Перш за все, йдеться про безумовне дотримання законодавства про працю, виконання у повному обсязі колдоговорів та угод; забезпечення гарантій зайнятості працівників, недопущення скорочень штату і чисельності працівників, розробку дієвих програм зайнятості; забезпечення достовірного обліку робочого часу, в т. ч. роботи надурочно та у вихідні дні; гарантування працівникам, зайнятим у важких і шкідливих умовах праці, надання додаткових відпусток і відповідних доплат в залежності від результатів атестації робочих місць;  перегляд порядку фінансового забезпечення проїзду залізничників у виробничих потребах з метою його удосконалення.

У рамках заходів запропоновано також організувати прийом та надання консультативної допомоги членам профспілки по всьому спектру соціально-економічних, правових і трудових питань, а також вжити відповідних заходів щодо їх вирішення.

Відділ інформації Ради профспілки