Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Нагороди

У серпні 2001 р. президія Ради профспілки заснувала систему заохочення в профспілці.


Затверджені:

 

 

za_zaslugy.jpg

 

 

 za_zaslu_znak.gif

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про Почесний знак “За заслуги перед профспілкою“

 


Загальні положення


Почесний знак “За заслуги перед профспілкою” є вищою нагородою профспілки залізничників і транспортних будівельників України.
Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” нагороджуються штатні профспілкові працівники і члени виборних профспілкових органів за вагомий особистий внесок у вирішенні її статутних завдань, які пропрацювали у профспілкових організаціях, як правило, не менше 10 років та нагороджені Почесною грамотою Ради профспілки або знаком “За активну роботу в профспілці”.
Повідомлення про нагородження Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” публікується у “Віснику профспілки”.

Порядок подання документів для нагороди


Нагородження Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі подання дорожніх комітетів профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
 
При порушенні клопотання про нагородження Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” до Ради профспілки подаються:
Постанова президії дорожнього комітету профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
Нагородний лист встановленого зразка.
 
Представлення до нагородження Почесним знаком подаються до Ради профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду.
У разі відхилення клопотання про нагородження Рада профспілки повідомляє про причину відмови.

Порядок вручення Почесного знака


Вручення Почесного знака “За заслуги перед профспілкою” проводиться керівниками Ради профспілки та членами її президії в урочистій обстановці під час проведення засідань Ради профспілки, відповідних комітетів профспілки, на з'їздах, конференціях або зборах у профспілкових організаціях.
Нагородженому одночасно з врученням Почесного знака “За заслуги перед профспілкою” видається посвідчення встановленого зразка із реєстраційним номером і грошова винагорода у розмірі 2000 грн., яка виплачується за рахунок коштів Ради профспілки.

Права і пільги нагороджених


Нагороджені Почесним знаком “За заслуги перед профспілкою” мають право:
 
На встановлення персональної надбавки до заробітної плати у розмірі 10 % посадового окладу;
Брати участь у роботі з'їздів профспілки, засіданнях Ради профспілки
 
Профспілкові органи за рахунок власних коштів можуть застосовувати до осіб, нагородженим Почесним знаком, інші форми матеріального заохочення.
Профспілкові працівники, які знаходяться на пенсії і нагороджені Почесним знаком, мають право на отримання від профспілкової організації, у якій вони стоять на профобслуговуванні, додаткової одноразової матеріальної допомоги у розмірі 50 % прожиткового мінімуму один раз на рік.

Порядок носіння, заміни та позбавлення знака


Почесний знак “За заслуги перед профспілкою” носиться на грудях з правого боку і за наявності нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них. Дублікати Почесного знака не видаються. У випадку втрати посвідчення до знака за поданням профспілкового органу може бути видано дублікат посвідчення.
Повторне нагородження знаком не здійснюється. Позбавлення Почесного знаку “За заслуги перед профспілкою” може застосуватись за рішенням Ради профспілки на підставі подання відповідних профспілкових органів за дії, які несумісні з цією нагородою, дискредитують профспілку.

 

Знак “За активну роботу в профспілці”
 
   
za_robotu_posv.gif
 
   

za_robotu_znak.jpg

 

ПОЛОЖЕННЯ
про знак “За активну роботу в профспілці”


Загальні положення

 
Знаком “За активну роботу в профспілці” нагороджуються профспілкові працівники і активісти, які пропрацювали у профспілкових організаціях, як правило, не менше 5 років.
Повідомлення про нагородження знаком “За активну роботу в профспілці“ публікується у “Віснику профспілки”.

Порядок подання документів для нагороди


Нагородження знаком “За активну роботу в профспілці“ здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі клопотання дорожніх комітетів профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
 
При порушенні клопотання про нагородження знаком “За активну роботу в профспілці “ до Ради профспілки подаються:
Постанова президії дорожнього комітету профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
Нагородний лист встановленого зразку.
 
Представлення до нагородження нагрудним знаком подаються до Ради профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду.
У разі відхилення клопотання про нагородження Рада профспілки повідомляє про причину відмови.

Порядок вручення знака


Вручення знака проводиться керівниками Ради профспілки та членами її президії в урочистій обстановці під час проведення засідань Ради профспілки, відповідних комітетів профспілки, на з’їзді, конференціях або зборах у профспілкових організаціях.
Нагородженому одночасно з врученням знака “За активну роботу в профспілці“ видається посвідчення встановленого зразка і грошова винагорода у розмірі 1000 грн., яка виплачується за рахунок коштів Ради профспілки.

Порядок носіння та заміни знака


Знак “За активну роботу в профспілці“ носиться на грудях з правого боку і за наявності нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.
Дублікати знака не видаються. У випадку втрати посвідчення до знака за поданням профспілкового органу може бути виданий дублікат посвідчення.
Повторне нагородження знаком не проводиться.


Почесна грамота Ради профспілки

 

gramota.jpg

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України


Загальні положення

 
Почесна грамота Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України є засобом відзначення профспілкових працівників і активістів за особистий внесок у вирішення статутних завдань профспілки.

Порядок подання документів для нагороди

 
Нагородження Почесною грамотою Ради профспілки здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі клопотання дорожніх профспілкових комітетів, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
При порушенні клопотання про нагородження Почесною грамотою до Ради профспілки подається:

Постанова президії дорожнього комітету профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.

Представлення до нагородження Почесною грамота подаються до Ради профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду.
У разі відхилення клопотання про нагородження відповідний орган повідомляє про причину відмови.

Порядок вручення


Вручення Почесної грамоти Ради профспілки проводиться керівниками Ради профспілки, членами президії або за її дорученням членами Ради профспілки в урочистій обстановці під час проведення засідань Ради профспілки, відповідних комітетів профспілки, на з’їзді, конференціях або зборах у профспілкових організаціях.
Працівникам, нагородженим Почесною грамотою, видається грошова винагорода у розмірі 800 грн., яка виплачується за рахунок коштів Ради профспілки.

 

Подяка Ради профспілки
 
 
podiaka.gif
 
 
П  О Л О Ж Е Н Н Я
про Подяку Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України


1. Загальні положення

Подяка Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України  є засобом відзначення профспілкових працівників і активістів.
Повідомлення про нагородження Подякою публікується у  “Віснику профспілки”.

2. Порядок подання документів для нагороди

Нагородження Подякою Ради профспілки здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі клопотання дорожніх профспілкових комітетів, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки або за ініціативою її президії.
При порушенні клопотання про нагородження Подякою до Ради профспілки подається постанова президії дорожнього комітету профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
Представлення до нагородження Подякою подаються до Ради профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду.
У разі відхилення клопотання  про  нагородження відповідний орган повідомляє про причину відмови.

3. Порядок вручення

Вручення Подяки Ради профспілки проводиться керівниками Ради профспілки, членами президії або за її дорученням членами Ради профспілки в урочистій обстановці під час проведення профспілкових заходів.
Працівникам, нагородженим Подякою, видається грошова винагорода у  розмірі  300 грн., яка виплачується   за рахунок  коштів   Ради профспілки.

 

Почесний знак профспілки "За розвиток соціального діалогу" 

 soc_dialog.jpg

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я
про Почесний знак профспілки "За розвиток соціального діалогу"

Затверджено
постановою президії Ради профспілки
від 27 лютого 2014 року, прот. №пр-14

 1. Загальні положення


Почесний знак профспілки “За розвиток соціального діалогу” є нагородою профспілки залізничників і транспортних будівельників України.
Почесним знаком “За розвиток соціального діалогу” нагороджуються працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, які сприяють розвитку соціального діалогу.
Нагородження почесним знаком провадиться за конкретні досягнення та особисті заслуги в сприянні здійсненню профспілкою та/або профспілковими органами відповідних рівнів функцій щодо представництва та захисту інтересів членів профспілки, плідну, результативну діяльність в організації виконання положень Галузевих угод і колективних договорів.
Повідомлення про нагородження Почесним знаком профспілки “За розвиток соціального діалогу” публікується у газеті “Вісник профспілки”.
Почесний знак профспілки “За розвиток соціального діалогу”  виготовляється у вигляді скляної призми, що опирається на підставку зі скла.
У верхній частині призми розміщується логотип профспілки, який виготовлений з латуні методом травлення, покритий натуральною позолотою, а також тонованим лаком, в середині скляної призми – назва знаку «За розвиток соціального діалогу», яка виконується лазером, в нижній частині призми кріпиться стилізований потиск рук, виготовлений з латуні способом травлення, покритий натуральною позолотою і тонованим лаком.
На нижній призмі-підставці кріпиться пластинка з назвою профспілки, назва нанесена фотодруком на алюмінієву пластину золотого кольору.

 2. Порядок подання документів для нагороди

Нагородження Почесним знаком профспілки “За розвиток соціального діалогу” здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі подання дорожніх комітетів профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
При порушенні клопотання про нагородження Почесним знаком “За розвиток соціального діалогу” до Ради профспілки подаються:
1. Подання від голови відповідної профспілкової організації із зазначенням стислої характеристики кандидатури з обґрунтуванням мотивів щодо нагородження.
2. Постанова президії дорожнього комітету профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки.
Представлення до нагородження Почесним знаком подаються до Ради профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду.
У разі відхилення клопотання  про  нагородження Рада профспілки повідомляє про причину відмови.
Голова профспілки може виступати з власною ініціативою щодо нагородження знаком.

3. Порядок вручення Почесного знака

Вручення Почесного знака профспілки “За розвиток соціального діалогу” та посвідчення проводиться  керівниками профспілки та членами її президії в урочистій обстановці під час проведення засідань Ради профспілки, відповідних комітетів профспілки, на з’їздах, конференціях або зборах  у профспілкових організаціях.
Повторне нагородження знаком не здійснюється.

4. Порядок заміни та позбавлення знака

Дублікати Почесного знака не видаються. У випадку втрати посвідчення до знака за поданням профспілкового органу може бути видано дублікат посвідчення.
Позбавлення Почесного знака профспілки “За розвиток соціального діалогу” може застосуватись за рішенням Ради профспілки на підставі подання відповідних профспілкових органів за дії, які несумісні з цією нагородою, дискредитують профспілку.

Відтепер профспілка може відзначати не лише роботодавців-залізничників, але і працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які сприяють розвитку соціального діалогу.

 

 

Молодіжна Відзнака Ради профспілки
залізничників і транспортних будівельників України

molodizhn.jpg

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Молодіжну Відзнаку Ради профспілки
залізничників і транспортних будівельників України

 

Затверджено
президією Ради профспілки

24 травня 2012 р., прот. №пр-3
1. Загальні положення

Молодіжна Відзнака Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України є засобом заохочення голів молодіжних рад, молодих профспілкових активістів.
Повідомлення про відзначення публікується у газеті “Вісник профспілки”.

2. Порядок подання документів

Заохочення Молодіжною Відзнакою Ради профспілки здійснюється за рішенням президії Ради профспілки на підставі клопотання дорожніх профспілкових комітетів, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки або за ініціативою її президії.
При порушенні клопотання про заохочення Молодіжною Відзнакою до Ради профспілки подається постанова президії дорожнього комітету профспілки, профспілкових комітетів організацій, безпосередньо підпорядкованих Раді профспілки та коротку інформацію про досягнення голови молодіжної ради, молодого профспілкового активіста.
Представлення про заохочення Молодіжною Відзнакою подаються до Ради профспілки не пізніше, як за місяць до їх офіційного розгляду.
У разі відхилення клопотання про заохочення нагородження відповідний орган повідомляє про причину відмови.

 3. Порядок вручення 

Вручення Молодіжної Відзнаки Ради профспілки проводиться керівниками профспілки, членами президії або за її дорученням членами Ради профспілки в урочистій обстановці під час проведення профспілкових заходів.
Профспілковим активістам, заохоченим Молодіжною Відзнакою, видається грошова винагорода у розмірі 300 грн., яка виплачується за рахунок коштів Ради профспілки.    

 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Про нас >> Нагороди
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79