціальну підтримку:

Діти, віком до 18 років, один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та померли в наслідок природної раптової смерті на робочому місці. 

Види соціальної підтримки:

 

1) Одноразова виплата матеріаль-ної допомоги на кожну дитину у сім’ї в розмірі 25 тис. грн;

2) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 7 мінімальних заробітних плат на кожну дитину у сім’ї;

3) Щорічне першочергове отримання путівки із 90 % знижкою до дитячого оздоровчого закладу (діти віком до 14 років включно).

Діти, які вступили до ВНЗ І-IV рівня акредитації залізничного профілю:

а) Щомісячна виплата матеріальної допомоги у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати на період навчання у ВНЗ І-IV рівня акредитації залізничного профілю.

б) Право на заключення договору на працевлаштування в АТ «УЗ» після закінчення ВНЗ.

 

Необхідний перелік документів для соціальної підтримки:

 

а) Заява про надання відповідних пільг;

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

в) Копія свідоцтва про народження;

г) Копія акту розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії)  за формою Н-5;

д) Копія свідоцтва про смерть одного з батьків або свідоцтва про смерть батьків;

е) Довідку з місця навчання (кожного навчального року) та ін.  

 

 

 

Last Updated ( 18:09:2020 г. )
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Соціальний захист >> Основні соціальні гарантії >> Положення про соціальну підтримку працівників Товариства, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання та членів їх сімей
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79