Як завжди під час проведення таких заходів, фахівці апарату Ради профспілки напередодні відвідали первинки структурних підрозділів трьох залізничних вузлів, де ретельно вивчали досвід роботи колег з усіх напрямків профспілкової діяльності і про що повідомили присутніх на зустрічі з профактивом.

Профкомам надано практичну допомогу у вирішенні актуальних питань.

Так, головний технічний інспектор праці В.Дорошенко допоміг у вирішенні питання надання трудівникам КМС-124 доплат за важкі та шкідливі умови праці відповідно до атестації робочих місць.

Провідний спеціаліст відділу економічної роботи, організації праці і зарплати А.Головач наголосила на окремих недоліках в організації праці та відпочинку, обліку робочого часу, правильності встановлення обідньої перерви для працівників тощо. Водночас відзначено, що завдяки плідній та принциповій роботі профкому з адміністрацією колійники Івано-Франківської дистанції отримують у повному обсязі оплату за свій труд і відповідні надбавки та доплати, встановлені колективним договором структурного підрозділу та чинним законодавством.

Це приклад справді ефективної роботи профлідера С.Савуляка та профактива первинки із захисту соціально-економічних прав та інтересів спілчан. Монтери колії, до речі, подякувавши профкому і керівництву дистанції, зокрема, за вирішення проблеми з отриманням якісного спецвзуття – черевиків і кирзових чобіт, дуже сподіваються також на те, що нарешті буде знято з порядку денного і проблему забезпечення їх міцними рукавицями. Вони впевнені, що більше користі буде тоді, коли окремими функціями щодо забезпечення залізничників якісним спецодягом, взуттям тощо займатимуться саме на залізницях.

Завідувач відділу соціально-трудових відносин і побутової роботи О.Мушенок звернув увагу голів профорганізацій на вирішення питань з реалізації норм Галузевої угоди та колективних договорів, а завідувачі відділів: організаційної і кадрової роботи та інформації, відповідно, О.Гнатюк і О.Артем’єва – на питання, що входять до їх компетенції.

Виступаючи перед колегами-прафпрацівниками та численним активом, перший заступник Голови профспілки наголосив, що профоргани всіх рівнів послідовно виконують відповідальне завдання щодо надійного захисту трудових прав і соціальних гарантій спілчан. Так, не зважаючи на існуючу, на жаль, довгострокову тенденцію до зниження обсягів перевезень, завдяки і наполегливій роботі профспілки, зокрема, на національному рівні (приміром, стосовно підвищення залізничних тарифів), вдалося домовитися з керівництвом Укрзалізниці про підвищення з 1 червня на 5 % тарифних ставок і посадових окладів працівників галузі.

Наразі триває кропітка, принципова робота з врегулювання колективного трудового спору нашої профспілки з Кабінетом Міністрів України. Профспілкова сторона наполягає на вирішенні гострих проблем галузі, зокрема, необхідності державної підтримки залізничного транспорту, що, в свою чергу, позитивно позначиться на виконанні адміністрацією у повному обсязі зобов’язань за Галузевою угодою.

Нагадано також, що профспілка додатково реалізує соціальні програми. Проект щодо страхування працюючих членів профспілки від нещасних випадків на виробництві поширився, адже з 1 липня п. р. їх буде також застраховано на випадок природної (раптової) смерті на виробництві. Це справді болюча проблема…

Успішно втілюється в життя унікальний соціальний проект профспілки – дисконтна програма. Але для більш ефективної реалізації цієї важливої та своєчасної соціальної ініціативи треба акумулювати зусилля всіх профорганізацій.

М.Сінчак зосередився також на низці інших актуальних питань профспілкової діяльності. Тож спілкування з профактивом Прикарпаття, сподіваємось, було плідним і корисним для всіх. А по закінченні зустрічі він щиро привітав колег з подією, що відбудеться на початку наступного місяця – 4 серпня традиційно відзначатимемо День профспілки залізничників і транспортних будівельників України, щиро побажав усім присутнім доброї праці на благо спілчан і натхнення.

В івано-франківських дистанціях — колії, сигналізації та зв’язку, енергопостачання, на локомотиворемонтному заводі, в інформаційному кабінеті теркому профспілки відбулися зустрічі з читачами газети «Вісник профспілки»…

Інф. «ВІСНИКА»