Президія Ради профспілки на засіданні 21 травня п. р. не погодила запропоновані Укрзалізницею зміни і доповнення до чинного наказу від 24.03.2011 р., № 098-Ц, якими передбачається зменшення посадових окладів працівників «Українського транспортно-логістичного центру» і «Української залізничної швидкісної компанії».

Так, схеми посадових окладів пропонується зменшити для керівників на 35–18 %, професіоналів і фахівців – на 5 %, стюардів – 18 %. Проте Укрзалізницею обґрунтованого пояснення з приводу змін, які тягнуть за собою зменшення посадових окладів 550 осіб, не надано. Зокрема, не передбачається зменшення обов’язків працівників, визначених посадовими інструкціями та статутними зобов’язаннями підприємств.

Водночас обидві компанії демонструють позитивні показники.
За 2014 рік чистий прибуток «Українського транспортно-логістичного центру» зріс у 9,4 раза (на 15 млн грн.) порівняно з 2013-м, продуктивність праці зросла, відповідно, на 14,8 % до попереднього року. Нарощує обсяги перевезення пасажирів і «Українська залізнична швидкісна компанія»: за 4 місяці 2015-го перевезено 918 тис. пасажирів, що більше ніж за аналогічний період 2014-го майже у 3,7 раза.

Рада профспілки неодноразово звертала увагу адміністрації на порушення міжкваліфікаційних співвідношень у чинному наказі № 098-Ц. Але пропозиції постійно ігнорувались, і в підсумку це порушення було перенесено у новий проект Положення про корпоративну систему оплати праці, розроблений Департаментом організації, оплати та мотивації праці Укрзалізниці.


На початку 2015 року Рада профспілки надала керівництву Укрзалізниці обґрунтовану відповідь на наданий проект і пропозиції щодо принципу побудови схем посадових окладів.

На аргументовану думку профспілки, міжкваліфікаційна система повинна бути побудована на розрахунку складності і відповідальності роботи, яка виконується. Схема посадових окладів повинна мотивувати працівників на збільшення індивідуального внеску в загальні результати: чим більше складність і відповідальність – тим вище оплата.

Між керівниками всіх рівнів та ланок управління, фахівцями, технічними службовцями повинна бути витримана диференціація, в тому числі і між однаковими категоріями працівників залежних господарських товариств, філій, апаратів і самого АТ «Українська залізниця». Потребує збільшення діапазон посадових окладів (вилка) між його мінімумом і максимумом, щоб просування службовими сходами тягнуло за собою високий кваліфікаційний рівень, відповідальність і високе матеріальне забезпечення.

На жаль, проект, розроблений Укрзалізницею, цього не враховує, до того ж міжпосадові співвідношення і тарифна сітка залишаються розбалансованими, що негативно впливає на організацію оплати праці в галузі.

Тому президія Ради профспілки запропонувала керівництву Укрзалізниці забезпечити врегулювання міжпосадових співвідношень та тарифної сітки у проекті нового Положення про корпоративну систему оплати праці з урахуванням Концепції програми підвищення мотивації до праці працівників залізничного транспорту, затвердженої наказом Укрзалізниці від 16.02.2011 р., № 048-Ц за погодженням з профспілкою, а також пропозиціями, викладеними у відповідному листі Ради профспілки від 15 січня п. р.

Світлана АНІСІМОВА, завідувач відділу економічної роботи, організації праці і зарплати Ради профспілки