Міжнародний аналіз свідчить про істотне зростання кількості нападів на залізничників, тож минулорічну акцію проведено під гаслом «Профспілкове «НІ» – насиллю!» і було спрямовано на забезпечення безпеки на залізничному транспорті і проти насилля у різних формах – фізичного нападу чи образи словами, залякування, інших принижень. Насиллям над людиною праці також є невиплата або затримка заробітної плати, залучення до роботи, що не відповідає посадовим обов’язкам працівника, понаднормова неоплачувана робота або недотримання законодавства щодо роботи зі шкідливими умовами праці тощо.
Солідарними зусиллями разом з урядовими соціальними організаціями та Укрзалізницею було привернуто увагу громадськості, органів державної влади та ЗМІ, тож цьогоріч ми також розраховуємо на підтримку, зокрема Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.
Наш досвід доводить, що організація активної участі спілчан у міжнародних кампаніях залежить від об’єктивного аналізу профпрацівниками світової практики, співвідношення її з умовами і специфікою вітчизняної залізничної галузі. Важливу роль відіграють і профспілкова газета, вісники дорпрофсожів, теркомів, профкомів в ефективному проведенні інформаційної кампанії та забезпеченні зворотного зв’язку із членами профспілки. Адже спілчани мають усвідомлювати, що проблеми, які стосуються їх особисто, не залишаться поза увагою первинних профорганізацій, теркомів і дорпрофсожів, Ради профспілки.