Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

| Print |
30:09:2010 г.
ШИФР НАЙМЕНУВАННЯ ДОКУМЕНТУ  ЗАВАНТАЖИТИ 
Господарство перевезень (ЦД)  
ЦД-0029 Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.03.2000 № 96-Ц Інструкція
ЦД-0037 Рекомендації з техніко-економічних розрахунків окремих показників експлуатаційної роботи залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 18.06.2001 № 329-Ц Рекомендації
ЦД-0040 Інструкція зі складання графіка руху поїздів на  залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 05.04.2002 № 170-Ц Інструкція
ЦД-0041 Порядок обліку, маркування,  видачі, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків на залізницях України, затверджений наказом Укрзалізниці від 30.04.2002 № 228-Ц Порядок
ЦД-0042 Практичний посібник єдиних форм записів на виконання робіт у межах станції у “Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі”, затверджений наказом Укрзалізниці від 15.08.2002 № 425-Ц Посібник
ЦД-0043 Методичні вказівки по професійному психофізіологічному  добору й супроводу професійної  діяльності  осіб диспетчерсько-операторської групи господарства перевезень, затверджені наказом Укрзалізниці від 26.09.2002 № 484-Ц Вказівки
ЦД-0044 Інструкція з підготовки господарства перевезень залізниць України до роботи в осінньо-зимовий період, затверджена наказом Укрзалізниці від 21.10.2002 № 532-Ц Інструкція
ЦД-0045 Форми витягів з техніко-розпорядчих актів станцій, затверджені наказом Укрзалізниці від 13.11.2002 № 572-Ц Форми
ЦД-ЦШ-0046 Порядок користування системою документованої реєстрації переговорів під час виконання поїзної та маневрової роботи, затверджений наказом Укрзалізниці від 23.12.2002 № 648-Ц Порядок
ЦД-0047 Положення про технічне навчання працівників господарства перевезень, затверджене наказом Укрзалізниці від 23.12.2002 № 650-Ц Положення
ЦД-0048 Регламент дій працівників господарства перевезень, пов’язаних з рухом поїздів, в аварійних і нестандартних ситуаціях, затверджений наказом Укрзалізниці від 25.12.2002 № 661-Ц Регламент
ЦД-0049 Інструкція зі складання  місячних технічних норм експлуатаційної роботи залізниць України, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.12.2002 № 975-Ц Інструкція
ЦД-0050 Інструкція оператора станційного технологічного центру з обробки поїзної інформації і перевізних документів, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.12.2003 № 295-Ц Інструкція
ЦД-0051 Методичні вказівки з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях, затверджені наказом Укрзалізниці від 31.03.2004 № 224-ЦЗ Вказівки
ЦД-0052 Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи   на залізницях України, затверджена наказом Укрзалізниці від 15.12.2004 № 969-ЦЗ Інструкція
ЦД-0053 Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України, затверджені наказом Укрзалізниці від 29.12.2004 № 1028-ЦЗ Інструкція
ЦД-0054 Загальне положення про залізничну станцію, затверджене наказом Укрзалізниці від 30.12.2004 № 1041-ЦЗ Положення
ЦД-0056 Форми первинної облікової документації по господарству перевезень та Інструктивні вказівки щодо їх складання та ведення, затверджені наказом Укрзалізниці від 28.04.2005 № 105-Ц Форми
ЦД-0057 Методичні рекомендації з автоматизованої видачі та відміни  попереджень на поїзд, затверджені наказом Укрзалізниці від 23.05.2005 № 129-Ц Рекомендації
ЦД-0058 Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи, затверджена наказом Міністерства транспорту  України від 31.08.2005 № 507  Інструкція
ЦД-0059 Інструкція зі складання технічно-розпорядчих актів станцій, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц Інструкція
ЦД-0060 Технічно-розпорядчий акт станції. Форма ДУ-41, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц ТРА
ЦД-0061 Технічно-розпорядчий акт. Форма ДУ-41а, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц ТРА
ЦД-0062 Відомість під’їзної колії. Форма ДУ-41б, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц Відомість
ЦД-0063 Методичні вказівки щодо запобігання випадків самовільного виходу рухомого складу, затверджені наказом Укрзалізниці від 16.06.2006 № 226-Ц Вказівки
ЦД-0064 Методичні вказівки про проведення перевірок щодо забезпечення безпеки руху у господарстві перевезень залізниць України, затверджені наказом Укрзалізниці від 11.08.2006 № 299-Ц Вказівки
ЦД-0065 Інструкція регулювальника швидкості руху вагонів, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 396-Ц Інструкція
ЦД-0066 Інструкція чергового стрілочного поста, оператора  поста централізації, сигналіста, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 397-Ц Інструкція
ЦД-0067 Інструкція складача поїздів і його помічника, затверджена наказом Укрзалізниці від 06.11.2006 № 398-Ц Інструкція
ЦД-0068 Практичні рекомендації з технолого-економічного управління експлуатаційною роботою залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 10.11.2006 № 412-Ц Рекомендації
ЦД-0070 Збірник нормативних документів з безпеки руху, що регламентують роботу господарства перевезень, затверджений наказом Укрзалізниці від 18.04.2007 № 228-Ц Збірник
ЦД-0071 Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції, затверджені наказом Укрзалізниці від 22.06.2007 № 339-Ц Рекомендації
ЦД-ЦП-ЦШ-0072 Практичні рекомендації з проведення комісійних місячних оглядів головних, приймально-відправних колій, стрілочних переводів на цих коліях  на станціях залізниць України, затверджені наказом Укрзалізниці від 20.08.2007 № 427-Ц Рекомендації
ЦД-0073 Положення про помічника начальника служби перевезень з питань безпеки руху, ревізора руху відділу перевезень дирекції залізничних перевезень, затверджене наказом Укрзалізниці від 21.12.2007 № 614-Ц Положення
ЦД-ЦЕ-ЦШ-0074 Методичні рекомендації щодо складання карт освітленості, чутності гучномовного зв’язку і стійкого  радіозв’язку, затверджені наказом Укрзалізниці від 22.02.2008 № 92-Ц Рекомендації
ЦД-0075 Методичні рекомендації щодо складання інструкцій з охорони праці для працівників господарства перевезень, які виконують маневрову та поїзну роботу, затверджені наказом Укрзалізниці від 25.09.2008 № 415-Ц Рекомендації
ЦД-0076 Інструкція з ведення графіка виконаного руху поїздів на залізницях і дирекціях  залізничних перевезень, затверджена наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 544-Ц Інструкція
ЦД-0077 Методичні рекомендації начальнику станції щодо організації перевізного процесу, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 543-Ц Рекомендації
ЦД-0078 Важіль для розчеплення автозчепу вагонів. Технічні умови, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 549-Ц Технічні умови
ЦД-0080 Вилка для укладання на рейки гальмових башмаків Технічні умови, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.12.2008 № 551-Ц Технічні умови
ЦД-0081 Практичні  рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції, затверджені наказом Укрзалізниці від 22.12.2009 № 715-Ц Рекомендації
ЦД-0082 Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи дільничної станції, затверджені наказом Укрзалізниці від 03.03.2010 № 163-Ц Рекомендації
Колійне господарство (ЦП)  
ЦП-0020 Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії, затверджені наказом Укрзалізниці від 17.01.1996 № 9-Ц Вказівки
ЦП-0056 Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії, затверджені наказом Укрзалізниці від 27.04.1999 № 124-Ц  Правила 
ЦП-0095 Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затверджена наказом Міністерства транспорту  України від 26.01.2007 № 54 Інструкція 
ЦП-0113 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт по залізницях України, затверджене наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ Положення 
ЦП-0117 Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість, затверджені наказом Укрзалізниці від 13.12.2004 № 960-ЦЗ Правила 
ЦП-0138 Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України, затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 427-Ц

Інструкція ч.1 

Інструкція ч.2 
ЦП-0169 Примірна інструкція з охорони праці для працівників колійного господарства, затверджена наказом Укрзалізниці від 10.01.2007 № 19-Ц Інструкція 
ЦП-0188 Правила з укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні, затверджені наказом Укрзалізниці від 19.03.2008 № 176-Ц Інструкція 
Господарство сигналізації та зв'язку (ЦШ)  
ЦШ-0001 Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту  України від 23.06.2008 № 747 Інструкція 
ЦШ-0042  Пристрої сигналізації, централізації та обслуговування. Технологія обслуговування, затверджена наказом Укрзалізниці від 26.04.2006 № 347-ЦЗ  Технологія 
Локомотивне господарство (ЦТ)
ЦТ-0038 Правила технічного обслуговування та поточного ремонту електровозів змінного струму ВЛ60к ВЛ60п, ВЛ80к, ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ82м, затверджені наказом Укрзалізниці від 30.01.2002 № 40-Ц Правила
ЦТ-0039 Правила технічного обслуговування та поточного ремонту електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, затверджені наказом Укрзалізниці від 30.01.2002 № 40-Ц Правила
ЦТ-0042 Правила технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е (на заміну ЦТ-0042), затверджена наказом Укрзалізниці від 24.06.2009 № 367-Ц Правила
Вагонне господарство (ЦВ)  
ЦВ-0017 Вантажні вагони залізниць України колії 1520 (1524) мм; Правила з деповського ремонту, затверджені наказом Укрзалізниці 16.10.2007 № 492-Ц  Правила
ЦВ-ЦЛ-  0058 Інструкція по експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками, затверджена наказом Укрзалізниці від 14.11.2003 № 524-ЦЗ  Інструкція
Пасажирське господарство (ЦЛ)  
ЦЛ-0011 Інструкція провідника пасажирських вагонів, затверджена наказом Укрзалізниці від 01.09.2003 № 234-Ц       Інструкція
ЦЛ-0024 Інструкція по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.12.2000 № 632-Ц       Інструкція
Господарство приміських пасажирських перевезень (ЦРП)  
ЦРП-0001 Інструкція  провіднику пасажирського вагона (моторвагонного поїзда), затверджена наказом Укрзалізниці від 30.04.2010 № 561-Ц  Інструкція
Last Updated ( 13:09:2013 г. )
 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Документи >> Нормативна база >> Галузеві документи >> Інструктивні матеріали
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79