Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

   На сайті Верховної Ради електронна петиція «Про не розгляд законопроєкту №2681 як такого, що порушує права профспілок в Україні» набрала понад 25000 голосів!  

banner_zalp_111.gif

 

 

Новини

На варті трудових прав спілчан

13,1 млн грн. повернуто спілчанам незаконно не виплачених коштів за результатами правозахисної роботи профорганів усіх рівнів у першому півріччі 2019 року.
Протягом цього часу захищено трудові права 7,6 тис. працівників АТ «Укрзалізниця» – членів нашої профспілки.
Правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожніх і територіальних профорганізаціях за цей час здійснено планові та вибіркові перевірки у 229 виробничих і структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця». Загалом виявлено 1740 порушень вимог трудового законодавства і положень чинних Галузевої угоди та колективних договорів.

З метою негайного усунення порушень правовими інспекторами праці було складено 188 актів і внесено адміністрації 187 подань із понад 1,2 тис. вимог щодо:

нормування та оплати праці,
надання відпусток,
використання робочого часу та часу відпочинку,
виконання зобов’язань чинних Галузевої угоди та колдоговорів,
трудової дисципліни,
прийому–звільнення, переводу,
праці жінок і молоді тощо.

На сьогодні виконано 186 подань, що становить 99,4 %.

При цьому на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки було скасовано 71 наказ, виданий роботодавцями з порушенням норм чинного законодавства.

Притягнуто до відповідальності двох посадових осіб.

Поновлено на роботі одного незаконно переведеного працівника – члена профспілки, трудові права ще одного робітника захищено в суді.

У першому півріччі 2018-го працівникам загалом повернуто 13 млн 61 тис. грн. незаконно не виплачених коштів, профспілкою захищено трудові права 7635 спілчан і 1649 з них (21,5 %) надіслано персональні повідомлення про захист профспілковими органами всіх рівнів їхніх соціально-економічних прав, соціальних гарантій та інтересів.

Протягом звітного періоду членам профспілки надано понад 2,8 тис. юридичних консультацій, розглянуто 139 письмових звернень.

До розгляду на засіданнях профорганів різних рівнів правовими інспекторами праці підготовлено 128 матеріалів з актуальних тем правозахисної роботи (дорпрофсожів – 50, теркомів – 56, профкомів первинних і об’єднаних профорганізацій – 22).

Правові інспектори праці у дорожніх профорганізаціях брали участь в організації та проведенні на залізничних вузлах та у виробничих підрозділах 62 «Днів трудового права».

У газеті «Вісник профспілки», інших ЗМІ та інформаційних профспілкових виданнях за цей час опубліковано понад 70 матеріалів правозахисної тематики.

Микола БЄЛЬЧЕНКО,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки


194 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правової інспекції праці Лиманської дорожньої профорганізації.

ПротЯгом перших шести місяців 2019 року вивчено стан дотримання трудового законодавства у 12 структурних підрозділах регіональної філії «Донецька залізниця». Виявлено 85 порушень, за якими адміністрації внесено 12 подань з 85 пропозиціями щодо виправлення ситуації. Передусім, це стосується питань: трудової дисципліни – 14, робочого часу та відпочинку – 10, законодавства про відпустки та працю, відповідно – 11 і 10, виконання чинних Галузевої угоди і колективних договорів – 7. На сьогодні у повному обсязі реалізовано 9 подань, зокрема, скасовано 13 незаконно виданих наказів про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

За вказаний період захищено трудові права 424 спілчан, майже половину з яких – сповіщено про це персонально.

Проведено два «Дні трудового права», чотири семінарських заняття з профактивом, на засідання профорганів (дорпрофсожу та профкомів первинок) підготовлено сім матеріалів з правових питань.

Юридичні консультації під час особистого прийому отримали 134 члена профспілки, розглянуто також 13 письмових звернень спілчан.

Галина КАЙДАШ,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
у Лиманській дорожній профорганізації


300,6 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правової інспекції праці дорожньої профорганізації Львівської залізниці.

У першому півріччі 2019-го проведено перевірки 15 виробничих підрозділів регіональної філії «Львівська залізниця», під час яких зосереджено увагу на таких питаннях, як облік робочого часу і часу відпочинку, нормування та оплата відпрацьованого часу, виконання чинних Галузевої угоди та колективних договорів, притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, дотримання трудового законодавства щодо надання відпусток тощо.

За результатами перевірок виявлено 19 порушень, за якими складено 9 актів. З метою усунення недоліків адміністрації внесено 5 подань, в яких викладено 33 пропозиції. На сьогодні їх виконано у повному обсязі, в результаті чого, зокрема, скасовано наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а одного незаконно звільненого працівника поновлено на роботі.

Загалом захищено трудові права 313 працюючих членів профспілки, про що їм надіслано 32 персональних звернення.

За звітний період під час особистого прийому надано 122 юридичні консультації та розглянуто чотири звернення спілчан.

Проведено один «День трудового права».

Володимир ШРАМКО,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
в дорожній профорганізації Львівської залізниці
 
 
211 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правових інспекторів праці у дорожній профорганізації регіональної філії «Львівська залізниця».

За результатами правозахисної діяльності минулого року перевірено 17 виробничих підрозділів регіональної філії «Львівська залізниця». Виявлено 97 порушень, про що складено 14 актів. Роботодавцям спрямовано 12 подань із 20 пропозиціями про усунення недоліків, 18 з яких – щодо виконання чинних Галузевої угоди та колективних договорівУ повному обсязі виконано 12 подань, зокрема скасовано 8 наказів про притягнення робітників до відповідальності, виданих адміністрацією з порушенням трудового законодавства. Протягом першого півріччя 2019-го відстояно соціально-економічні права та гарантії 66 спілчан, у тому числі одного залізничника – у суді.
Членам профспілки надіслано 59 персональних повідомлень про захист їхніх трудових прав та інтересів.

За звітний період правовими інспекторами праці підготовлено до розгляду на засіданнях президій дорпрофсожу та теркомів 25 матеріалів, проведено один «День трудового права», спілчанам надано 98 юридичних консультацій, розглянуто 10 письмових звернень з правової тематики.

Володимир ПАСТУХ,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
у дорожній профорганізації регіональної філії «Львівська залізниця»


874,7 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки в Одеській дорожній профорганізації.

За підсумками шести місяців поточного року вивчено ситуацію із дотриманням законодавства про працю у 49 виробничих підрозділах регіональної філії «Одеська залізниця». Правовими інспекторами праці встановлено 598 порушень, за якими складено 49 актів. Роботодавцям спрямовано 43 подання щодо усунення 619 виявлених недоліків, зокрема з питань: дотримання законодавства про відпустки – 162, нормування та оплати праці – 136, робочого часу та відпочинку – 135, виконання чинних Галузевої угоди та колективних договорів – 47, трудової дисципліни – 32 та інших.

У повному обсязі виконано 42 подання, в результаті чого скасовано 20 наказів про притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

Загалом захищено трудові права та інтереси 844 працюючих членів профспілки, про що надіслано 507 персональних повідомлень.

Розглянуто 39 письмових звернень, пов’язаних з правовими питаннями, та надано юридичні консультації 691 спілчанину.

Проведено вісім «Днів трудового права», до розгляду профорганами усіх рівнів підготовлено 18 матеріалів з питань правозахисної діяльності, в інформаційних виданнях та засобах масової інформації опубліковано 13 тематичних повідомлень.

Віра Костовська,
правовий інспектор праці Ради профспілки
в Одеській дорожній профорганізації


345,3 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південної залізниці.

ЗА першІ півроку правова інспекція праці здійснила перевірки 39 структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця». Під час яких виявлено 91 порушення норм трудового законодавства. В результаті складено 33 акти, а роботодавцям внесено 28 подань із 107 пропозиціями щодо усунення виявлених порушень, переважно з питання нормування та оплати праці – 39.

У повному обсязі виконано 35 подань, зокрема, скасовано чотири накази про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

За минулий рік захищено трудові права 900 працівників, про що надіслано 47 персональних повідомлень. Під час особистого прийому надано 180 консультацій на правову тематику, розглянуто сім письмових звернень. Проведено 16 «Днів трудового права».

Станіслав ТВЕРДОХЛІБ,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
у дорожній профорганізації Південної залізниці


10,6 млн грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів повернуто спілчанам на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці.

За 6 мiсЯцІв 2019-го на предмет дотримання трудового законодавства перевірено 65 виробничих підрозділів, які розташовані у межах функціонування регіональної філії «Південно-Західна залізниця». Під час перевірок виявлено 655 порушень, про що складено 61 акт та внесено роботодавцям 74 подання із 1072 пропозиціями щодо їх усунення. Частіше всього порушення стосувалися дотримання адміністрацією умов нормування та оплати праці, а також Галузевої угоди і колдоговорів. Виявлено 126 випадків недотримання законодавства про відпустки.

Станом на 1 липня п. р. у повному обсязі виконано 67 подань. Поновлено права залізничників з питань заробітної плати, робочого часу, профспілкового членства, трудової дисципліни (у тому числі було скасовано 28 наказів про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності).
Захищено трудові права 3907 робітників. Їм надіслано 513 персональних повідомлень. На особистих прийомах проконсультовано 1366 спілчан, а також розглянуто 44 звернення залізничників. Таких заходів, як «День трудового права» за цей період проведено 34 рази.

Володимир ВОРОПАЄВ,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
 у дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці


Правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожній профорганізації в першому півріччі п. р. здійснено перевірки у 32 виробничих підрозділах регіональної філії «Придніпровська залізниця».

ВиЯвлено 195 порушень, за якими складено 22 акти, роботодавцям спрямовано 13 подань із 195 пропозиціями про усунення порушень, переважно з питань: робочого часу і часу відпочинку працівників – 62, нормування та оплати праці – 48, прийому-звільнення та переведення на іншу роботу – 25, дотримання законодавства про відпустки – 19, виконання умов чинних Галузевої угоди та колективних договорів – 14, трудової дисципліни – 11 та інших.

На вимогу правових інспекторів праці спілчанам повернуто 680,5 тис. грн. незаконно утриманих або недоплачених коштів.

На сьогодні адміністрацією у повному обсязі виконано всі подання.

Правовою інспекцією праці за підсумками перших шести місяців цього року відстояно трудові права 1181 члена профспілки, про що 290 із них поінформовано в індивідуальному порядку.

Підготовлено 14 матеріалів з питань правового захисту до розгляду профорганами всіх рівнів.

Під час особистого прийому надано 212 юридичних консультацій та розглянуто 22 письмових звернення спілчан.

Ніна РОМАНЕНКО,
головний правовий інспектор праці Ради профспілки
у дорожній профорганізації Придніпровської залізниці

 
 

Зворотній зв'язок

Питання-Відповідь 
   Форум профспілки  

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників локомотивного господарства (24.06.2020)

Електронний профспілковий квиток

VISA_profkvytok.jpg
  

Zalp.org.ua  : 
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел. (044) 465-00-80; тел/факс(044) 465-00-78