З аналітичною інформацією з цього приводу на засіданні президії Ради профспілки, що відбулося на початку жовтня, виступив правовий інспектор праці Ради профспілки М. Бєльченко, зазначивши, що на забезпечення галузі кваліфікованими спеціалістами, реалізацію молодіжної політики спрямовано низку відомчих нормативних актів. У 2011 році Галузеву угоду доповнено нормою щодо підготовки спеціалістів для галузі з числа студентів навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Укрзалізницею та Радою профспілки, починаючи з наступного року, буде започатковано пілотний проект щодо матеріальної підтримки студентів, які виявили особливі успіхи у науково-технічній творчості тощо.

Заслуговує на увагу, наголосив доповідач, досвід роботи з молоддю дорпрофсожу Львівської залізниці. У дорожній колдоговір було внесено пункти, які суттєво покращили існуючі норми Галузевої угоди. Молоді, працевлаштованій на залізницю після закінчення вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації, надається матеріальна допомога у розмірі посадового окладу або місячної тарифної ставки, а тим, хто закінчив навчання з відзнакою – у подвійному розмірі. У всіх структурних підрозділах магістралі діє постійна практика урочистого прийому новачків в трудові колективи та члени профспілки.
Водночас у галузі існує цілий пласт проблем, які потребують постійного контролю з боку Укрзалізниці і профспілки. Зокрема, це стосується і злободенного житлового питання (навіть не зважаючи на те, що керівництвом галузі та президією Ради профспілки було затверджено відповідну Концепцію і передбачено на ці цілі кошти);  і працевлаштування молодих фахівців за строковими трудовими  договорами, що не відповідає вимогам законодавства (йдеться про деякі  структурні підрозділи Південної, Одеської та Придніпровської залізниць); безпідставного позбавлення молодих фахівців права на отримання матеріальної допомоги в розмірі місячної стипендії як компенсації за відпустку після закінчення навчального закладу (такі факти виявлено, приміром,  на Південній, Південно-Західній, Одеській) тощо.

Низку недоліків зафіксовано під час проходження студентами виробничої практики, повідомив правовий інспектор праці Ради профспілки. Конкретизовані розпорядження з визначенням підрозділу і посади практикують лише на Львівській та Придніпровській магістралях, уточнив він. Тобто практиканти не “випадають” за межі системи соціального захисту.

Норматив робочих місць для практикантів майже на  90 % закритий на Львівській та Придніпровській залізницях, а на інших, на жаль, лише до 50 %, з усіма негативними соціальними наслідками для студентів-практикантів, констатовано під час засідання президії.

Головному управлінню кадрової та соціальної політики Укрзалізниці, начальникам залізниць запропоновано провести відповідний аналіз ситуації, що склалася, звернувши, зокрема, увагу на переукладання трудових договорів з молодими фахівцями на безстрокові.

Дорпрофсожам і теркомам рекомендовано вжити заходів щодо посилення контролю за реалізацією відповідних положень Галузевої угоди та забезпечити з боку правової та технічної інспекцій праці Ради профспілки постійний контроль за організацією в структурних підрозділах виробничої практики студентів випускних курсів, що навчаються за замовленням залізниць.

Відділ інформації Ради профспілки