Відповідно до листа Главку первісна вартість форменого одягу не включається до складу додаткових благ, наданих працівнику. Утримується податок на доходи фізичних осіб лише у разі неповернення працівником підприємству (структурному підрозділу) форменого одягу, граничний строк використання якого не настав, при звільненні працівника з поважних причин (вихід на пенсію, скорочення чисельності працівників тощо). Тобто працівники, які звільняються з підприємства (структурного підрозділу) з поважних причин, мають право повернути підприємству (структурному підрозділу) формений одяг, граничний строк використання якого не настав, з метою уникнення сплати податку на доходи фізичних осіб з суми вартості виданого безоплатно або зі знижкою 50 % форменого одягу.

Відділ інформації Ради профспілки