Попередньо ситуацію вивчено у виробничих підрозділах регіональних філій Одеської, Південно-Західної та Південної залізниць.


Відзначено, що Укрзалізницею та її правонаступником – ПАТ «Українська залізниця» проведено певну роботу з реалізації рішень примирної комісії. Так, Укрзалізницею спільно з Радою профспілки відпрацьовано та наказом № 056-Ц/од від 4.03.2014 р. затверджено положення про порядок укладання контрактів з працівниками залізничного транспорту, які здійснюють обслуговування пасажирів, а також типову форму контракту з провідниками пасажирських вагонів. Після переговорів з керівництвом галузі наказом Укрзалізниці від 20.10.2014 р. затверджено також рекомендовану форму контракту з провідниками пасажирських вагонів моторвагонного поїзда.


Одним із позитивних факторів, що працює на захист трудових і соціально-економічних інтересів майже 25 тис. працівників, є конкретизація строку дії контракту та його залежність від поведінки працівника. Положення дещо обмежило право роботодавця приймати рішення щодо подальшої роботи працівника одноосібно, це необхідно робити з урахуванням пропозицій комісії, яку має бути створено в кожному виробничому або структурному підрозділі, де застосовується контрактна форма трудового договору.


При цьому беззаперечним чинником, якого повинна дотримуватися і комісія, і роботодавці усіх рівнів, є вимога щодо укладання первинного контракту – на один рік, а всіх наступних – на п’ять років за умови належного виконання працівником посадових обов’язків, зокрема відсутності дисциплінарних стягнень за період дії попереднього контракту або строку угоди про його продовження. Крім цього, питання звільнення працюючих за контрактною формою трудового договору з ініціативи роботодавця повинно попередньо узгоджуватись з виборним органом профспілки, членом якої є працівник.


Загалом відзначено чимало позитивних напрацювань в усіх службах і господарствах, де застосовується контрактна форма трудового договору.


Проте в деяких підрозділах регіональних філій продовжується практика системних порушень нормативних документів ПАТ «Укрзалізниця», що регулюють цю сферу трудових відносин, понад те, деякі посадові особи навіть не ознайомлені з ними.


Наприклад, в більшості випадків не заповнено основні позиції контракту – щодо оплати праці, соціально-побутового забезпечення. Ці розділи не містять жодного конкретного показника, лише іноді вказано загальні посилання на законодавство про працю, типові інструкції або накази Укрзалізниці.


У контрактах не визначено режиму робочого часу, облікових періодів тощо, а в додаткових угодах до них не відображено нові розміри заробітної плати після її підвищення.


Користуючись необізнаністю працівників, що працюють за контрактною формою трудового договору, щодо режиму праці і відпочинку, оплати праці, строку дії контракту та порядку його визначення, у багатьох виробничих підрозділах відповідні комісії не створено, а питання продовження строку дії контракту узгоджується керівниками, в тому числі і при індивідуальних співбесідах. Трапляється і так, що згідно з місцевими положеннями працівник повинен сам особисто повідомляти керівника про закінчення терміну контракту і просити продовжити його на певний термін (хоча має бути навпаки).


Стабільна негативна тенденція спостерігається щодо дотримання деякими роботодавцями конкретних строків дії контрактів. У деяких дирекціях залізничних перевезень та підрозділах пасажирського господарства цю норму керівники взагалі прямо ігнорують. Одні мотивують таку поведінку тим, що на них нібито не розповсюджуються норми наказу Укрзалізниці № 056-Ц/од, інші – проблемами, які можуть виникнути внаслідок зміни штатного розпису та необхідністю скорочення. Такі пояснення свідчать про низьку фахову підготовку окремих виконавців, відповідальних за цей напрямок роботи.


Комісії у деяких підрозділах діють лише формально, роботодавці дотримуються їх рішень, але в положеннях про комісію (які відпрацьовані та затверджені самими ж роботодавцями) в частині визначення терміну дії вжито слово «до» – до року, до п’яти років. Наслідки цього відомі – така сама робота з персоналом, як і до прийняття наказу.


Одним із симптомів цієї «хвороби» є ігнорування на місцях рішення комісії ПАТ «Укрзалізниця» щодо професійного відбору начальників поїздів. Так, з працюючими начальниками поїздів, які пройшли професійний відбір, мають значний стаж роботи на цих посадах і не мають дисциплінарних стягнень, контракти укладаються замість п’яти тільки на два роки.


За наявності вакансій начальників поїздів в окремих підрозділах пасажирського господарства працює бюрократичний механізм щодо призначення на ці посади провідників, які успішно пройшли професійний відбір на рівні ПАТ і вже не потребують додаткових комісій та узгоджень.


Президією рекомендовано відповідним департаментам та керівникам регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» привести контракти у відповідність до наказу Укрзалізниці від 4.03.2014 р., № 056-Ц/од, забезпечити створення та належну організацію роботи комісій з укладення й аналізу виконання умов контрактів, а також вжити заходів для усунення порушень вимог цього наказу.


Дорожнім, територіальним та об’єднаним комітетам профспілки, профкомам первинних профспілкових організацій необхідно своєчасно реагувати на порушення трудових прав і соціально-економічних інтересів спілчан, які працюють за контрактом, забезпечувати надійний контроль за виконанням зобов’язань Галузевої угоди і колдоговорів.


Микола БЄЛЬЧЕНКО, головний правовий інспектор праці Ради профспілки