Недоліки характерні для структурних підрозділів усіх господарств залізниць, а особливо тих, де працівники мають роз’їзний характер роботи та за службовими обов’язками повинні добиратися до місця виконання робіт.

Наказом 648-Ц з 1 січня 2012 року було скасовано оформлення проїзду за службовими транспортними вимогами, натомість затверджено Порядок оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами у внутрішньому та міжнародному сполученні. Цим порядком передбачено компенсацію коштів працівнику готівкою або на зарплатну картку.

Крім цього, передбачено оформлення проїзних документів через корпоративні банківські платіжні картки. Така система мала б унеможливити придбання працівниками квитків для проїзду за службовими потребами за власний рахунок. Проте, як свідчить досвід вивчення цього питання на місцях, на підприємствах та в структурних підрозділах вона фактично не застосовується. Зазвичай корпоративні банківські платіжні картки відсутні, а відповідальні особи фінвідділів підприємств і самі працівники навіть не знають про можливість оформлення проїзних документів з їх використанням. В касах лінійних станцій та приміського сполучення немає терміналів для використання банківських платіжних карток.

Листом Генерального директора Укрзалізниці від 25.04.2012 р., № Ц-1-391 доведено до залізниць Порядок безготівкових розрахунків за проїзд локомотивних бригад у службових цілях та Методичні рекомендації щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій з оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами. Цими документами передбачено визначити по кожному структурному підрозділу залізниць конкретні дільниці, маршрути обслуговування, перелік працівників щодо потреби придбання та видачі абонементних залізничних квитків для проїзду в приміському сполученні за службовими потребами.

Проте абонементні квитки для проїзду залізничників за службовими потребами у приміському сполученні практично не застосовуються. Таким чином, оплата службового проїзду у приміському та дальньому сполученні працівникам проводиться, як правило, шляхом відшкодування витрат на придбання проїзного документа, оплаченого працівником за власний рахунок. При цьому аванс на відрядження не видається, адміністрація пропонує працівникам придбати квитки за власні кошти, які у них не завжди є, а відшкодування вчасно не проводиться.

Крім цього, для проїзду до місця проведення робіт та назад у робочі та вихідні дні, на усунення неполадок та аварій, залізничники змушені оформляти квитки форми № 4 за особистими потребами, за які сплачують податок з доходів фізичних осіб.

Не врегульовано і порядок здачі звітів про транспортні витрати. Наказом № 648-Ц та відповідним Порядком не визначено систему оплати і провозу у пасажирських, регіональних та приміських поїздах необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання та інвентарю (наприклад, дефектоскопних візків та засобів малої механізації). Порядком не передбачено відшкодування вартості проїзду іншими видами транспорту в разі відсутності в межах обслуговування дільниць зручного залізничного сполучення; а також проїзд в купейному вагоні.

Ярослав МАЛЬСЬКИЙ, завідувач відділу соціально-трудових відносин і побутової роботи Ради профспілки

ДО ТЕМИ

З постанови президії Ради профспілки від 15 травня 2014 року

 

Керівництву Укрзалізниці, головних управлінь – справами, фінансово-економічного та пасажирського запропоновано:

– вжити заходів для удосконалення порядку фінансового забезпечення проїзду залізничників у виробничих потребах та не допускати придбання проїзних квитків з цією метою за рахунок працівників;

– врегулювати в Порядку (наказ № 648-Ц) можливість безготівкових розрахунків за проїзд локомотивних бригад у службових цілях;

– врегулювати в Порядку можливість оплати і провозу у пасажирських регіональних та приміських поїздах необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, інвентарю та засобів малої механізації;

– передбачити в Порядку проїзд за службовими потребами у приміському сполученні працівників, які мають роз’їзний характер роботи за абонементними квитками (іменними або на пред’явника);

– передбачити в Порядку відшкодування вартості проїзду іншими видами транспорту (громадським автотранспортом тощо), за пред’явленням відповідних підтверджуючих документів, в разі відсутності в межах обслуговування дільниць зручного сполучення залізничним транспортом або організованого довозу до місця виконання робіт службовим автотранспортом підрозділів;

– в разі відсутності у складі поїзда плацкартних вагонів передбачити в Порядку проїзд за службовими потребами в купейних вагонах.

Керівництву залізниць та підприємств залізничного транспорту рекомендовано:

– не допускати направлення та проїзд для виконання робіт залізничників у службових цілях і придбання проїзних квитків з цією метою за власний рахунок без видачі відповідного авансового платежу у необхідному розмірі;

– провести відповідну роботу щодо відкриття окремих поточних рахунків в банківських установах та замовлення корпоративних спеціальних платіжних карток (БПК) у необхідній кількості для оплати проїзду за службовими потребами працівників, які мають роз’їзний характер роботи або направляються у відрядження;

– забезпечити установку РОS-терміналів у касах масового оформлення проїзних документів залізничників, дальнього і приміського сполучення по всій мережі залізниць України;

– забезпечити придбання та видачу абонементних квитків (іменних або на пред’явника) для проїзду за службовими потребами у приміському сполученні працівників, які мають роз’їзний характер роботи.

Керівництву Укрзалізниці запропоновано, враховуючи, що з часу затвердження в 2011 році наказу № 648-Ц про відміну службових транспортних вимог не було забезпечено дієву систему оплати проїзду грошовими коштами на всій мережі залізниць, розглянути можливість видачі форми 3-К для працівників залізничного транспорту, які мають роз’їзний характер роботи та систематично виїжджають до місця виконання робіт у службових цілях.

Профорганам усіх рівнів рекомендовано посилити контроль за станом забезпечення проїзду залізничників у службових цілях та недопущення використання ними власних коштів.