Пункт 3.2.23 розділу 3 Галузевої угоди викладено в такій редакції:

„За працівником, зобов’язаним проходити обов’язкове медичне обстеження, на час проходження такого обстеження зберігати робоче місце і середній заробіток.

Конкретна кількість робочих днів проходження обов’язкових медичних оглядів встановлюється колективними договорами залізниць, їх структурних підрозділів та підприємств залізничного транспорту, але не менше 2 робочих днів, а при проходженні додатково нарколога та психіатра – не менше 3 робочих днів”.

Рада профспілки запропонувала внести відповідні доповнення до колдоговорів залізниць.