Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

VIII З’їзд Профспілки залізничників і транспортних будівельників України відбувся 14 грудня 2021 року в Києві у приміщенні ФПУ. 7 млн повернуто спілчанам незаконно не виплачених коштів за результатами правозахисної роботи профорганів усіх рівнів у 1 півріччі 2021-го, захищено трудові права 6 тис. працівників. 17 лютого 2021 року відбулася багатосотенна акція протесту профспілки біля Кабміну. Нарешті владні структури дослухалися до вимог профспілки – у Держбюджеті на 2021 рік вперше передбачено державні кошти на розвиток «Укрзалізниці».

   

banner_zalp_111.gif

 

 

Новини

Перша судова практика у спорах щодо трудових відносин під час воєнного стану

| Надрукувати |
21:12:2022 г.
Продовжуємо публікувати приклади актуальних судових справ, проаналізовані в роз’ясненні «Перша судова практика у спорах щодо трудових відносин під час воєнного стану» експертами програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
 
У наступному прикладі розглянуто справи, що стосуються призупинення трудових відносин.
 
Експерти проаналізували дві справи з протилежними рішеннями: в одному випадку суд став на сторону роботодавця, в іншому – на сторону працівника.
 
Ці справи цікаві ще й тим, що в обох вже є рішення апеляційної інстанції.
 
Тож ми доповнили роз’яснення експертів програми DOBRE висновками апеляційного суду.
Пропонуємо розпочати ознайомлення зі справи, в якій суд визнав призупинення трудових відносин правомірним.

 
Судова практика в питаннях про призупинення трудових відносин. Частина І
 
Огляд ситуації:
 
працівник працює на посаді майстра лісу обходу № 3 на підставі трудового договору. Наказом роботодавця дію трудового договору призупинено на підставі ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

 
Ключовими є такі моменти:
 
• призупинено трудовий договір у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи з метою збереження життя та здоров’я працівника;
• наказ не містить посилання на підстави, що виключають можливість обом сторонам трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, інформації про причини призупинення та умови відновлення дії трудового договору;
• в обході № 3 лісництва продовжують виконуватися роботи з рубки лісових насаджень згідно з лісорубним квитком;
• цей обхід знаходиться в безпосередній близькості до військового об’єкта (військова частина), який неодноразово піддавався ракетним та бомбовим ударам.
Що нам про це каже законодавство?
 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», передбачено, що призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. 
 
Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. 
 
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.
 
Згідно з п. 2 розділу «Прикінцеві положення» цього закону главу XIX «Прикінцеві положення» КЗпП України доповнено п. 2 такого змісту: «2. Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
 
Згідно з ч. 2, 3 ст. 1 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом. Отже, положення ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», які регулюють деякі аспекти трудових відносин інакше ніж КЗпП України, мають пріоритетне застосування на період дії воєнного стану.
 
Нагадаємо, що місце роботи неодноразово піддавалося ракетним та бомбовим ударам, що унеможливило можливість забезпечення працівникам безпечних умов роботи та стало підставою для призупинення дії трудового договору.
 
Про рішення суду
 
Суд зробив висновок, що ніяких підстав для задоволення позову немає. І роботодавець діяв в інтересах працівників.
З рішенням суду від 18.08.2022 у справі № 279/1611/22 можна ознайомитися за посиланням.
 
Наявність загрози для життя за здоров’я працівника, внаслідок чого роботодавець не має можливості гарантувати безпеку останнього, відсутність можливості виконувати вказану роботу дистанційно – є підставою для призупинення дії трудового договору навіть при наявності бажання працівника і далі продовжувати працювати на свій власний ризик.
 
Розгляд апеляції
 
Рішення суду першої інстанції не задовільнило працівника, тож відповідно до закону він звернувся до суду з апеляційною скаргою.

Позиції сторін
 
Представник працівника попросив скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове судове рішення про задоволення позову. Він зазначив, що судом першої інстанції не враховано, що на даний час на території, де працював працівник, бойові дії не ведуться. Крім того, відповідач не попередив про зміну умов праці, не запропонував позивачу для переведення на час відсторонення усі наявні вакансії, чим порушив положення статей 32, 34 КЗпП України. Зазначив, що головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи, які мають виконуватись одночасно. Вважає дії відповідача щодо призупинення дії трудового договору протиправними.
 
Відповідач попросив залишити рішення суду першої інстанції без змін. Зазначив, що дотримується вимог законодавства щодо забезпечення безпечних умов праці, а тому за наявності обґрунтованого припущення про небезпеку для життя та здоров`я своїх працівників, зокрема, і для позивача, не може забезпечувати їх роботою в місцях, де існує потенційна небезпека втратити життя чи отримати поранення, а працівник, відповідно, не може виконувати роботу в таких умовах. Як на підставу продовження потенційної небезпеки для життя працівників підприємства, яке знаходиться в безпосередній близькості до військового об`єкта, відповідач посилається на нещодавні ракетні обстріли військових об`єктів у області. Також зазначає, що призупинення дії трудового договору не є зміною істотних умов праці, про що свідчить зміст ст. 32 КЗпП України.
 
Позиція апеляційного суду
 
Колегія суддів апеляційного суду погодилась з висновками суду першої інстанції щодо правомірності призупинення з працівником дії трудового договору, так як при вирішенні справи було правильно застосовано до спірних правовідносин норми матеріального права.
 
Так, суд першої інстанції, встановивши, що працівник на момент введення на території України воєнного стану перебував у трудових відносинах з підприємством, яке у зв`язку із територіальним місцем знаходження неодноразово піддавалося ракетним та бомбовим ударам, що унеможливило забезпечити працівникам безпечні умови роботи та стало підставою для призупинення дії трудового договору із позивачем, дійшов обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні позову, застосувавши положення ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
 
Доводи апеляційної скарги представника позивача щодо продовження виконання робіт з рубки лісових насаджень згідно з лісорубним квитком не заслуговують на увагу, оскільки вказаний лісорубний квиток був виданий до військової агресії росії, про що правильно зазначено судом першої інстанції.
 
Посилання в апеляційній скарзі на те, що відсутні умови для призупинення дії трудового договору, а саме  — абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи, не заслуговують на увагу, оскільки встановлено, що обхід № 3, де працює позивач, знаходиться в безпосередній близькості до військового об`єкта та може піддаватись ракетним та бомбовим ударам. Такі обставини виключають можливість надання роботодавцем роботи і її виконання в зазначеному обході та неможливість забезпечити безпечні умови праці через військову агресію проти України.
 
Доводи в апеляційній скарзі про те, що відповідач не попередив про зміну умов праці, не запропонував позивачу для переведення на час відсторонення усі наявні вакансії, чим порушив положення статей 32, 34 КЗпП України не можуть бути враховані, оскільки норми закону про зміну істотних умов праці та повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці не застосовуються до положень ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
 
Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів заявника та їх відображення у судовому рішенні, питання вмотивованості висновків суду першої інстанції, колегія суддів виходить з того, що у справі, що розглядається, сторонам було надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин, а доводи, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують обґрунтованого та правильного висновку суду першої інстанції. Інші доводи апеляційної скарги не впливають на правильні висновки суду першої інстанції та не спростовують їх.
 
Апеляційний суд визнав, що рішення суду першої інстанції ухвалено із дотриманням норм чинного матеріального та процесуального законодавства, а тому підстави для його скасування відсутні, тож не задовільнив апеляційну скаргу і залишив рішення суду без змін.
 
Цікаво і корисно порівняти цю справу із зовсім протилежною ситуацією, яка мала наслідком призупинення трудових відносин. У ній суд став на бік працівника і визнав призупинення трудових відносин неправомірним.
 
Детальніше про цю справу – незабаром.
 
А з попередніми частинами роз’яснення можна ознайомитися за посиланнями:
ІІ частина 
Останє оновлення ( 22:12:2022 г. )
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  : 
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79