Для підтримки кампанії за якісні суспільно необхідні послуги МФТ висловила побажання приділити більше уваги сприянню залізницям як екологічному виду транспорту, а також іншим громадським транспортним системам. Тому Міжнародний день дій залізничників МФТ, який традиційно проходив у березні–квітні, у 2011-му запропоновано провести 23 червня – саме з цього дня почне діяти ця спільна ініціатива глобальних профспілок.