Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Положення про соціальну підтримку працівників АТ «Укрзалізниця», які проходили службу в зоні проведення АТО

| Print |
18:09:2020 г.
soc_pilgi.jpg

 ПОЛОЖЕННЯ

про соціальну підтримку працівників ПАТ «Укрзалізниця», які проходили військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період в зоні проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей

Додаток до наказу

ПАТ «Укрзалізниця»

від 09.08.2016 рку № 493

1. Загальні положення

1.1. Положення про соціальну підтримку працівників публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», які проходили військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період в зоні проведення антитерористичної операції (далі – АТО), та членів їх сімей (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Статуту публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09. 2015 № 735.

1.2. Положення спрямоване на забезпечення соціального захисту працівників ПАТ «Укрзалізниця», працівників профспілкових організацій, які виконуючи свій конституційний обов'язок щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України постраждали у ході бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (далі – працівники, які потребують підтримки), та членів їх сімей.

1.3. Положення визначає порядок та умови соціальної підтримки працівників , які потребують підтримки та які  проходили військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період безпосередньо у зоні проведення АТО, та членам їх сімей.

1.4. До членів сім’ї у розумінні цього Положення належать дружина/чоловік та діти до 18 років включно.

1.5. Дія цього Положення поширюється з 18.03.2014 на:

1.5.1. Працівників, які потребують підтримки та проходили військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період безпосередньо у зоні проведення АТО та повернулися на постійне місце роботи.

1.5.2. Працівників, які потребують підтримки та  в період проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період безпосередньо у зоні проведення АТО отримали поранення.

1.5.3. Працівників, які потребують підтримки та стали інвалідами внаслідок травми або захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період у зоні проведення АТО.

1.5.4. Дітей віком до 18 років, один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та загинули під час проходження військової служби безпосередньо у зоні проведення АТО.

1.6. Дія цього Положення поширюється на працівників, які потребують підтримки, травма або захворювання яких підтверджується документами встановленими законодавством.

1.7. Види соціальної підтримки встановлюються цим Положенням відповідно до переліків, що додаються (додаток 1, додаток 2).

2. Діяльність комісій з розгляду питань соціальної підтримки працівників ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей

2.1. Заяви про надання соціальної підтримки, що передбачена цим Положенням, розглядають комісії з розгляду питань соціальної підтримки працівників ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей (далі кожна окрема – Комісія), які утворюються відповідними наказами ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій та до складу яких повинні входити представники відповідного профспілкового органу.

2.2. Заява з комплектом документів подається до Комісії відповідного рівня працівником, дієздатним членом сім’ї працівника, чи особою, уповноваженою на це належним чином, (далі – заявник) особисто, засобами поштового зв’язку або через відділ кадрів підрозділу, де працює (працював) працівник. Відділ кадрів підрозділу у триденний строк передає цей пакет документів до Комісії через службову експедицію визначеним порядком.

2.3. Засідання Комісії проводиться за потребою, але не рідше одного разу на квартал, і вважається правоможним у разі участі в ньому не менше 2/3 складу її членів.

2.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом та вводиться в дію наказом.

2.5. У разі потреби Комісія має право вимагати від заявника, який потребує підтримки надання додаткової інформації або документів, що підтверджують підстави для отримання передбачених цим Положенням видів соціальної підтримки.

3. Відповідальність

3.1. За надання на розгляд Комісії неправдивої інформації, заявник, який потребує підтримки відповідно до цього Положення, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. Особи, які порушили вимоги цього Положення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Додатки до Положення (пункт 1.7.)

 

Додаток 1


Соціальна підтримка для працівників АТ «Укрзалізниця»,

які проходили військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період

в зоні проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей

 

Категорії, які мають право на соціальну підтримку:

І) Працівники АТ «Укрзалізниця», які проходили військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період безпосередньо у зоні проведення АТО, та повернулися на постійне місце роботи.

Вид соціальної підтримки:

1. Разова безоплатна путівка до оздоровчого закладу для відпочинку разом із членами сім’ї, протягом 1 року з дати демобілізації.

2. Відшкодування  100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування  протягом трьох років з дати демобілізації. 

Перелік необхідних документів для соціальної підтримки:

а) Заява про надання відповідних пільг;

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

в) Наказ про вихід на роботу у зв’язку з демобілізацією;

г) Офіційні документи, видані державними органами, що містять докази про безпосереднє перебу-вання працівника в зоні АТО.

ІІ) Працівники АТ «Укрзалізниця», які в період проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період безпосередньо у зоні проведення АТО отримали поранення.

 Вид соціальної підтримки:

1. Безоплатна путівка до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік, протягом двох років з дати демобілізації.

2. Відшкодування  100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування  протягом трьох років з дати демобілізації

Перелік необхідних документів для соціальної підтримки:

а) Заява про надання відповідних пільг;

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

в) Наказ про увільнення з роботи на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період;

г) Наказ про вихід на роботу у зв’язку з демобілізацією (за наявності);

д) Медичні документи (ВЛК, епікризи військових шпиталів);

е) Витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми, яка видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу) та ін.

ІІІ) Працівники АТ «Укрзалізниця», які стали інвалідами внаслідок травми або захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період у зоні проведення АТО.

 Вид соціальної підтримки:

З дати встановлення І групи інвалідності:

1) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги в розмірі 7 мінімальних заробітних плат;

2) Безоплатна путівка (не більше 18 днів) до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік, протягом двох років;

3) Відшкодування  100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування  протягом трьох років з дати демобілізації.

З дати встановлення ІІ групи інвалідності:

1) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 5 мінімальних заробітних плат;

2) Безоплатна путівка (не більше 14 днів) до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік, протягом двох років;

3) Відшкодування  100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування  протягом трьох років з дати демобілізації.

З дати встановлення ІІІ групи інвалідності:

1) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 2 мінімальних заробітних плат;

2) Безоплатна путівка (не більше 14 днів) до лікувально-оздоровчого закладу 1 раз на рік, протягом двох років;

3) Відшкодування  100 % страхових внесків на добровільне медичне страхування  протягом трьох років з дати демобілізації.

Перелік необхідних документів для соціальної підтримки:

а) Заява про надання відповідних пільг;

а) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

б) Копію довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

в) Витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми, видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу) та ін.

 

Додаток 2


Соціальна підтримка для дітей віком до 18 років,

один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та

загинули під час проходження військової служби безпосередньо в зоні проведення АТО.

 

Категорії, які мають право на соціальну підтримку: 

Діти, віком до 18 років, один з батьків або батьки яких були працівниками залізничного транспорту та загинули під час проходження військової служби безпосередньо в зоні проведення АТО.

Вид соціальної підтримки:

1) Одноразова виплата матеріальної допомоги на кожну дитину у сім’ї в розмірі 50 тис. грн;

2) Щорічна одноразова виплата матеріальної допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат на кожну дитину у сім’ї;

3) Щорічне першочергове отримання путівки із 90 % знижкою до дитячого оздоровчого закладу (діти віком до 14 років включно).

Діти, які вступили до ВНЗ І-IV рівня акредитації залізничного профілю:

а) Щомісячна виплата матеріальної допомоги у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати на період навчання у ВНЗ І-IV рівня акредитації залізничного профілю;

б) Право на заключення договору на працевлаштування в АТ «Укрзалізниця» після закінчення ВНЗ. 

Перелік необхідних документів для соціальної підтримки:

а) Заява про надання відповідних пільг;

б) Копія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

в) Копія свідоцтва про народження;

г) Копія свідоцтва про смерть одного з батьків або свідоцтва про смерть батьків;

д) Довідку про смерть одного з батьків в зоні проведення АТО;

е) Довідку з місця навчання (кожного навчального року) та ін.

Last Updated ( 18:09:2020 г. )
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Соціальний захист >> Основні соціальні гарантії >> Положення про соціальну підтримку працівників АТ «Укрзалізниця», які проходили службу в зоні проведення АТО
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79