«Удосконалення виробничо-технологічних процесів у залізничній галузі, поява нового обладнання та техніки, впровадження сучасних автоматизованих систем потребують високого рівня підготовки кадрів. Укрзалізниця проводить системну роботу у цьому напрямку: здійснює навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників», – повідомив профспілковому активу очільник галузі.

Так за 9 місяців 2013 року у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації підвищили кваліфікацію 5105 керівних працівників та фахівців залізниць. Окрім того, близько 10,3 тис. фахівців залізниць пройшли навчання на семінарах та курсах.

В центрах професійного розвитку персоналу, у професійно-технічних училищах та в інших навчальних закладах, а також на виробництві загалом підготовлено 2187 робітників, перепідготовлено 5251 представника робітничих професій, а 25900 робітників підвищили кваліфікацію.

Генеральний директор Укрзалізниці зазначив, що збереження соціальних пільг і гарантій для працівників галузі, як це передбачено колективними договорами підприємств, залізниць та Галузевою угодою, забезпечуватиметься  і у ході реформування галузі. «У кожному конкретному випадку знаходяться можливості, щоб зберегти соціальний пакет для тих працівників, які переходять на інше підприємство у зв’язку зі структурними змінами, для підприємств, які проходять реорганізацію. Погіршення цього питання ми не допускаємо і не допустимо», – зазначив Сергій Болоболін.

Генеральний директор Укрзалізниці також наголосив на збереженні соціальної сфери залізничної галузі.
«Утримання соціальної сфери: наших будинків відпочинку, фізкультурно-спортивних комплексів та інших, –  і надалі залишиться  нашим зобов’язанням, яке ми будемо виконувати на різних етапах реформування галузі», – зазначив Сергій Болоболін.
Щороку залізницях приділяється увага оздоровленню працівників, активізації культурно-масової та фізкультурної роботи серед працівників. Для організації і проведення культурно-масової і фізкультурної роботи за 9 місяців 2013 року профспілковим органам залізниці спрямували на 4 млн грн., або на 4,2 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

На обов’язкове медичне обстеження працівників галузі, що проводиться за кошти підприємств, виділено  на 10,1 млн грн., або на  19,8 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Відео-коментар Генерального директора Укрзалізниці Сергія Болоболіна про збереження соціальних гарантій, перепідготовку кадрів: