За результатами аудиторська компанія дійшла висновку, що всі показники ліквідності Фонду у 2009 році знаходяться на високому рівні.
Вартість активів збільшилась на 127 тис. грн., або у 4,3 раза. Фонд має позитивне значення вартості власних оборотних коштів – 164 тис. грн., або 99 % загальної вартості поточних активів. Власний капітал збільшився за 2009 рік на 129 тис. грн., або у 4,7 раза, що є позитивною тенденцією.
Фінансовий стан Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» на 31.12.2009 р. значно покращився порівняно з попереднім роком, його можна вважати стійким і стабільним. Кількість учасників фонду збільшилася до 131 особи.

Марина АБРАМОВА,
правовий інспектор праці Ради профспілки,
секретар Ради ПНПФ «Магістраль»