Правовими інспекторами праці Ради профспілки у дорожніх і територіальних профорганізаціях протягом перших шести місяців поточного року виявлено 2790 порушень вимог трудового законодавства і положень чинних Галузевої угоди та колективних договорів під час перевірок, здійснених у 242 виробничих і структурних підрозділах ПАТ «Українська залізниця».

З метою негайного усунення порушень правовими інспекторами праці було складено майже 200 актів і внесено адміністрації 196 подань із 2973 вимогами щодо:
• нормування та оплати праці (43,4 %),
надання відпусток (18,1 %),
використання робочого часу та часу відпочинку (12,4 %),
виконання зобов’язань Галузевої угоди та колдоговорів (5,7 %),
трудової дисципліни (4,3 %),
прийому–звільнення, переводу (2,9 %),
праці жінок і молоді (2,8 %),
інших порушень (19 %).

На сьогодні виконано 167 подань, що становить 85,2 %. При цьому на вимогу правових інспекторів праці Ради профспілки було скасовано 129 наказів, виданих роботодавцями з порушенням норм чинного законодавства.
Притягнуто до відповідальності двох посадових осіб.

У першому півріччі 2018-го поновлено на роботі незаконно переведених вісьмох працівників – членів профспілки.

2348 спілчанам (35,3 %) надіслано персональні повідомлення про захист профспілковими органами всіх рівнів їхніх трудових прав, соціальних гарантій та інтересів.

Надано також 2,6 тис. юридичних консультацій, розглянуто 134 письмових звернення членів профспілки.

До обговорення на засіданнях профорганів різних рівнів підготовлено 134 матеріали з актуальних тем правозахисної роботи (дорожніх комітетів – 63, територіальних комітетів – 49, профкомів первинних і об’єднаних профорганізацій – 23).

Правові інспектори праці брали участь в організації та проведенні на залізничних вузлах та у виробничих підрозділах 70 «Днів трудового права».

Микола БЄЛЬЧЕНКО, завідувач відділу правового захисту – головний правовий інспектор праці Ради профспілки