Сьогодні учасниками нашої «Лікарняної каси» є понад 49 тис. осіб, із них близько 90 % – працівники залізниці, решта – локомотиворемонтного і вагоноремонтного заводів, медичних закладів, а також члени сімей залізничників і пенсіонери, які продовжують сплачувати членські внески.
У минулому році «Лікарняною касою» надано допомогу у 18124 випадках госпіталізації на суму 24,7 млн грн., що на 26,8 % більше ніж у попередньому. З них 18,4 млн грн. за 15502 випадки переказано медзакладам залізниці, 6,3 млн грн. переказано або компенсовано членам каси у 2570 випадках лікування в комунальних і спеціалізованих закладах. Порівняно з 2014 роком на 20,8 % зросли витрати на випадок лікування і на 42,4 % – на медикаменти.

У 234 випадках компенсовано понад 5 тис. грн., у т. ч. у 57 випадках суми компенсацій перевищували 10 тис. грн., у 31 – понад 20 тис. грн., у 19 – понад 30 тис. грн. і в 9 випадках – понад 40 тис. грн.

Особливо зросли витрати на проведення хіміотерапії, коронарографії, кардіохірургії, заміни кульшового суглоба та металоостеосинтезу. За звітний період ці витрати становили 2,6 млн грн. Середня вартість випадків становить від 6 тис. грн – за хіміотерапію, 18,8 тис. грн. – за кардіохірургію і близько 35 тис. грн – за ендопротезування кульшових суглобів.

Також кошти спрямовувалися на закупівлю вакцини проти грипу, оплату за літотрипсію, мамографію та лабораторні дослідження, ремонт медичного обладнання та діяльність «Лікарняної каси».

Суттєво зросли витрати на медикаменти, що сягають до 65 % загальних видатків на лікування. Відбувається це не лише через зростання цін на ліки, але й через не завжди оптимальну систему їх постачання. Тому з метою сприяння вирішенню проблеми у березні минулого року з ініціативи керівництва дорожньої профорганізації на базі підприємства дорпрофсожу «РОКС-Львів» запрацювала залізнична аптека. Її першочерговим завданням стало забезпечення членів «Лікарняної каси» – пацієнтів клінічної лікарні залізниці необхідними медикаментами за цінами нижчими, ніж в інших аптеках. Окрім постачання медикаментів у лікарню аптека здійснює також роздрібний продаж ліків для залізничників та ветеранів магістралі. Якщо на етапі її становлення діяли знижки у розмірі 5–10 %, то зараз аптека надає знижку у 12 % на всі ліки і препарати.

Додаткові видатки «Лікарняна каса» має і за понадлімітні витрати, адже в інтересах пацієнтів її правління зазвичай дає дозвіл на збільшення встановлених Програмою медичної допомоги лімітів для завершення лікування.

Наглядова рада контролювала виконання рішень попередньої конференції, критичних зауважень і пропозицій. Більшість із них стосувалися придбання медичного обладнання, але у зв’язку з передачею залізничних медзакладів у комунальну власність ці питання втратили актуальність. Для реалізації решти вжито відповідних заходів.

Тривалий час дорожня профорганізація працювала над запровадженням рівних умов для членів «Лікарняної каси» та осіб, охоплених медичним страхуванням. Ці зусилля не були марними: за рішенням керівництва залізниці і дорожнього комітету профспілки всім членам «Лікарняної каси» надається матеріальна допомога у 25 грн. для часткової компенсації їхніх членських внесків.

Проте у проекті колдоговору ПАТ «Укрзалізниця», розробленому адміністрацією, й надалі жодним словом не згадується «Лікарняна каса», хоча в пропозиціях профспілки щодо доповнень до колдоговору передбачається підтримка створення та діяльності лікарняних кас.

Водночас, ефективність «Лікарняної каси» та її важливу роль у житті трудового колективу залізниці визнало Міністерство охорони здоров’я України, провівши наприкінці 2015-го нараду з вивчення досвіду її роботи для подальшого застосування у реформуванні національної системи медичного забезпечення.

Ефективність і прозорість діяльності сприяє зростанню довіри до «Лікарняної каси», тож кількість її членів серед працівників примножується.

І за можливості умови надання медичної допомоги надалі будуть поліпшуватися, розширюватимуться відповідні програми.

Попереду – чергові виклики та завдання, і «Лікарняна каса» повинна оперативно пристосувати свою діяльність до нових умов.


Андрій СЕНИШИН, голова дорожньої профорганізації, голова наглядової ради ГО «Лікарняна каса Львівської залізниці»