Відзначено, що норми трудового законодавства та Галузевої угоди в пасажирському господарстві Південної залізниці з оплати праці в основному виконуються, але в організації праці є ряд суттєвих порушень, які потребують усунення та приведення до вимог законодавчих та галузевих нормативних актів.

З метою вдосконалення організації праці та усунення порушень трудового законодавства спеціалісти Ради профспілки вивчили питання в усіх структурних підрозділах пасажирського господарства Південної залізниці і виявили ряд характерних порушень законодавства з питань режиму праці та відпочинку.
Згідно з проведеними розрахунками нормативної чисельності на виконуваний обсяг робіт недотримання персоналу до нормативу в господарстві становить 492 особи, і працівники систематично залучаються до роботи у вихідні дні, на що витрачено минулоріч 19,7 млн грн. Але за ці кошти залізниця могла б утримувати 407 осіб для забезпечення нормального режиму праці і відпочинку працівників згідно з законодавством.

Враховуючи виявлені порушення трудового законодавства та галузевих нормативних актів у структурних підрозділах пасажирського господарства Південної залізниці, президія Ради профспілки рекомендувала начальнику Південної залізниці О.Філатову та начальнику пасажирської служби залізниці В.Гуляєву вжити заходів для забезпечення безумовного дотримання норм трудового законодавства щодо залучення працівників до роботи у святкові і неробочі дні та розглянути питання укомплектування штату структурних підрозділів пасажирського господарства до нормативів для забезпечення режиму праці і відпочинку працівників згідно з законодавством.

Керівники структурних підрозділів пасажирського господарства повинні забезпечити виконання вимог трудового законодавства та галузевих нормативних актів з обліку й оплати відпрацьованого часу. Їм також запропоновано не допускати випадків залучення працівників до робіт, не обумовлених трудовим договором, без їх згоди і відповідної оплати згідно з чинним законодавством та Галузевою угодою.

До розгляду виконання ухваленої постанови президія Ради профспілки повернеться у 2014 році.