Історія цього питання розпочалася наприкінці минулого літа, коли адміністрацією Харківського метрополітену було видано розпорядження, яким в порушення
п. 1.8 чинного колективного договору та
ст. 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» в односторонньому порядку було призупинено оплату додаткових відпусток за вислугу років працівникам підприємства. Приводом стало зауваження комісії контрольно-ревізійного управління Мінтрансзв’язку про неправомірне проведення оплати таких відпусток за рахунок фонду оплати праці. Проте комісія та адміністрація не взяли до уваги, що такі оплачувані відпустки гарантовано Галузевою угодою між Міністерством і Радою профспілки та колдоговором метрополітену.
Об’єднаний профком відреагував на дії керівництва підприємства поданням на адресу начальника метрополітену щодо усунення порушення норм колективного договору. Але, як показав час, одним поданням справі не зарадиш, потрібні були більш адекватні кроки для вирішення цього питання. Що, власне, і продемонстрували первинні профспілкові організації служб, які рішеннями своїх зборів звернулися до об’єднаного профкому щодо здійснення більш дієвих заходів з метою швидшого усунення наслідків безпідставного зауваження контрольно-ревізійної комісії.
У результаті об’єднаним профкомом було розглянуто і прийнято Звернення трудового колективу Харківського метрополітену до Мінтрансзв’язку.
Зауважимо, що справедливу вимогу харківських метрополітенівців підтримала Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників, яка теж із відповідним листом звернулася до керівництва Мінтрансзв’зку з наполяганням на скасуванні неправомірного висновку комісії КРУ.
«Своєю відповіддю Міністерство визнало зауваження профорганізації. Це дає підстави вважати, що гарантовані Галузевою угодою права метрополітенівців знехтувані не будуть. Ми впевнені, що дане рішення Мінтрансзв’язку дозволить і в подальшому в повній мірі реалізовувати зазначену норму діючого колдоговору», – зауважив голова ОПК Харківського метрополітену Юрій Боровой.

Відділ інформації Ради профспілки