На всіх етапах становлення і розвитку вона забезпечувала виконання своєї головної функції – відстоювання прав працюючих на безпечні і здорові умови праці, а також соціальних гарантій для осіб, які постраждали на виробництві, а це – сотні збережених життів, здоров’я працюючих та захист десятків сімей загиблих.

За свою вікову діяльність інспекція зазнала чимало змін та перетворень. Змінювалася її назва, підпорядкованість, повноваження. З січня 1959 року в штат дорожніх профспілкових комітетів залізниць України було введено посади головних технічних інспекторів праці.

Протягом семи десятиліть технічна інспекція праці профспілок успішно поєднувала захисну функцію з виконанням повноважень державного нагляду за охороною праці. Нині вона здійснює громадський контроль за додержанням вимог з охорони праці, створенням працівникам належних виробничих, санітарно-побутових умов та умов відпочинку, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, наданням пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, захистом постраждалих від нещасних випадків на виробництві.

Значний внесок в діяльність технічної інспекції праці зробили ветерани профспілки залізничників і транспортних будівельників України О.Лященко, О.Танцюра, П.Поліщук, В.Мельничук, В.Панібратцев, В.Тютюнник, М.Голованюк, Г.Сергієнко, Б.Нечай, Ф.Заблоцький, Е.Плаксієнко, В.Васильєв, А.Іщенко, Ю.Міненков, О.Кашлик, Е.Сафарян, А.Скалозуб, М.Ткаченко, В.Бойко…

З 2002 року у Раді профспілки створено відділ охорони праці, а у всіх дорожніх та більшості територіальних профорганізацій введено посади технічних (головних технічних) інспекторів праці.

У травні буде проведено збори і заходи з нагоди ювілейної дати з відзначенням найкращих технічних інспекторів праці, представників профспілки з охорони праці та ветеранів.

Володимир ДОРОШЕНКО, головний технічний інспектор праці Ради профспілки