Делегати Форуму – представники молодіжних рад профорганізацій усіх рівнів, у тому числі й тих, які не входять до ПАТ «Укрзалізниця»,  а також навчальних закладів залізничного спрямування.


У роботі Форуму взяли участь Голова профспілки Вадим Бубняк та його перший заступник Михайло Сінчак.


Зі звітом про діяльність Молодіжної ради профспілки впродовж 2013–2016 років виступила її голова Ірина Ов′єдо Альмуедо.


Делегати акцентували увагу на досягненнях своїх осередків на місцях, а також проблемах, які турбують молодь.


Перш за все, це низький рівень заробітної плати, про що згадували майже всі доповідачі. Вони відзначили, що відсутність мотивації спричиняє значний відтік молоді із залізниць, і не бачать, на жаль, конструктивного вирішення цієї проблеми й у проекті нового Положення про оплату праці. Навіть більше, він обурює їх значним розривом в оплаті праці керівників і працівників, особливо на тлі відсутності інших мотиваційних чинників, суттєвих доплат за вислугу років, зведенням до мінімуму преміальних виплат, значними проблемами із забезпеченням необхідними для роботи матеріалами, інструментами, запчастинами тощо.


Свої особливості має питання оплати праці в регіональній філії «Донецька залізниця», де в порушення відповідного наказу ПАТ «Укрзалізниця» лишається відкритою проблема підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 50 % за виконання робіт в районі проведення АТО.


Дуже гострою залишається проблема забезпечення молодих працівників житлом, адже припинення фінансування відповідної галузевої програми позбавляє молодь ледь не єдиної можливості отримання його на пільгових умовах.


Порушувалися молодими активістами й питання вдосконалення профспілкової діяльності, зокрема, проведення ефективного навчання молодіжного активу, і, в першу чергу, з питань соціально-економічного захисту спілчан, трудового права, охорони праці, колдоговірного регулювання.


Голова профспілки В.Бубняк з увагою поставився до запитань молоді, докладно пояснив, які кроки здійснює профспілка для вирішення порушених проблем. Також він відзначив роботу Молодіжної ради за звітний період на чолі з головою І.Ов′єдо Альмуедо, нагородивши її Почесною грамотою Ради профспілки, і запропонував активістам залишатись на вістрі профспілкової роботи.


Делегати затвердили новий склад Молодіжної ради профспілки, а також обрали майстра локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця» М.Гупалова головою. Його заступницею обрано голову профорганізації пасажирського вагонного депо Ковель регіональної філії «Львівська залізниця» І.Колесник.


На Форумі ухвалено звернення – «Про закріплення молоді на виробництві», «Про мотивацію членства в профспілці» та «Про активізацію участі молоді в профспілковій діяльності».

Звернення V Форуму молоді профспілки
залізничників і транспортних будівельників України
до правління ПАТ «Українська залізниця»

19 жовтня 2016 р.

Про закріплення молоді на виробництві

V Форум молоді профспілки залізничників і транспортних будівельників України висловлює стурбованість значним відтоком молодих спеціалістів і фахівців із підрозділів залізничного транспорту.


Вважаємо, що кожна виробнича структура, підрозділ, філія і ПАТ «Українська залізниця» в цілому має перспективи становлення та розвитку за однієї умови – привабливості та лояльності персоналу товариства.


Трудові ресурси є головною конкурентною перевагою кожного підприємства, від якості й ефективності використання яких залежать продуктивність праці, результати діяльності підприємства в цілому і, як наслідок, його конкурентоспроможність, особливо під час реформування.


Вирішення стратегічних завдань реструктуризації неможливе без зміни принципів соціальної підтримки персоналу.


Наповнений соціальний пакет, ефективне управління соціальними гарантіями, пільгами і компенсаціями працівників, прийняття повноцінного колективного договору, встановлення гідного, справедливого рівня оплати праці та мотивації за досягнуті результати, обліку і оплати усіх годин роботи у тому числі понаднормових, соціальна підтримка працівників у складних життєвих обставинах, створення реальних умов та механізмів для забезпечення молоді роботою, житлом, у тому числі шляхом здешевлення обслуговування іпотечних кредитів – усе це сьогодні повинно стати пріоритетним напрямком соціальної політики ПАТ «Українська залізниця».


Упевнені, що для досягнення зазначених соціальних гарантій доцільно утворення потужної, керованої команди фахівців з розвитку соціальної політики систем оплати, мотивації й охорони праці компанії, які, спираючись на продукт соціального діалогу-колективний договір, будуть здатні створити програму підвищення лояльності персоналу та реалізувати її.


Розуміючи складність та багатогранність соціальних проблем, звертаємося до вас із пропозицією розробити цільову програму «Молодь ПАТ «Українська залізниця», метою якої повинно стати визначення усіх «больових точок», пріоритетності потреб та поступове вирішення соціальних проблем молодих працівників.


Сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку!


Звернення V Форуму молоді профспілки
залізничників і транспортних будівельників України
до голів профспілкових організацій

19 жовтня 2016 р.

Про мотивацію членства в профспілці

V Форум молоді профспілки залізничників і транспортних будівельників України відзначає, що протягом більш ніш 10 років профспілкові лідери і працівники побудовували молодіжний рух.


Без перебільшення констатуємо, що активність у напрямку залучення молоді до лав профспілки, проведення навчання профспілковим азам, стратегії і тактики діяльності великої громадської організації, методів як мінімум самозахисту від свавілля і порушень трудового законодавства роботодавцями, є своєчасною та виправданою, адже відчуваються ризики демотивації або недостатньої мотивації членства молоді в профспілці, нерозуміння переваг колективного відстоювання своїх трудових прав і інтересів.


Наразі майже усі мотиви перебування в лавах профспілки зводяться до можливості отримання здешевлення путівки на оздоровлення, матеріальної допомоги у незначному обсязі, подарунка до свята тощо.


Однак ми, голови молодіжних рад усіх рівнів, насправді розуміємо важливість профспілкової справи, що направлена на здійснення представництва та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, розвиток соціального діалогу із роботодавцями заради наповнення ефективними та якісними нормами колективних договорів і угод, організацію контролю за виконанням законодавства про працю.


Наповнення «профспілкової скарбнички добрих справ» інноваційними соціальними проектами, такими як Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль», дисконтна програма, мобільна корпорація, юридичной контакт-центр, багатофункціональний профквиток, через використання якого член профспілки може компенсувати сплачені профвнески, вважаємо вкрай необхідними й ефективними методами підвищення мотивації членства молоді в профспілці.


Саме тому, звертаючись до Вас, шановні старші колеги, ми висловлюємо бажання та готовність бути надійними вашими помічниками, гідно представляти інтереси молодих членів профспілки у складі відповідних виборних органів, брати участь у просуванні та розвитку заначених профспілкових ініціатив і гарантій.


Вважаємо, що ваші знання та досвід, помножені на молодіжну енергію та завзятість, дадуть позитивні результати, підвищать авторитет і укріплять довіру молодих працівників та студентів до нашої профспілки!


Разом ми сила!


Впевнені у вашій всебічній підтримці!

Звернення V Форуму молоді профспілки
залізничників і транспортних будівельників України
до голів молодіжних рад та молодих членів профспілки

19 жовтня 2016 р.

Про активізацію участі молоді в профспілковій діяльності

V Форум молоді профспілки залізничників і транспортних будівельників України висловлює щиру вдячність усім молодим профспілковим активістам, які протягом більш ніш 10 років брали участь у розбудові молодіжного руху.


Вважаємо, що одним із основних успіхів проекту профспілки «Молодіжний рух» є залучення молоді до лав профспілки, омолодження кадрового складу, обрання на посади профгрупоргів, голів цехових, первинних, територіальних профспілкових організацій,  призначення на відповідальні посади апаратів теркомів, дорпрофсожів і Ради профспілки молодих людей, що пройшли «школу молодіжного профспілкового лідера».


Це означає, що молодіжний рух став надійною молодіжною гілкою та дієвим джерелом кадрового резерву в профспілці.


Ми констатуємо значну активність профспілки у розв’язанні актуальних трудових і соціально-економічних проблем, запровадженні інноваційних соціальних проектів, що реально мотивують брати участь у життєдіяльності нашої громадської організації.


Ми з вдячністю переймаємо цю естафету від молодіжного профспілкового активу попереднього скликання та звертаємося до усіх голів молодіних рад, усіх молодих членів профспілки з проханням брати активну участь у діяльності профспілки та її колегіальних виборних органів, генерувати власні ініціативи та виносити їх на розгляд та затвердження профспілкових органів за компетенцією, використовувати усі можливі засоби масової інформації для підвищення авторитету й ефективності діяльності профспілки.


Вважаємо, що реалізація вищеназваного дозволить нашій профспілці більш впевнено проводити переговори із соціальними партнерами (у тому числі з правлінням ПАТ «Українська залізниця») та ефективніше виконувати основну мету діяльності – здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.


Сподіваємося на вашу активну участь!