Зараз рівень професійної захворюваності є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою глобального масштабу, наголошено у Зверненні. Економічні втрати внаслідок професійних захворювань складають близько 4 % національного валового продукту.

Зростання рівня професійної захворюваності зумовлено впливом на працівника шкідливих факторів виробничого середовища. Небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних нормативів, невикористанням індивідуальних засобів захисту. У цілому по Україні тільки 29,1% об’єктів відповідають вимогам санітарних норм. Зростання рівня професійної захворюваності також пояснюється недостатньою увагою до додержання вимог чинного законодавства та технологічної дисципліни, різким скороченням коштів на охорону праці, використанням шкідливих речовин та технологічного обладнання без належної сертифікації та гігієнічної експертизи, а також низьким рівнем виробничої та особистої гігієнічної культури.
За останні 20 років у країні система профілактичної медицини на виробництві, що існувала раніше, була зруйнована, кількість лікарів зменшилась більше ніж у 10 разів, кількість пунктів охорони здоров’я на підприємствах стала меншою, ніж у 1928 році, погіршилась якість медичної допомоги працюючим, не реалізуються профілактичні технології із запобігання виробничо обумовлених і професійних захворювань.

Зважаючи на важливість для України профілактики нещасних випадків та професійних захворювань на кожному підприємстві, організаційний комітет звертається до керівників і працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілкових організацій, об’єднань роботодавців із закликом переглянути своє ставлення до здоров’я працівників та зосередити зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та виконання вимог Закону України «Про охорону праці».
Відділ інформації Ради профспілки

ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2013 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

(Завантажити)

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення у 2013 році Дня охорони праці в Україні під девізом: «Запобігання професійним захворюванням»

(Завантажити)