У листопаді 2006 року з метою посилення соціального захисту працівників, а саме формування додаткової недержавної пенсії залізничників, профспілка створила Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль» (ПНПФ «Магістраль»). Пунктом 3.6.20 Галузевої угоди визначено норми щодо його фінансування.

У фінансових планах залізниць передбачається виділення коштів на недержавне пенсійне забезпечення працівників та перерахування пенсійних внесків на їх користь до ПНПФ «Магістраль».

Органом управління Фонду є збори засновників та Рада Фонду, яка складається з осіб, що призначаються профспілкою. До її складу входить керівництво профспілки, голови дорожніх профорганізацій і правовий інспектор праці Ради профспілки. Очолює Раду Фонду Голова профспілки.

Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами юридичних осіб, визначених Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення», які визначаються Радою Фонду. Адміністратор Фонду – ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду – Центр персоніфікованого обліку», компанія з управління активами – ТОВ  КУА «Аструм управління активами», зберігач Фонду – АБ «Експрес – банк».

Вкладниками Фонду є залізничники галузі, в тому числі і профспілкові працівники, які сплачують внески зі своєї зарплати, а також роботодавці (начальники залізниць), які сплачують внески (кошти, передбачені фінансовими планами залізниць) для зарахування  на індивідуальні пенсійні рахунки працівників.

ПНПФ «Магістраль» є найчисленнішим недержавним фондом в Україні (на початок року його учасниками були більш як 320 тис. осіб). При цьому лише 220 осіб вирішили стати вкладниками фонду і поповнюють свої пенсійні рахунки з власної зарплати.

Незважаючи на те, що діяльність Фонду знаходиться під пильним наглядом багатьох контролюючих органів, зокрема Національної комісії з регулювання і контролю в сфері фінансових послуг, і періодично перед ними звітує, щорічно здійснюється незалежний аудит Фонду, що унеможливлює застосування фондом будь-яких корупційних схем, працівники, на жаль, ще з недовірою і пересторогою ставляться до недержавного пенсійного забезпечення.

По-перше, відчувається недостатня роз’яснювальна робота з боку профспілкових активістів і роботодавців. Крім того, немає нічого кращого, як агітація власним прикладом. В цьому питанні ми сподіваємося, що керівництво ПАТ «Укрзалізниця» і його правління підійдуть до цього питання більш виважено і конструктивно, делегують своїх представників до Ради Фонду і братимуть участь в управлінні і розвитку Фонду.

По-друге, працівників щороку насторожує питання, чи буде передбачено кошти у фіз Державним нансових планах залізниць і підприємств на недержавне пенсійне забезпечення.

Якщо у фінансових планах залізниць вже третій рік поспіль такі кошти плануються, то підприємства прямого підпорядкування Укрзалізниці жодного року ці виплати не планувати і не здійснювали. Ми впевнені, що у новій структурі товариства це питання буде вирішено позитивно, і всі працівники отримуватимуть внески від роботодавця.

По-третє, для більшої впевненості і мотивації працівників слід змінити порядок сплати пенсійних внесків роботодавцем з одного разу в кінці року на щомісячний. Це призведе і до збільшення інвестиційного доходу на користь учасників.

В основу пенсійної програми Фонду покладено пенсійну схему з визначеними внесками для вкладників. Тому розмір пенсійної виплати учаснику Фонду залежить від суми сплачених внесків та інвестиційного доходу.

Активи Фонду з початку діяльності перевищили 25 млн грн., при цьому загальна сума пенсійних внесків, сплачених до Фонду, склала 20 млн грн., а 5 млн грн. – прибуток від інвестиційної діяльності. Головним показником, що визначає ефективність вкладень пенсійних коштів, є чиста вартість одиниці пенсійних внесків. Про це свідчить позитивна динаміка зростання цього показника – з 1.0 у 2009 році до 1,59 у 2015 році.

Для отримання стабільного та фіксованого доходу, а також з метою інвестування пенсійних внесків у розвиток залізничної галузі і мінімізації ризиків, компанією з управління активами від імені Фонду було придбано облігації залізниць України на загальну вартість 6 млн грн. Така інвестиційна політика свідчить про те, що Фонд може стати в подальшому потужним внутрішнім довгостроковим інвестором ПАТ «Укрзалізниця».

У перспективі з метою ще більш ефективного інвестування активів Фонду доцільно створити дорадчий орган Ради Фонду – інвестиційний комітет, до складу якого залучати представників акціонерного товариства, а його рекомендації враховувати в інвестиційній стратегії Фонду.

Слід відповісти на одне із запитань скептиків: «Скільки вже виплачено недержавних пенсій із ПНПФ «Магістраль?». Відповідаю: таку пенсію у вигляді одноразової виплати (оскільки необхідного розміру пенсії для виплати впродовж 10 років не було накопичено) виплачено учасникам на загальну суму 404,28 тис. грн.

Виходячи з перспектив реформування пенсійної системи України, намірів держави виплачувати  пенсії за Списками № 1, № 2 і за вислугу років через недержавні пенсійні фонди, доцільно створити в ПАТ «Укрзалізниця» і його структурах комісії з недержавного пенсійного забезпечення для координації діяльності вкладників і Адміністратора Фонду, обміну інформацією та реалізації прав залізничників на недержавну пенсію.

Подальший розвиток пенсійної програми ПНПФ «Магістраль» дозволить:
•посилити соціальний захист залізничників додатковими до державної пенсії пенсійними виплатами;
•створити мотивацію до довгострокової праці шляхом збільшення розміру пенсійного внеску роботодавця залежно від віку працівника;
•закріпити кваліфіковані кадри через зростання розміру пенсійних накопичень працівника відповідно до стажу роботи в  галузі;
•розширити соціальний пакет залізничників;
•сформувати позитивний імідж ПАТ «Укрзалізниця» як соціально відповідального роботодавця.

Доповідь першого заступника Голови профспілки залізничників і транспортних будівельників України Михайла СІНЧАКА
на науково-практичній конференції, присвяченій 110-річчю профспілкового руху на залізницях України, яку Рада профспілки 
проводить у режимі відеоконференції спільно з Державним економіко-технологічним університетом транспорту (ДЕТУТ)  з 13 жовтня по 3 листопада 2015 року