У січні 1923 року було затверджено «Положення про технічного інспектора шляхів сполучення». 

 

Штат співробітників був укомплектований на 90 %. Фахівців не вистачало. У штаті було тільки 36 осіб з вищою освітою. 

 

Але, незважаючи на це, в 1923 році фахівцями інспекції було розглянуто 18492 скарги, взято участь у розслідуванні 599 нещасних випадків та 708 аварій.

 

У лютому 1924-го було проведено першу галузеву нараду технічної інспекції  шляхів сполучення, а в 1924-1925 роках організовано перші курси, в 1931-му створено інститут громадських інспекторів охорони праці, в 1933-му технічна інспекція на залізничному транспорті була передана у відання ЦК профспілки залізничного транспорту і транспортного будівництва.

 

Підпорядкування технічної інспекції профспілкам дало на той час певні позитивні наслідки. Профспілки мали фінансові можливості щодо забезпечення необхідних умов та оплати праці інспекторів. Вони законодавчо були наділені функцією нагляду й контролю над дотриманням законодавства про охорону праці, досить великими правами впливу на господарських керівників – аж до звільнення їх із посад. Це давало інспектору можливість відчувати себе захищеним, діяти принципово і впевнено.

 

За 102 роки діяльності технічна інспекція зазнала чимало змін та перетворень. Змінювалася її назва, підпорядкованість, повноваження.

 

У січні 1959 року в штат дорожніх комітетів залізниць МШС СРСР, у тому числі і залізниць України, було введено посади головних технічних інспекторів праці.

 

Пройшовши непростий шлях становлення і розвитку, технічна інспекція праці ЦК профспілки залізничного  транспорту і транспортного будівництва, а з 1992 року – технічна інспекція праці профспілки залізничників і транспортних будівельників України на всіх етапах своєї історії стояла на сторожі збереження найціннішого – життя та здоров’я людини праці, соціального захисту осіб, які постраждали від нещасних випадків, а також членів сімей загиблих на виробництві.

 

Протягом семи десятиліть технічна інспекція праці профспілок успішно поєднувала зазначену захисну функцію з виконанням повноважень державного нагляду за охороною праці. Нині вона здійснює громадський контроль за додержанням вимог з охорони праці, створення працівникам належних виробничих, санітарно-побутових умов та умов відпочинку, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, наданням пільг та компенсацій працівникам за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, захистом постраждалих від нещасних випадків на виробництві.

 

Значний внесок у діяльність зробили ветерани технічної інспекції праці  профспілки залізничного транспорту і транспортного будівництва на залізницях України: Лященко О.Г., Танцюра О.Т., Поліщук П.П., Мельничук В.Г., Панібратцев В.П., Тютюнник В.В., Голованюк М.О., Сергієнко Г.П., Нечай Б.В., Заблоцький Ф.І., Плаксієнко Е.Н., Васильєв В.І., Іщенко А.П., Міненков Ю.В., Кашлик О.С., Сафарян Е. А., Скалозуб А.Ф., Ткаченко М.Ю., Бойко В.Д.

 

На сьогодні технічна інспекція праці профспілки залізничників і транспортних будівельників України, керуючись Законом України «Про охорону праці», «Положенням про технічну інспекцію праці Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України», посадовими інструкціями, бере активну участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, створенні безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах залізничного транспорту. 

 

Із 2002 року у виконавчому апараті Ради профспілки створено відділ охорони праці, а у всіх дорожніх та більшості територіальних профорганізацій введено посади технічних (головних технічних) інспекторів праці, загальна кількість яких на теперішній час становить 17 осіб.

 

Протягом останнього десятиріччя технічною інспекцією праці Ради профспілки здійснено більш як 15,5 тис. перевірок з охорони праці на 6720 підприємствах (структурних підрозділах). При цьому виявлено 136 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці, внесено роботодавцям  9536 висновків та подань щодо усунення недоліків.

 

Взято участь у спеціальному розслідуванні 2022 нещасних випадків, у роботі комісій з прийняття в експлуатацію 1623 нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення.

 

Призупинялась експлуатація 2624 виробничих об’єктів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, підготовлено до розгляду виборними органами дорожніх і територіальних комітетів профспілки 1400 питань з охорони праці.

 

За участі технічних (головних технічних) інспекторів праці проводилось формування та укладення 386 колективних договорів та угод на підприємствах і в структурних підрозділах галузі, розглянуто 967 звернень членів профспілки, з яких 896 вирішено позитивно.

 

За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці Ради профспілки виявлялися факти недоплати працівникам за час проходження технічного навчання, медичної комісії, роботу у важких і шкідливих умовах праці, відсутності забезпечення молоком, спецодягом, спецвзуттям, мийними та знешкоджувальними засобами тощо.

 

Загалом за підсумками роботи технічної інспекції праці профспілки за останні 10 років працівникам повернуто коштів на суму 1 млн. 835 тис. грн.

 

На постійному контролі технічної інспекції праці знаходиться питання забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.

 

У зв’язку з оголошенням Міжнародною Організацією праці 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці технічною інспекцією праці Ради профспілки разом АТ «Укрзалізниця» щороку в останню неділю квітня, починаючи з 2003 року, проводяться заходи з нагоди “Тижня охорони праці”.

 

Починаючи з 2009 року технічною інспекцією праці Ради профспілки виконується кропітка робота щодо оформлення матеріалів для отримання потерпілими матеріальної допомоги за нещасними випадками на виробництві.

 

Технічні інспектори праці на основі предметних знань, компетентності, професіоналізму, набутого досвіду здійснюють захист законних прав найманих працівників на здорові, безпечні умови праці, відстоюють законні інтереси осіб, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

 

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України щиро вітає з цією подією ветеранів технічної інспекції, які перебувають на заслуженому відпочинку, та всіх профспілкових фіхівців, які на посадах технічних інспекторів праці докладають чималих зусиль щодо належного захисту законних прав та інтересів членів профспілки.