Учасники конференції трудового колективу магістралі відзначили, що баланс зобов’язань сторін колдоговору сприяв колективу у виконанні виробничих завдань. Так, обсяги перевезень вантажів у 2014-му перевищили план на 2,6 %, а показники 2013-го – на 1,4 %. Вантажообіг виконано на 101,9 % до плану.

Середньомісячна заробітна плата порівняно з 2013-м зросла на 3,9 %. Водночас введення режиму неповного робочого тижня і вимушене надання відпусток без збереження зарплати спричинили зменшення кількості фактично відпрацьованого залізничниками часу і вплинули на рівень їх доходів.

Дорпрофсож здійснював контроль виконання адміністрацією зобов’язань за колдоговором, проте учасники конференції зауважили, що низку з них виконано не в повному обсязі. Так, правова інспекція праці Ради профспілки на залізниці виявила протягом року 1064 порушення, з них 123 стосувалися виконання Галузевої угоди і колдоговорів.

На фінансування заходів з охорони праці підрозділами залізниці використано 66,1 млн грн., що становить 0,66 % від реалізованої продукції. Водночас допущено 12 випадків виробничого травматизму (у 2013 році – 14). Спілчанам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві, виплачено 66 тис. грн. за профспілковою страховкою. Мали місце проблеми із забезпеченням працівників спецодягом і спецвзуттям, особливо – для роботи в зимових умовах, іншими ЗІЗ та милом.

Проводилась робота зі збереження можливостей оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та забезпечення гарантованого рівня медичної допомоги працюючим і ветеранам. Так, залізницею на відшкодування добровільного медичного страхування витрачено 44,2 млн грн.
Рішенням конференції адміністрацію залізниці зобов’язано вжити заходів з недопущення надалі порушень трудового законодавства і колдоговору щодо забезпечення пільг і гарантій працівників, а при проведенні заходів з оптимізації виробництва та удосконалення структури управління залізницею, підготовки до акціонування залізничної галузі керуватись як одним з головних пріоритетів – дотриманням трудових прав залізничників.

Учасники конференції наголосили, що з метою забезпечення фінансових можливостей для реалізації пільг і гарантій, передбачених колдоговором, необхідно спрямувати спільні зусилля керівників залізниці і структурних підрозділів, профорганів усіх рівнів і самих працівників на підвищення ефективності виробництва, ліквідацію непродуктивних витрат і втрат, зміцнення трудової дисципліни.

Наталія ЧУТЧЕНКО, завідувач оргвідділу дорпрофсожу Південно-Західної залізниці