Нас поінформовано, що ситуація, що склалася, розглядатиметься у січні 2010 року на нараді за участі керівників причетних служб залізниці і представників дорпрофсожу.
У листі також зазначено, що згідно з відповідними нормами періодичні медичні огляди працівників проводяться не лише з метою виявлення професійних захворювань, а і для вирішення питань щодо можливості працівників продовжувати роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу.
Упродовж 2009 року медичними закладами Одеської залізниці виведено з дії шкідливих та небезпечних факторів 107 працівників структурних підрозділів, які пройшли відповідні медичні огляди. Для попередження випадків профзахворювання працівників та усунення впливу на них шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях щорічно залізницею розробляються комплексні заходи з охорони праці, у яких передбачено профілактичні заходи.
Залізницею на виконання Комплексних заходів з підвищення існуючого рівня охорони праці, гігієни праці та виробничого середовища, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій у структурних підрозділах на 2009-й було заплановано витратити 30,3 млн грн., станом на 1 грудня минулого року освоєно 29,3 млн грн.
На атестацію робочих місць за умовами праці було заплановано 375,2 тис. грн., за 11 місяців 2009-го фактично витрачено більше – 382,9 тис. грн.
На 2010-й у комплексному плані Одеської залізниці з охорони праці теж буде заплановано заходи, направлені на попередження професійних захворювань працівників.


ДО  ТЕМИ

Хоча й існують ще окремі розбіжності у поглядах на ситуацію між адміністрацією і дорпрофсожем, крига, як-то кажуть, скресла. Сподіваємося, що буде вжито заходів для того, щоб працівники, які отримали професійне захворювання, не домагалися справедливих рішень через суди, а всі питання вирішувались безпосередньо на місцях.

Інф. «ВІСНИКА»