Світова фінансово-економічна криза боляче вразила всі галузі економіки України, але найбільш важкими її наслідки виявилися на залізничному транспорті.
Це обумовлено не лише значним падінням вантажних перевезень, але й наданням преференцій іншим галузям економіки за рахунок залізниць. Крім того, період кризи збігся зі строками повернення кредитів, які в різні роки були запозичені Укрзалізницею в іноземних фінансових установах.
Фінансові проблеми залізниць негативно вплинули, в першу чергу, на оплату праці залізничників та вирішення соціальних проблем у галузі.
У 2009 році середньомісячна заробітна плата працівників основної діяльності залізниць становила 2487 грн., що на 1,9 % більше ніж у 2008-му та на 34,8 % більше порівняно з 2007 роком…

Інфляція на споживчому ринку України становила в 2008 році 22,3 %, в 2009-му – 12,3 %, а в цілому за два роки – 37,3 %. Фактичного зростання заробітної плати за два останніх роки на залізничному транспорті реально не відбулося і воно не перекриває інфляційні процеси. При цьому за два останніх роки середньомісячна заробітна плата працівників транспорту зросла на 44,2 %, у промисловості – на 36,2 %, у цілому в галузях економіки – на 41,1 %.
У 2007-му зарплата залізничників була на 10,5 % вища ніж на транспорті, на 18,8 % – ніж в промисловості і на 36,6 % – ніж в галузях економіки. В 2009 році залізничний транспорт втратив ці позиції, і показники відповідно становили – 3,3 % до транспортної галузі, 17,5 % – до промисловості і 30,5 % – до галузей економіки.
З падінням курсу національної валюти значно зменшилась зарплата залізничників у доларовому еквіваленті, і минулого року вона становила:  в Україні – 315 дол.  (у 2007 році —  376 дол., у 2008-му – 482 дол.), в Білорусі – 454 дол., Казахстані – 497 дол.,  Росії — 755 дол. І хоча світова фінансова криза зачепила усі країни СНД, на залізничному транспорті України заробітна плата знизилась найбільше. Так, на залізничному транспорті Росії зменшення рівня заробітної плати порівняно з 2008 роком становило 19,9 %, Казахстану – 14,6 %, Молдови – 11,2 %, України – 35 %.
Водночас із падінням реальної зарплати відбувається зменшення чисельності працівників, що призводить до інтенсифікації праці. За два останніх роки середньоспискова чисельність працівників залізниць зменшилась майже на 10 тисяч осіб. Хронічний недокомплект чисельності працівників у деяких господарствах залізниць призводить до значного залучення працівників до надурочних робіт та роботи у вихідні дні, і рік у рік цей показник збільшується. Навіть в період масового запровадження неповного робочого тижня (IV квартал 2008-го – 2009 рік) робота понад норму робочого часу становила 8 млн людино-годин.
Не додають оптимізму і перспективи з оплатою праці в 2010-му. Проектом фінансового плану передбачається фонд оплати праці залізниць в розмірі 11,6 млрд грн., що лише на 7,4 % перевищує план 2009 року. Зазначеного фонду оплати праці буде недостатньо для відновлення роботи залізниць протягом повного робочого тижня та введення соціальних стандартів, які передбачені Законом України від 20.06.2009 р., № 1646-VI. Зростання заробітної плати лише на 8 % при прогнозованому рівні інфляції 9,7 % і зростанні номінальної заробітної плати в галузях економіки на 15,3 %, як передбачено бюджетною резолюцією на 2010 рік, відсуне залізничну галузь за рівнем оплати праці на 18–20 місце.
Зниження рівня реальної заробітної плати працівників залізниць ставить під загрозу виконання гарантій в оплаті праці, визначених Генеральною угодою, яка передбачає встановлення тарифної ставки робітника першого розряду на рівні 120 % мінімальної заробітної плати в Україні. Станом на 1 січня 2010 року тарифна ставка робітника першого розряду на залізничному транспорті вже становить 1038 грн. Відповідно до Генеральної угоди з 1 листопада 2010 року вона повинна бути не меншою за 1106 грн., але в Галузевій угоді і в наказі Укрзалізниці про оплату праці на залізничному транспорті, який є додатком до Галузевої угоди, ці стандарти закладені значно вищими з урахуванням специфіки роботи та престижності залізничної галузі. При підвищенні зарплати на рівні, передбаченому Укрзалізницею, цей престиж буде втрачено, і зарплата буде на рівні бюджетних організацій.
Таким чином, для збереження рівня реальної заробітної плати в 2010 році та забезпечення виконання норм Генеральної та Галузевої угод з 1 квітня 2010 року необхідно приймати рішення про підвищення тарифних ставок і посадових окладів на залізничному транспорті не менше як на 10 %.
З метою підтримання престижності праці залізничників, забезпечення виконання норм Галузевої та Генеральної угод, збереження досягнутого співвідношення в оплаті праці відносно працівників інших галузей економіки України потрібно збільшити середньомісячну зарплату на 25 %. При цьому річний фонд оплати праці повинен становити не менше 13,5 млрд грн.

Президія Ради профспілки постановила:

ЗВЕРНУТИ увагу керівництва Укрзалізниці на невиконання Галузевої угоди в частині зростання заробітної плати залізничників, що фактично призвело до зниження реальної зарплати.
ЗАПРОПОНУВАТИ Укрзалізниці:
внести зміни до проекту фінплану залізниць на 2010 рік стосовно фонду оплати праці, який забезпечуватиме зростання реальної заробітної плати в галузі та виконання соціальних гарантій, встановлених  Галузевою та Генеральною угодами;
з метою відновлення співвідношення в оплаті праці залізничників і працівників інших галузей економіки України протягом 2010 року щоквартально підвищувати тарифні ставки і посадові оклади працівників не менше ніж на 5 %.