Місячник передбачає рейди та обстеження залізничних вузлів і структурних підрозділів щодо дотримання належного рівня безпеки руху та вимог охорони праці.

Увагу профорганізацій всіх рівнів під час проведення заходів у рамках цієї міжнародної солідарної акції зосереджено на найактуальніших проблемах: йдеться про створення безпечних умов праці, забезпечення працівників механізмами, інструментами, матеріалами для виконання виробничих завдань, а також спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту. Приділятиметься увага технічному стану рухомого складу, його ремонту та оновленню, додержанню вимог законодавства до тривалості робочої зміни та понадурочних робіт, загальному стану дисципліни на транспорті та виконанню працівниками правил технічної експлуатації тощо.

Проведення заходів у рамках акції координує дорожній штаб, роботу на місцях організовують та контролюють вузлові штаби і комісії у підрозділах залізниці.

З метою широкого інформування громадськості про мету та результати заходів, проведених в рамках Міжнародного дня дій, підготовлено тематичні листівки, інформаційні стенди. Пасажирів на вокзалах інформуватимуть через гучномовний радіозв’язок.

(За повідомленням “Львівського залізничника”)

ДО ТЕМИ. За рішенням конгресу Міжнародної федерації транспортників, 23 червня цього року відбуваються заходи Міжнародного дня дій залізничників під традиційним гаслом “Головне – безпека!”

Згідно з постановою президії Ради профспілки, у цій акції,  покликаній привернути увагу громадськості, органів влади, засобів масової інформації, споживачів транспортних послуг до проблем галузі, активну участь беруть профорганізації всіх рівнів. Ця акція є особливо актуальною з огляду на те, що Укрзалізниця є офіційним національним пе-ревізником футбольного Євро-2012, а залізниці є основним видом транспорту зі статусом об’єктів підвищеної небезпеки.