Усі напрямки діяльності молодіжної політики відображено в Галузевій угоді і колдоговорах. На деяких залізницях за погодженням з дорпрофсожами відпрацьовано програми соціальної роботи з молоддю та молодими сім’ями, підтримки студентської молоді тощо.
З метою підтримки трудових династій, забезпечення підприємств галузі висококваліфікованими фахівцями дорпрофсожі постійно проводять моніторинг порядку оплати за підготовку фахівців для залізничного транспорту.
У 2013-му в повному обсязі реалізовано положення про порядок підготовки спеціалістів для залізничної галузі з числа студентів випускних курсів ВНЗ III–IV рівня акредитації, що стало пілотним проектом. Так, вперше за двосторонніми угодами на посади відповідно до отриманої спеціальності працевлаштовано 56 випускників – відмінників вишів, які отримували додатково академічну стипендію з дня укладання такого договору. Після працевлаштування кожному з них надано матеріальну допомогу у розмірі місячного посадового окладу та можливість участі у програмі щодо забезпечення житлом.

 

МОВОЮ ЦИФР
За тристоронніми угодами працевлаштовано 1356 випускників навчальних закладів I–IV рівня акредитації, зокрема, на Донецькій залізниці – 324, Львівській – 206, Одеській – 214, Південній – 174, Південно-Західній – 260, Придніпровській – 178. Майже 70 % випускників працевлаштовано на вакантні місця за робітничими професіями, а питання роботи за набутим фахом буде вирішуватись за підсумками піврічного стажування.
 

Щоправда, існують і невирішені проблеми щодо працевлаштування випускників-бюджетників. Як правило, залізниці укладають тристоронні угоди про працевлаштування з випускниками навчальних закладів, розташованих у межах залізниці та за наявності вакантних місць на цей період. Наприклад, цього року Південна на вакантні місця, в тому числі і робітничих професій, працевлаштувала 87 випускників Української академії залізничного транспорту, 54 – Харківського коледжу транспортних технологій, 33 – Кременчуцького технікуму залізничного транспорту. Аналогічна ситуація і на інших залізницях. Тобто державне замовлення для залізничної галузі, сформоване Міністерством освіти і науки, реалізується лише на 60–70 %. Тому наразі актуальною є проблема повернення ряду вишів у підпорядкування Мінінфраструктури та Укрзалізниці, що дозволить оптимізувати підготовку кадрів для залізничного транспорту України та знівелює деякі перекоси. На цьому, як відомо, наполягає наша профспілка, знаходячи підтримку у цьому питанні в Укрзалізниці і Мінінфраструктури.

Майже усунуто недоліки щодо працевлаштування випускників. Так, з усіма випускниками укладено безстрокові трудові договори, виплачено кошти в розмірі стипендії за надану відпустку, а призначеним на посади поза постійним місцем проживання виплачено матеріальну допомогу в розмірах, передбачених Галузевою угодою.

Проблематичним залишається, на жаль, забезпечення молодих фахівців житлом, оскільки як цьогоріч, так і в минулі роки фінансовий план залізниць затверджується Кабміном, як правило, не раніше третього кварталу звітного року.
Залізницями укладено відповідні договори з навчальними закладами на проведення виробничо-технологічної практики студентів у межах державного замовлення та цільової підготовки. Всім студентам випускних курсів, які мають робітничі професії, набуті під час навчання, та навчаються за цільовими направленнями і на замовлення залізниць, надано оплачувані робочі місця на період практики з відповідною оплатою, записами в трудових книжках та належним рівнем соціального захисту. Приміром, у липні–серпні цього року на Одеській магістралі проходили виробничу практику 214 студентів, 175 з них після закінчення навчання будуть працевлаштовані в ці ж структурні підрозділи залізниці.

Микола Бєльченко, правовий інспектор праці Ради профспілки

ДО ТЕМИ
На засІданнІ президІЇ Ради профспілки у вересні п. р. розглядатиметься хід виконання постанови від 2 жовтня 2012 року «Про забезпечення трудових прав молодих членів профспілки залізничників і транспортних будівельників України».