Відзначено, що заробітна плата працівників залізничного транспорту значно відстає від економічно активних підприємств України, а тому є нагальна потреба у прийнятті дієвої програми щодо її зростання на найближчі 2–3 роки, щоб залізничники увійшли за рівнем оплати праці у першу десятку галузей економіки.


За період зі створення акціонерного товариства у грудні 2015-го змін зазнали як структура управління,так і фінансово-господарський механізм.


У попередні роки зобов’язання за Галузевою угодою щодо зростання зарплати залізничників виконувались неповною мірою, тож поступово за рівнем зарплати вони перемістилися на 14–15 місце.


Отже, щоб виправити ситуацію, правління ПАТ «Укрзалізниця» та Рада профспілки уклали меморандуми, спрямовані на захист соціально-економічних інтересів працівників, з визначенням конкретних термінів виконання.


Так, за 2016-й та перше півріччя 2017 року тарифні ставки й посадові оклади працівникам збільшено на 50 % (з 1 липня 2016 року майже 95% працюючих отримали підвищення на 25% і на 20% – працівники, не пов’язані з перевезеннями та безпекою руху; з 1 березня п. р. на 25%–усі працівники). Порівняно з2014 роком заробітна плата збільшилась на 40%.


За 5 місяців 2017-го тенденція зростання заробітної плати продовжується за рахунок того, що профспілка у переговорах з правлінням ПАТ домоглася:


• підвищення тарифних ставок і посадових окладів;


• збільшення розміру добових і роз’їзних;


• встановлення надбавки у розмірі 25% усім працівникам, що працюють у зоні проведення АТО;


• встановлення розміру соціального стандарту, що застосовується у колективних договорах з коефіцієнтом 1,25 до прожиткового мінімуму на працездатну особу.


За цей час середня зарплата по ПАТ склала 6804,7 грн. і зросла до відповідного періоду минулого року на 30%, і наразі за її рівнем залізничний транспорт займає 14 місце.


У липні п. р. всі працівники отримали винагороду за підсумками роботи за 2016 рік, що теж стало результатом кропіткої роботи Ради профспілки із адміністрацією. А після прийняття рішення органами державного управління про підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів буде продовжено переговори між правлінням ПАТ і Радою профспілки про подальше підвищення тарифних ставок і посадових окладів у 2017 році.
Це питання набуває надзвичайної актуальності, адже рівень оплати праці залізничників залишається незначним по відношенню до економічно активних підприємств: ми чітко усвідомлюємо, що проведені підвищення дозволяють лише утримуватись «на плаву».


Багато сподівань покладається на нове Положення про оплату праці. Але опрацювавши його проект, фахівці Ради профспілки зробили невтішний висновок: він не став новітнім для більшості працівників і не містить жодних нових мотиваційних важелів. Фактично – це чинне Положення. За наполяганням профспілки було проведено апробацію деяких положень проекту у виробничих умовах, під час якої виявлено багато недоліків і невідповідностей нормам законодавства і технології виконання робіт у господарствах.


Проект виявився розбалансованим, запропоновані умови оплати праці викликали невдоволення у фахівців та у колективах, а значний і незрозумілий розрив в оплаті праці між керівниками та робітниками створюватиме соціальну напругу у трудових колективах.


До сьогодні ПАТ «Укрзалізниця» ще не надало пропозицій до розділу «Оплата праці» проекту колективного договору, зокрема щодо темпів зростання тарифних ставок і посадових окладів, розміру тарифної ставки робітника першого розряду, міжпосадових співвідношень, як того вимагає законодавство. Радою профспілки такі пропозиції надавались неодноразово, загалом протягом 2016-го розглянуто чотири варіанти проектів Положення…


В останньому з них відсутній розділ «Преміювання за виробничі результати праці». Це питання фахівцями профспілки було детально вивчено і проаналізовано та надано відповідні пропозиції «Укрзалізниці».
Така повільна робота над проектом Положення про оплату праці гальмує завершення переговорів над колективним договором товариства.


З приводу державних прогнозів щодо розміру мінімальної і середньої зарплати вважаємо за доцільне прийняти відповідні рішення і для працівників ПАТ.


При реформуванні системи оплати праці необхідно усвідомлювати, що заробітна плата завжди була і буде єдиним і головним стимулом до праці. Дешева праця ніколи не була ні продуктивною, ні якісною, тому необхідно забезпечити залізничникам гідну оплату, яка повинна відповідати їх кваліфікації, умовам праці, відповідальності за виконувану роботу.


Президія Ради профспілки рекомендувала правлінню ПАТ «Укрзалізниця» розробити дієву програму зростання заробітної плати працівників на найближчі два роки, щоб залізничний транспорт увійшов за рівнем оплати праці у першу десятку галузей економіки України.


Запропоновано до 1 вересня п. р.:


• обговорити та узгодити з профспілковою стороною розмір тарифної ставки робітника першого розряду, тарифну сітку та міжпосадові співвідношення;


• підготувати та надати на розгляд профспілки розділ «Преміювання працівників» до проекту Положення про оплату праці, з урахуванням постанови президії Ради профспілки «Про ефективність застосування у ПАТ «Українська залізниця» систем матеріального стимулювання працівників» від 30.03.2017 р.;


• провести переговори з профспілковою стороною і прийняти рішення щодо чергового підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівникам ПАТ «Укрзалізниця» у 2017 році.


Світлана АНІСІМОВА,
завідувач відділу економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки