Як приклад, можна навести відповіді Укрзалізниці від 22.12.2014 р., № ЦЦЕ-11/372 та № ЦЦЕ 11/373 на критичні зауваження та пропозиції представників трудових колективів – учасників засідання Ради профспілки 27 листопада 2014 року.

Так, на засіданні було вказано, що розпорядження начальника служби колійного господарства Південно-Західної залізниці від 8.08.2014 р., № П-7/97 та начальника служби електропостачання Придніпровської залізниці від 20.04.2010 р., № 54/Е прийняті з перевищенням службових повноважень та грубим порушенням пункту 5.15 Галузевої угоди. Проте протиправні документи не скасовано, тож у вказаних службах досі тривають порушення трудових прав працівників у частині оплати праці, надання пільг і соціальних гарантій, передбачених Галузевою угодою і колдоговорами.

Так само на всі звернення профспілки щодо визначення необхідної кількості працівників на обсяг виконуваних робіт Фінансово-економічний департамент Укрзалізниці надає формальні відповіді без посилань на будь-які техніко-економічні норми, що визначають порядок розрахунку необхідного контингенту працюючих.

На думку профспілки, яка базується на наукових працях з економіки залізничного транспорту, планування чисельності працівників має здійснюватися з урахуванням таких факторів, як діюча технологія, вантажообіг, норми праці, запровадження нової техніки і передових методів праці, вдосконалення організації та нормування праці. І саме від них, а не лише від обсягів перевезень, має залежати зменшення чи збільшення контингенту. Адже падіння чи зростання обсягів перевезень напряму впливає на роботу лише 30–35 % залізничників. Таким чином, при прогнозованому зменшенні обсягів перевезень має пропорційно зменшуватися не весь склад працівників залізниць, а лише той експлуатаційний контингент підрозділів, який залежить від обсягів перевезень. Тож закладене у фінансовому плані на 2014 рік зменшення персоналу на 27,1 тис. осіб не базувалося на жодних економічних показниках.

Водночас керівництвом і фахівцями Укрзалізниці ігнорується той факт, що встановлений наразі контингент недостатній для забезпечення перевезень і не відповідає чинним нормам праці, трудовому законодавству, галузевим нормативам, правилам і інструкціям з експлуатації залізничного транспорту. Це підтвердив проведений на вимогу профспілки за розпорядженням Генерального директора Укрзалізниці розрахунок нормативної чисельності на обсяг виконуваної роботи у 2014 році відповідно до діючої технології, норм праці, який в цілому по залізницях виявив відхилення планової середньооблікової чисельності від нормативної на 42,9 тис. осіб.

Безпідставне зменшення контингенту працюючих призводить до масових порушень не тільки трудового законодавства, але й технології роботи, а, відповідно, і безпеки перевезень.

Профспілка неодноразово звертала увагу керівництва Укрзалізниці на той факт, що продуктивність праці не може зростати з року в рік лише за рахунок зменшення кількості залізничників, які до того ж працюють на вкрай зношеному рухомому складі та обладнанні. Виробничі фонди потребують технічного переоснащення, без якого трудомісткість виконуваних робіт тільки зростає і викликає необхідність утримувати більше персоналу.

Понад 20 років ні на залізницях, ні в Укрзалізниці не розробляються організаційно-технічні заходи із забезпечення зростання продуктивності праці за рахунок сучасних форм організації виробництва і праці, автоматизації і модернізації виробничих процесів, науково-технічного прогресу.

Тим часом ресурс зі зменшення чисельності працівників без запровадження зазначених заходів вже вичерпано, і продуктивність праці може зростати лише при зростанні обсягів перевезень.

Адміністрація має ефективно використовувати трудові ресурси за рахунок раціональної організації праці і виробництва, а не констатувати, що вони дорожчають. Без технічного прогресу, закупівлі сучасного рухомого складу і обладнання, впровадження нової техніки і технологій ми сповзаємо вниз. І цю проблему не вирішити за рахунок зменшення контингенту…

Зазначені факти Голова профспілки В.Ткачов виклав у листі від 15.01.2015 р. на адресу в. о. Генерального директора Укрзалізниці М.Бланка, у якому підкреслив, що порушення трудового законодавства не можна обґрунтовувати складним фінансовим становищем, адже трудові норми – це норми прямої дії, які повинні безумовно виконуватись роботодавцями стосовно найманих працівників.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, головний правовий інспектор праці Ради профспілки