Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


АЗ НАФТА – об’єднання “Азербайджанська нафта”
АН УРСР – Академія наук Української радянської соціалістичної республіки
Арк. – аркуш (із цифрою)
АРСР – автономна радянська соціалістична республіка
ВЗС – Всеросійська залізнична спілка
ВИКЖЕДОР – Всеросійський виконавчий комітет залізничників
ВИКЖЕЛЬ – Всеросійський виконавчий комітет залізничної спілки
Виконком – виконавчий комітет
Військкомат – військовий комісаріат
ВК – виробнича комісія
ВКП – Всезагальна конфедерація профспілок
ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)
ВН – виробнича нарада
ВРНГ – Всесоюзна рада народного господарства
ВСОПРОФЖЕЛЬ – Всеросійська рада залізничних професійних спілок
ВУК – Всеукраїнський комітет
ВУЦП – Всеукраїнське центральне правління
ВФП – Всесвітня федерація профспілок
ВЦВК – Всеросійський центральний виконавчий комітет
ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок
ГДК – Головний дорожній комітет
ГКК – Головна контрольна комісія
ГОЛОВПОЛІТШЛЯХ – Головне політичне управління шляхів
Міськком – міський комітет
Губнаргосп – Губернська рада народного господарства
ГУ СБУ АРК – Головне управління Служби безпеки України Автономної республіки Крим
ДАВО – Державний архів Вінницької області
ДАДО – Державний архів Дніпропетровської області
ДАЛО –Державний архів Львівської області
Дальбюро – бюро профспілки залізничників по Дальньому Сходу
ДАОО – Державний архів Одеської області
ДАРФ – Державний архів Російської Федерації
ДА СБ України – Державний архів Служби безпеки України
ДАХО – Державний архів Харківської області
Держарбітраж – державний арбітраж
Держплан – орган державного планування
ДІІТ – Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту
ДК – дорожній комітет
Дніпротранс – трест транспортного будівництва у Дніпропетровську
Дорполіт – дорожній політичний відділ (на залізниці)
Дорпрофсож – дорожній комітет профспілки залізничників
ДОРУРС – дорожній відділ з робітничого постачання (забезпечення)
ДЦМСІ Росії – Державний центральний музей сучасної історії Росії
ДЦНТІ – дорожній центр науково-технічної інформації
Жінвідділ – відділ з роботи з жінками
Завдорполіт – завідувач дорожнього політичного відділу
ЄС – Європейський союз
ЄФТ – Європейська федерація транспортників
Кабмін – Кабінет Міністрів
КНБ РК – Комітет національної безпеки Республіки Казахстан
Комінтерн – комуністичний інтернаціонал (об’єднання)
Компартія – комуністична партія
КП(б)У – комуністична партія (більшовиків) України
КПУ – комуністична партія України
КСЕВВ – комплексна система ефективного використання вагонів
КСМУ – комуністична спілка молоді України
Культвідділ – відділ культурної роботи
ЛДУ – Львівський державний університет
ЛІІЗТ – Ленінградський університет інженерів залізничного транспорту
Лінком – лінійний комітет профспілки
Лінктран – лінійний комітет профспілки транспортників
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МІІЗТ – Московський інститут інженерів залізничного транспорту
Мінтранс – Міністерство транспорту
Міськком – міський комітет
Міськрада – міська рада
Місцевком – місцевий комітет
МКПЗ – Міжнародна конфедерація профспілок залізничників
МОП – Міжнародне об’єднання профспілок
Мостобуд – відкрите акціонерне товариство з будівництва мостів
МТС – машинно-тракторна станція
МФТ – Міжнародна федерація транспортників
МШС – Міністерство шляхів сполучення
Нарком – народний комісар
НДВ – науково-дослідне відділення
НК – надзвичайна комісія
НКВС – Народний комісаріат шляхів сполучення
Обком – обласний комітет
Облвиконком –обласний виконавчий комітет
Облпрофрада – обласна рада профспілки
Одестрансбуд – Одеський трест транспортного будівництва
Окрпрофрада – окружна профспілкова рада
Окр. – округ
Октран – окружний комітет спілки робітників залізничного і водного транспорту
Оп. – опис
ОРС – відділ робітничого постачання (забезпечення)
ОСЖД – організація співпраці залізниць (Варшава)
Парбриг – профспілка паровозних бригад
Партком – партійний комітет
Парторг – партійний організатор
Південбюро – Південне бюро
Південоктран – Південний комітет спілки робітників залізничного і водного транспорту
Південполітшлях – Південний відділ Головного політичного управління шляхів
Південцектран – Південний відділ Центрального комітету робітників залізничного і водного транспорту
Політбюро – політичне бюро
Політвідділ – політичний відділ
Політробітник – робітник політичного відділу
Політсектор – політичний сектор
Політуправління – політичне управління
Профрада – Рада профспілок
Політчастина – політичний підрозділ
Профкурси – профспілкові курси
Профрух – професійний рух
Профспілка – професійна спілка
Профшкола – профспілкова школа
ПТО – пункт технічного огляду
ПТУ – професійно-технічне училище
Райком – районний комітет
Райпартком – районний партійний комітет
Райпартшкола – районна партійна школа
Райпрофсож – районний комітет профспілки
РДАСПІ – Російський державний архів соціально-політичної історії
РДІА – Російський державний історичний архів
Реввійськрада – революційна військова рада
Ревтрибунал – революційний трибунал
РКП(б) – Російська комуністична партія (більшовиків)
РНК, раднарком – рада народних комісарів
РРФСР – Російська радянська федеративна соціалістична республіка
РСДРП – Російська соціал-демократична робітнича партія
РС і СД – Рада солдатських і селянських депутатів
РСФРР – Російська соціалістична федеративна радянська республіка
Робітком – робітничий комітет
Робфак – робітничий факультет
СНД – Співдружність незалежних держав
Соц.-рев. – соціалісти-революціонери
Спр. – справа
СРСР – Союз радянських соціалістичних республк
Ст. – станція (з назвою), століття (з цифрою)
Терком – територіальний комітет
Укрбюро – Українське бюро
Укрзалізниця – Державна адміністрація залізничного транспорту України
Укрметротунельбуд – Українська державна корпорація з будівництва метрополітенів і тунелів
Укртрансбуд – Українська державна корпорація з транспортного будівництва
УНР – Українська народна республіка
Уповнаркомшлях – уповноважений народного комісара шляхів сполучення
УРСР – Українська радянська соціалістична республіка
УЦР – Українська Центральна рада
УЧК, учкпрофсож – участковий профспілковий комітет
Учкполіт – участковий політичний відділ
Школа ФЗН – школа фабрично-заводського навчання
Ф. – фонд
ФЗУ – фабрично-заводське училище
ФСБ РФ – Федеральна служба безпеки Російської Федерації
Харківметробуд – корпорація з будівництва метро в м. Харкові
ХІІТ – Харківський інститут інженерів транспорту
ХІІЗТ – Харківський інститут інженерів залізничного транспорту
ЦВК РР і СД – Центральний виконавчий комітет Ради робітничих і селянських депутатів
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДКФФА України – Центральний державний кінофотоархів України ім. Г.С. Пшеничного
ЦДАКФФД СПб – Центральний державний кінофотофонодокументів у Санкт-Петербурзі
ЦДА СПб – Центральний державний архів Санкт-Петербурга
Цекпрофсож – Центральний комітет Всеросійської профспілки робітників і службовців залізничного транспорту
Цектран – Центральний комітет Спілки працівників залізничного і водного транспорту
ЦК ВКП(б) – Центральний комітет Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків)
ЦК КП(б)У – Центральний комітет Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) України
ЦКК-РКІ – Центральна контрольна комісія – Робітничо-селянська інспекція
ЦР – Центральна рада
ЦУКЖЕЛРЕВКОМ – Центральний український залізничний революційний комітет
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
ШС – шляхи сполучення
Південпроф – центр профорганізацій Півдня

 
 

Наші інформаційні ресурси

Вісник профспілки
 
YouTube канал профспілки
 
Приєднуйтесь до нас у Facebook

Сторінки профорганізацій

 Email_1.png
E-mail:

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ!
(загальний відділ – приймальня)

    This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  - ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ЛИСТУВАННЯ 
(відділ інформації)

Адреса:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15а 

Зворотній зв'язок


   Форум профспілки  
 
 

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

ФПТУ

FPTU_2.jpg
Zalp.org.ua  :Головна >> Про нас >> Історія профпілки >> Книга "100 років на захисті трудящих" >> СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел/факс(044) 465-00-79