У зустрічі взяли участь заступники Міністра, керівники департаментів і відділів Мінінфраструктури, державних адміністрацій, агентств і відомств, підпорядкованих Міністерству тощо.

Майже всі присутні профлідери скористалися можливістю виступити і окреслити наявні проблеми, адже це перший захід подібного формату чинного Міністра. Втім, А.Пивоварський запевнив, що не уникає діалогу з профспілками і запропонував проводити такі зустрічі раз на місяць, аби, з одного боку, бути всебічно поінформованим про ситуацію у підгалузях транспорту, а з іншого – мати можливість безпосередньо висвітлювати позицію Міністерства та кроки, які здійснюються для вирішення гострих питань.

Серед проблем, які порушили лідери профспілок, були як спільні для всієї транспортної галузі, так і специфічні для кожного окремого господарства. Зокрема, йшлося про зниження рівня соціальної захищеності працівників через заморожування заробітної плати, що посилюється зростанням заборгованості із виплати зарплати, як, наприклад, у автомобілістів, або запровадженням режиму неповного робочого часу, як це відбувається на залізницях. Не завжди прозорими і зрозумілими для профспілок є заходи з реорганізації, які запроваджуються у тій чи іншій галузі. Так само спільною, приміром, для залізничного і автомобільного транспорту є проблема компенсації державою пільгових пасажирських перевезень.

На цій проблемі, зокрема, зупинився лідер профспілки залізничників і транспортних будівельників В.Бубняк, який зазначив, що незважаючи на значні зусилля, залізничникам зазвичай вдається вибороти не більше 30 % коштів за перевезення пільговиків. Профлідер також наполіг, щоб у фінплані залізниць було враховано усі кошти на реалізацію зобов’язань Галузевої угоди і колдоговорів. Він попросив сприяння Міністерства у вирішенні питання державної підтримки залізничного транспорту, як це передбачено законодавством, і зменшення податкового навантаження на Укрзалізницю, яка є одним з головних «донорів» держбюджету, але водночас не може забезпечити оновлення своїх основних фондів – інфраструктури, парку вагонів і локомотивів, до того ж, змушена забезпечувати виплати за валютними кредитами.

У відповідь А.Пивоварський зауважив, що на пряму підтримку держави у нинішніх соціально-економічних умовах очікувати не доводиться, тож необхідно шукати інших можливостей, зокрема, низка банків готові фінансувати лізингові програми. А проблема компенсації пільгових перевезень, на думку Міністра, втратить гостроту після запровадження з 1 липня п. р. монетизації пільг. Він підкреслив, що зараз головним завданням Міністерства у залізничній сфері є акціонування Укрзалізниці, важливим питанням є повернення до нормального режиму роботи працівників. З цього приводу незрозумілою для Міністра є діяльність на залізниці аутсорсингових компаній у той час, коли власні працівники не завантажені роботою.

На корупційну складову аутсорсингу звернув увагу Голова ФПТУ В.Ткачов, який підкреслив, що стороннім організаціям віддаються ті види діяльності залізниць, які можуть приносити прибуток, тож це питання потребує негайного вирішення.

Міністр пообіцяв, що на всі запитання, які було порушено протягом зустрічі, буде надано докладні відповіді, наголосив на необхідності подібних заходів і запевнив, що він сам, його заступники і керівники департаментів Міністерства відкриті для спілкування.

Олена РОМАНОВА, провідний фахівець відділу інформації Ради профспілки