Нехтування вимогами законодавства і нормативних документів з охорони праці, профілактикою виробничого травматизму призводить до вкрай важких і сумних наслідків. Так, у 2013 році на вантажному пункті станції Апостолове Придніпровської залізниці стався груповий нещасний випадок, а в Херсонській виробничій дільниці Одеської магістралі цьогоріч нещасний випадок мав, на жаль, смертельний наслідок. Аналіз цих інцидентів свідчить, що сталися вони через незадовільний технічний стан засобів виробництва, невиконання посадових обов’язків та порушення вимог нормативних актів з охорони праці.
Втім, перевірки виявили недоліки не лише у роботі виконавців.
Так, в порушення п. 3.5.12 Галузевої угоди (фінансування заходів не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції), колдоговорами ДП «Вінницятрансприлад», Полтавської механізованої дистанції передбачено витрати на заходи з охорони праці не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік.
У колдоговорах Полтавської, Жмеринської, Львівської механізованих дистанцій відсутні додатки з переліком професій і посад працівників, яким безоплатно понад установлені норми видається спецодяг, спецвзуття, мило, а на роботах зі шкідливими умовами праці – молоко або рівноцінні харчові продукти.
Розділи охорони праці колдоговорів Запорізької, Львівської, Жмеринської механізованих дистанцій не передбачають зобов’язань адміністрації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці з виділенням необхідних коштів на її фінансування та своєчасного очищення, дезінфекції, прання спецодягу та спецвзуття.
Але й наявність у колдоговорах відповідних норм не гарантує їх виконання: наприклад, вантажнику Запорізької механізованої дистанції не виплачено за рахунок коштів підприємства одноразову допомогу при тимчасовій втраті працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві.
Порушуються правила охорони праці при експлуатації кранового господарства та виробничого обладнання, щодо утримання захисних засобів, несвоєчасно проводяться навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Виявлено недоліки й у забезпеченні виробничого побуту: в Полтавській (вантажний пункт Супрунівка), Запорізькій (вантажний пункт Запоріжжя-Вантажне), Львівській (Рівненська дільниця та майстерня дистанції), Краснолиманській (механічні майстерні вантажного пункту Ясинувата) механізованих дистанціях санітарно-побутові приміщення знаходяться у незадовільному стані і потребують капітального ремонту, заміни змішувачів води, шаф і застарілих дерев’яних меблів. В Одеській механізованій дистанції не вирішено питання щодо обладнання кімнати приймання їжі, не відремонтовано будівлю дільниці і водопровід у побутових приміщеннях водіїв, покрівлю гаража і допоміжних приміщень на вантажному пункті станції Черкаси.
Також технічною інспекцією праці Ради профспілки виявлено, що працівникам окремих дистанцій безпідставно не надаються пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами та особливий характер праці. Зокрема, у Львівській і Жмеринській дистанціях водіям автотранспортних засобів не надаються додаткові відпустки за особливий характер праці, львів’янам, до того ж, після проведення у 2011–2012 роках атестації робочих місць за умовами праці не здійснювались встановлені доплати за несприятливі умови праці. В Одеській механізованій дистанції не проведено фотографії робочих місць і не внесено в колдоговір перелік посад працівників, які виконують роботи на електронно-обчислювальних машинах, для отримання додаткової відпустки до чотирьох календарних днів за особливий характер праці.
Непоодинокими є випадки несвоєчасного забезпечення працівників дистанцій спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, миючими і знешкоджувальними засобами, медичними аптечками.
У механізованих дистанціях навантажувально-розвантажувальних робіт залізниць України не вирішено питання і не організовано хімочищення, прання та ремонт засобів індивідуального захисту, натомість працівники перуть ЗІЗ вдома.
Спеціалісти служб охорони праці Жмеринської, Львівської дистанцій не в повному обсязі забезпечені необхідними нормативними документами, кабінет охорони праці Запорізької механізованої дистанції потребує ремонту, оновлення та приведення до вимог відповідного Положення.
Зважаючи на результати перевірок, президія Ради профспілки дійшла висновку, що Головним комерційним управлінням Укрзалізниці, залізницями, їх комерційними службами приділяється недостатньо уваги профілактиці виробничого травматизму, створенню здорових і безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, наданню пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.
Головним управлінням охорони і організації праці Укрзалізниці, службами охорони праці залізниць недостатньо контролюються питання дотримання чинного законодавства, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці, своєчасного проведення необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, обладнання та об’єктів підвищеної небезпеки.
А це – пряма загроза безпеці, здоров’ю і життю залізничників…

Володимир ДОРОШЕНКО, головний технічний інспектор праці Ради профспілки

З  постанови  президії  Ради  профспілки


Керівництву Головного комерційного управління Укрзалізниці, начальникам залізниць запропоновано:

– проаналізувати причини нещасного випадку зі смертельним наслідком з вантажником Херсонської виробничої дільниці та розробити додаткові заходи щодо поліпшення стану охорони праці та недопущення подібних випадків в подальшому;
– розробити та затвердити у встановленому порядку на 2014–2015 роки у механізованих дистанціях навантажувально-розвантажувальних робіт залізниць програму поліпшення стану санітарно-побутових приміщень і підвищення якості побутового обслуговування працівників на виробництві;
– вирішити питання щодо організації на залізницях хімочищення, прання та ремонту засобів індивідуального захисту працівників механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт;
– забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, медичними аптечками;
– провести розрахунки з працівниками, яким в порушення чинного законодавства не встановлено і не надано додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці згідно з атестацією робочих місць та за особливий характер праці;
– нарахувати і виплатити доплату за роботу у важких і шкідливих умовах праці згідно з результатами атестації робочих місць за умовами праці працівникам Львівської механізованої дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт.

-Головному комерційному управлінню Укрзалізниці, залізницям:
– інформувати Раду профспілки про хід виконання цієї постанови та проведені розрахунки з працівниками до 1 жовтня 2014 року.

Головному управлінню охорони та організації праці Укрзалізниці запропоновано:
– при перевірках структурних підрозділів Головного комерційного управління посилити контроль за створенням працівникам здорових і безпечних умов праці, виконанням заходів з профілактики виробничого травматизму, проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці, безпечним виконанням робіт з об’єктами підвищеної небезпеки.

Дорожнім, територіальним комітетам профспілки, профкомам первинних профорганізацій рекомендовано:
– встановити контроль за створенням належних санітарно-побутових умов, своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, організацією ремонту та прання засобів індивідуального захисту, наданням працівникам у повному обсязі пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці.