У листах повідомляється, що Укрзалізницею доопрацьовано проект зведеного фінплану з урахуванням відповідних змін, внесених до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, та подано на розгляд до причетних міністерств.
Зважаючи на затверджені більш реальні макропоказники та враховуючи фактичні показники обсягів перевезень за перший квартал п. р., передбачено зменшення обсягів перевезень вантажів на 2 %, у т. ч. транзиту – на 4,2 %, імпорту – на 15,5 %, пасажирів – на 9,6 % до звіту 2013 року.
Як результат, до попереднього варіанту фінансового плану доходи від перевезень зменшилися на 2,1 млрд  грн., зазначено у відповідях Міністерства та Укрзалізниці.
Відповідно, і витратна частина проекту фінплану врахувала складну ситуацію як у країні, так і на залізничному транспорті, а саме: замороження зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, подальше падіння обсягів перевезень, зростання курсу іноземних валют по відношенню до гривні.
Так, в доопрацьованому проекті йдеться про зменшення кількості працівників на 30,5 тис. осіб до звіту 2013 року (з урахуванням Кримського регіону) і, як результат, зменшення фонду оплати праці з нарахуваннями на 391 млн грн. до звіту 2013 року та на 1,2 млрд грн. до попереднього варіанту, а також скорочення витрат, пов’язаних з утриманням службових автомобілів (у т. ч. з передачею частини їх для забезпечення виробничих питань), що дасть можливість скоротити адміністративні витрати на автотранспорт на 41,2 млн грн.
У зв’язку з ростом курсу іноземних валют по відношенню до національної втрати від операційних курсових різниць збільшено на 1,6 млрд грн. до звіту 2013-го та на 1,4 млрд грн. до попереднього варіанту.
Проектом фінплану передбачено також підвищення посадових окладів (тарифних ставок) з 1 січня на 5 %, яке вже відбулося, а зростання середньомісячної заробітної плати працівників операційної діяльності – на 8,9 % до звіту 2013 року. Середньомісячна зарплата працівників, скоригована на індекс споживчих цін, становить 100,4 % до попереднього року.
«Враховуючи ситуацію, що склалася як у країні, так і в галузі, а також обмежені фінансові можливості, розглядати питання щодо подальшого підвищення у 2014 році посадових окладів (тарифних ставок) працівникам галузі недоцільно, наголошено у листах Мінінфраструктури та Укрзалізниці.
Трудові ресурси постійно дорожчають, тому вони повинні ефективно використовуватися. Продуктивність праці по залізницях України за 2013 рік не виконана на 6,2 % та знижена до рівня 2012 року на 0,5 %. А за чотири місяці 2014-го завдання з продуктивності праці по залізницях виконано на 98,8 % та знижено до відповідного періоду минулого року на 0,3 %.
В умовах автоматизації робочих місць, запровадження нових технологій для організації ефективної і продуктивної праці постає необхідність змін у структурі управлінь, служб та інших підрозділів. Це дозволить збалансовано використати наявні трудові ресурси, підтримувати баланс між доходною та витратною частинами фінансового плану залізниць України. Такий підхід в умовах значного недоотримання фінансових надходжень дозволить зберегти існуючий кадровий потенціал галузі і забезпечити стабільну виплату заробітної плати залізничникам, підкреслено у відповіді Раді профспілки за підписом Генерального директора Укрзалізниці Бориса Остапюка.
У листіУкрзалізниці також зазначено, що існуюча нормативно-технічна база з праці не завжди відповідає технологічним процесам виконання робіт, не всі види робіт, які виконуються на залізничному транспорті, охоплені нормами праці, не завжди об’єктивно здійснюються розрахунки нормативної кількості працівників, тому не нормативна, а запланована середньооблікова кількість працівників галузі більше відповідає реаліям сьогодення.
«Враховуючи викладене, просимо із розумінням поставитися до сьогоднішньої складної ситуації в Україні та вжиття непопулярних заходів у залізничній галузі», – наголошено у листах Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці.