«Міністерством інфраструктури на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.01.2012 р., № 61659/1/1-11 розглянуто звернення делегатів VI з’їзду профспілки залізничників і транспортних будівельників України «Про реформування залізничного транспорту» та повідомляється наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р., № 1106 затверджено нову редакцію Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки (далі – Програма). Відповідно до Програми реформування планується здійснити в три етапи протягом 9 років. Початку реалізації кожного нового етапу реформування передуватиме детальний аналіз результатів здійснення заходів попереднього етапу з метою відстеження його результативності та, за необхідності, вчасного коригування заходів наступного етапу реформування з метою недопущення ризиків безповоротних дій.


Також одним із шляхів підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту Програмою визначено наступні заходи:

• впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень;
• ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних шляхом впровадження механізму фінансової підтримки пасажирських перевезень;
• залучення коштів місцевих бюджетів для будівництва і реконструкції залізничних ліній, вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів, придбання залізничного рухомого складу для приміського сполучення;
• проведення ефективної соціальної політики та підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту.
Зокрема, з метою підвищення рівня соціального захисту працівників залізничного транспорту заходами з виконання Програми на І та II етапах (2010–2015 роки) передбачено:
• розроблення та затвердження програм підвищення мотивації до праці;
• підвищення ефективності соціального партнерства роботодавців і профспілок;
• збільшення фінансування заходів щодо охорони і поліпшення умов праці та профілактики професійних захворювань;
• збереження у структурі суб’єктів господарювання залізничного транспорту відомчих об’єктів соціальної сфери (соціально-культурних, оздоровчих, фізкультурно-спортивних), закладів охорони здоров’я тощо;
• підвищення якості підготовки фахівців галузі;
• забезпечення збереження і розвитку кадрового потенціалу галузі, зокрема шляхом перепідготовки та працевлаштування у разі здійснення структурних перетворень;
• удосконалення системи соціальних гарантій для залізничників;
• удосконалення системи обслуговування залізничників у відомчих медичних закладах.

На виконання заходів Програми та Плану-графіку реалізації Програми економічних реформ України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Мінінфраструктури спільно з Укрзалізницею розроблено законопроект «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (далі – законопроект).

Відповідно до законопроекту до статутного капіталу Товариства увійде майно залізничного транспорту загального користування, в тому числі установи та об’єкти соціальної сфери.

Також законопроектом з метою забезпечення соціальних гарантій працівників залізничного транспорту визначено, що Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди. Трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту продовжуються з Товариством.


Мінінфраструктури відкрите до конструктивного і партнерського діалогу з профспілковими організаціями залізничного транспорту України. З метою врахування інтересів працівників галузі, забезпечення їх соціальних гарантій представники профспілкових організацій включені до складу Робочої групи з реформування залізничного транспорту. Також Мінінфраструктури забезпечує, і надалі забезпечуватиме участь представників профспілок галузі в нарадах, круглих столах та інших заходах з обговорення шляхів та заходів з реформування залізничного транспорту.

З повагою
Перший заступник Міністра
К.О. Єфименко».