Правлінням ПАТ «Укрзалізниця» за погодженням з профспілкою залізничників і транспортних будівельників України прийнято рішення від 11.07.2017 р., № Ц-2-25/1666-17 про виплату працівникам Товариства винагороди за підсумками роботи за 2016 рік у відсотках до посадового окладу (місячної тарифної ставки), розрахованого на норму 167 годин, який склався на кінець 2016 року, враховуючи виконання показників роботи за минулий рік.

«13-ту» зарплату буде виплачено разом із заробітною платою за липень п. р.