Наразі укладено 280 договорів із партнерами, які працюють у 45 напрямах. Програма охоплює 840 закладів, які надають товари і послуги у 98 містах України, а власниками дисконтних карток стали вже 60 тис. членів профспілки. Забезпечено оперативне супроводження веб-сайта дисконтної програми та систематичні тематичні публікації в газетах «Вісник профспілки», «Магістраль», дорожніх виданнях і профспілкових вісниках.

Постійно відбувається зворотний зв’язок із членами профспілки та представниками партнерів, оперативне вирішення непорозумінь, пов’язаних із недоліками в реалізації договірних зобов’язань.

Президія Ради профспілки відзначила роботу Одеської дорожньої профорганізації, представники якої уклали найбільшу кількість договорів (90) та забезпечили дисконтними картками майже 30 тис. спілчан. А от найнижчі показники розвитку соціального проекту мають дорожні профорганізації Південно-Західної, Львівської, Південної та Придніпровської залізниць, що свідчить про недостатню активність підготовлених представників з укладання договорів, низький рівень роз’яснювальної роботи серед членів профспілки щодо переваг дисконтної програми. Президія запропонувала головам зазначених дорожніх профорганізацій активізувати роботу щодо розвитку дисконтної програми профспілки у регіонах обслуговування.

Профорганам усіх рівнів рекомендовано використовувати досягнення дисконтної програми для мотивації профспілкового членства. Пропонується урочисто вручати дисконтні картки при прийнятті у члени профспілки, заохоченні профактивістів, проведенні інформаційних днів і зустрічей, «Днів трудового права», вітанні зі святами тощо. Також необхідно провести широку роз’яснювальну роботу серед спілчан щодо позитивів соціального проекту, зокрема розмістити на профспілкових інформаційних стендах матеріали про дисконтну програму профспілки та партнерів, із якими укладено договори, і вжити заходів щодо забезпечення членів профспілки (у першу чергу, працюючих) дисконтними картками.

Відділ інформації Ради профспілки