Профспілка залізничників і транспортних будівельників України

Підсумки роботи з охорони праці в 2010-му

До відділу охорони праці Ради профспілки входять 21 технічний інспектор праці, у т. ч. на залізницях: Донецькій – 5; Одеській – 5; Придніпровській – 3; Південно-Західній – 2; Південній – 3; Львівській – 1.

 

Проаналізувавши стан справ у галузі з охороною праці та звіти дорожніх і територіальних комітетів профспілки про роботу технічних (головних технічних) інспекторів праці Ради профспілки на залізницях, відділ охорони праці відзначає, що у 2010 році на підприємствах та у структурних підрозділах, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні Ради профспілки, досягнуто зниження кількості нещасних випадків на виробництві в порівнянні з 2009 роком на 6 %, травматизм зі смертельним наслідком залишився на рівні минулого року. Кількість нещасних випадків з інвалідним наслідком складає 26 проти 21 в 2009 році.

За 12 місяців 2010 року на залізничному транспорті України зареєстровано 5 випадків професійних захворювань, зокрема, на Попаснянському вагоноремонтному заводі, у вагонному депо Комунарськ, локомотивних депо Жмеринка і Коростень, Пенізевицькому кар’єроуправлінні. Їх аналіз свідчить про те, що майже всі вони призвели до втрати працездатності і були виявлені при зверненні працівників за медичною допомогою. Причини виникнення професійних захворювань – тривала робота в умовах дії несприятливих виробничих факторів, недосконалість виконання ручного технологічного процесу, який супроводжується фізичним перевантаженням, незацікавленість керівників структурних підрозділів у створенні безпечних умов праці на робочих місцях, проведенні профілактичних заходів та реабілітації хворих працівників, а часто – і фінансова неспроможність для цього. Через зниження якості надання медико-санітарної допомоги працюючим медичними закладами, професійна патологія діагностується пізно, коли у постраждалих встановилася стійка втрата працездатності та інвалідність.
Кількість днів непрацездатності по Укрзалізниці складає 6630 днів проти 8812 в 2009 році, у т. ч. по залізницях: Донецькій – 2055 (2822); Придніпровській – 1600 (1000); Одеській – 935 (674); Львівській – 846 (1352); Південно-Західній – 495 (2016); Південній – 156 (356).
Технічними (головними технічними) інспекторами праці на залізницях у звітному періоді перевірено 770 підконтрольних підприємств (структурних підрозділів) з питань охорони праці, що становить 53 % їх загальної кількості, у т. ч. на залізницях: Придніпровській – 87 %; Донецькій – 78 %; Одеській – 53 %; Львівській – 31 %; Південно-Західній – 26 % Південній – 49 %.
Кількість перевірок на одного технічного (головного технічного) інспектора праці Ради профспілки на Донецькій залізниці становить – 52, Львівській – 57; Одеській – 39; Південно-Західній – 35; Придніпровській – 32; Південній – 28, а кількість внесених подань на одного інспектора становить, відповідно, 50, 8, 24, 16, 26, 13.
Кількість перевірок порівняно з 2009 роком, збільшилась на 7,4 %, виявлених порушень вимог нормативних актів з охорони праці – на 12 %, висновків, надісланих роботодавцям, органам управління і нагляду, комісіям з трудових спорів, прокуратурі, судам тощо – на 25 %, подань – на 7 %, а кількість призупинених за поданням технічних інспекторів праці машин, механізмів та устаткування збільшилась на 3 %.
За результатами розслідування роботодавцям внесено 528 подань, в яких запропоновано усунути понад 7,1 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці.
За поданнями технічної інспекції праці призупинялась робота 511 одиниць машин, механізмів, устаткування. Підготовлено до розгляду на засіданнях президій дорожніх та територіальних комітетів профспілки 184 питання з охорони праці, розглянуто 639 письмових та усних звернень членів профспілки, з яких 601 вирішено позитивно.
З ініціативи Ради профспілки щодо підвищення соціального захисту членів профспілки з 1 грудня 2009 року проведено страхування членів профспілки від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. У 2010 році технічною інспекцією праці зі 136 нещасних випадків, що сталися на виробництві, до Страхової компанії направлено матеріали на виплату страхових сум за 101 випадком. Станом на 17 лютого 2011 року за всіма цими випадками потерпілим та сім’ям загиблих виплачено 371,5 тис. грн., у т. ч. 82,5 тис. грн. – за випадками з тимчасовою втратою працездатності, 205 тис. грн. – з інвалідним та 84 тис. грн. – зі смертельним наслідками. Матеріали ще за 35 випадками перебувають у стані оформлення.
Аналіз нещасних випадків свідчить, що більшість із них сталися з організаційних причин, через порушення технологічного процесу, незастосування засобів індивідуального захисту потерпілими, невиконання інструкцій з охорони праці, порушення вимог нормативних актів з охорони праці, низьку трудову та виробничу дисципліну виконавців робіт.
У той же час на залізницях низькими темпами проводиться робота щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов і приведення робочих місць у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.
В галузі 118,9 тис. працівників, у т. ч. 14,6 тис. жінок ще працюють в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрації шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу. 57 тис. осіб, у т. ч. 3,2 тис. жінок працюють під впливом підвищених рівнів шуму, інфразвуку, ультразвуку; 22,4 тис. осіб, серед них 4,1 тис. жінок – під впливом шкідливих хімічних речовин; 17 тис. осіб, у т. ч. 1,2 тис. жінок – під впливом пилу переважно фіброгенної дії; 24,7 тис. осіб, у т. ч. 119 жінок – під впливом загальної та локальної вібрації; 69,7 тис. осіб, у т. ч. 6,2 тис. жінок зайняті напруженою працею.
На підприємствах та у структурних підрозділах галузі у 2010-му з різних причин загинули 66 працівників, 14 випадків із них пов’язано з виробництвом (проти 72 та 15 осіб, відповідно, у 2009 р.).
Продовжує турбувати той факт, що рівень випадків раптової смерті під час виконання професійних обов’язків ще надзвичайно високий, і у минулому році на підприємствах та у структурних підрозділах Укрзалізниці було допущено 42 випадки раптової смерті працівників на виробництві, або 36 % загальної кількості нещасних випадків на виробництві. Основні їх причини: гостра серцево-судинна недостатність, хронічна ішемічна хвороба серця, що свідчить про недостатнє детальне обстеження та несвоєчасне виявлення ранніх ознак захворювань у працюючих залізничників у галузевих медичних закладах.
Як показує аналіз матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві, технічною інспекцією праці ще не вжито конкретних заходів з виконання ст. 41 Закону України "Про охорону праці” з надання комісіям зі спеціального розслідування нещасних випадків висновків щодо причин їх виникнення та відповідальних осіб.
Незважаючи на те, що технічні (головні технічні) інспектори праці Ради профспілки взяли участь у спеціальному розслідуванні 84 нещасних випадків, тільки за сімома за їх наполяганням знято безпідставне звинувачення потерпілих, по залізницях: Одеська –2; Донецька – 2; Південно-Західна – 3.
У 2010 році на залізницях введено в дію ряд нових та реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, однак тільки 143 з них прийнято в експлуатацію за участі технічної інспекції праці, у т. ч. на залізницях: Донецькій – 119, Одеській – 11, Львівській – 4, Південній – 4, Південно-Західній – 5.
Повільними темпами формується дієздатний інститут технічних інспекторів та інших представників профспілки з питань охорони праці.
Дорожніми і територіальними комітетами профспілки не виконуються постанови президії Ради профспілки від 29.05.2003 р. та 24.03.2004 р. щодо введення до штатного розпису посад технічних інспекторів праці у Рівненському, Ужгородському, Івано-Франківському, Харківському, Сумському, Кримському, Козятинському, Київському, Жмеринському, Коростенському та Конотопському теркомах. Полтавський і Куп’янський територіальні комітети профспілки укомплектували посади технічними інспекторами праці.
Дорожніми та територіальними комітетами профспілки незадовільно виконується постанова президії Ради профспілки від 24.03.2004 р. щодо направлення повідомлень до Ради профспілки про кожний нещасний випадок на виробництві, який підлягає спеціальному розслідуванню, та копій матеріалів з їх розслідування.
Технічною інспекцією праці Ради профспілки на залізницях недостатньо здійснювався контроль за виконанням:
• Програми з приведення до належного стану будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад локомотивного господарства до 2010 року;
• Плану заходів з ремонту та будівництва санітарно-побутових приміщень на лінійних станціях залізниць України, своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту;
• постанови президії Ради профспілки від 22.07.2009 р. щодо стану утримання житлових (турних) вагонів виробничо-побутового призначення в колійному господарстві.
Підсумки роботи технічної інспекції праці в 2010-му розглянуто на засіданні президії Ради профспілки 17 лютого п. р.

Володимир ДОРОШЕНКО, завідувач відділу охорони праці,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки
 
 

Зворотній зв'язок

Питання-Відповідь 
   Форум профспілки  

Опитування

Який розділ вас цікавить?

ЛічильникГоловна Контакти Пошук

Фотогалерея


Розширене засідання професійної секції працівників вагонного господарства (15.07.2020)

Електронний профспілковий квиток

 

VISA_profkvytok.jpg

 

banner_vuso.jpg 

Zalp.org.ua  :Головна >> Напрямки діяльності >> Охорона праці >> Інше >> Підсумки роботи з охорони праці в 2010-му
Контакти:
03049 м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 15 А
тел. (044) 465-00-80; тел/факс(044) 465-00-78