Проте, як не прикро, на деяких підприємствах та у структурних підрозділах рівень порушень трудового законодавства, Галузевої угоди та колективних договорів залишається досить високим.

Так, тільки за недотримання норм Галузевої угоди та колдоговорів щодо надання матеріальної допомоги на оздоровлення, у зв’язку з виходом на пенсію, заохочень до ювілейних дат, доплат за вислугу років тощо на вимогу правової інспекції праці спілчанам виплачено більше ніж 1 млн грн.

Виявлено порушення і в частині оплати праці, зокрема, щодо оплати за надурочну роботу, час доїзду до постійного місця роботи та назад, роботу у вихідні, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, переведення на постійну нижчеоплачувану роботу, технічне навчання у вільний від роботи час, виплати преміальних членам профспілки повернуто понад 2,5 млн грн.

Деякі роботодавці продовжують ігнорувати чинне законодавство, що регулює питання охорони праці: доплату за важкі і шкідливі умови праці на підставі атестації робочих місць, забезпечення спецхарчуванням, оплату за період проходження медоглядів тощо. У результаті перевірок працівникам повернуто або донараховано близько 600 тис. грн.

На виконання подань правових інспекторів праці роботодавцями скасовано 275 наказів соціально-економічного спрямування. Як наслідок – більше ніж з 300 працівників знято безпідставно накладені дисциплінарні стягнення та повернуто утримані преміальні виплати.

Принципову позицію виявив правовий інспектор праці Ради профспілки на Південно-Західній залізниці А.Кашперовецький: окремим відділковим лікарням регіону структурними підрозділами повернуто заборгованість за проходження працівниками медичних оглядів понад 600 тис. грн., що дозволило призупинити безпідставну зміну штатних розписів, а відповідно, і зменшення посадових окладів до 0,5 або 0,25 % ряду медичних працівників.

Загалом за підсумками роботи правової інспекції праці Ради профспілки у минулому році працівникам повернуто 7,3 млн грн.

Невтішним є той факт, що деякі вимоги виборних профорганів і подання правової інспекції праці з тих чи інших причин не виконуються роботодавцями (станом на 1 січня п. р. невиконаним залишилось 51 подання, що становить 8,3 % загальної кількості). Тож за рішеннями виборних органів профспілки 19 матеріалів щодо грубих порушень трудового законодавства, Галузевої угоди та колдоговорів спрямовано на розгляд правоохоронних органів, ще низку – для відповідного реагування вищим керівним органам галузі.

Наслідок таких рішучих дій – до дисциплінарної відповідальності притягнуто 34 посадові особи. За систематичне ігнорування трудового законодавства, внесення до офіційних документів з питань обліку робочого часу та оплати праці неправдивих відомостей (службове підроблення) правоохоронні органи ініціювали притягнення місцевими судами до адміністративної та кримінальної відповідальності ряду посадових осіб.

Кваліфіковану юридичну допомогу при вирішенні проблемних питань отримали 7,8 тис. працівників, розглянуто 551 особисте і колективне письмове звернення. Все більшої масовості набувають “Дні трудового права” – у минулому році їх проведено 148 за участі 30 тис. працівників. Діяльність профспілки щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів висвітлюється в засобах масової інформації різного рівня, за 2011-й опубліковано 116 статей критичного і консультативного характеру.

Відповідальною частиною роботи правової інспекції праці Ради профспілки є підготовка пропозицій до проектів законодавчих актів, що зачіпають трудові та соціально-економічні права членів профспілки. До профільних комітетів Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Спільного представницького органу профспілок спрямовано більше 48 пропозицій до проектів 23 законодавчих актів. Ряд пропозицій враховано при їх прийнятті Верховною Радою України.

Микола БЄЛЬЧЕНКО, правовий інспектор праці Ради профспілки