У 2015 році технічною інспекцією праці Ради профспілки перевірено стан охорони праці в 714 підконтрольних підрозділах, у 107 з них – разом з органами державного нагляду та відомчого контролю за охороною праці. Виявлено 6241 порушення нормативних актів з охорони праці. Працівникам повернуто 153 тис. грн. недоплачених коштів.


За результатами спеціальних розслідувань 64 нещасних випадків у двох випадках з потерпілих знято безпідставні звинувачення.
За участі технічних інспекторів праці у минулому році:


– укладено 144 колдоговори та угоди на підприємствах і в структурних підрозділах;
– проведено навчання профактиву з охорони праці на 291 підприємстві;
– взято участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію 7 нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення;
– призупинено експлуатацію 298 виробничих об’єктів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва.


У 2015 році кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 33 % порівняно з 2014-м, знизилась кількість нещасних випадків з інвалідним наслідком (14 проти 16), а травматизм зі смертельним наслідком залишився майже на тому ж рівні (13 проти 14). Більшість із них сталися з організаційних та психофізіологічних причин, через порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі невиконання вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків, порушення технологічного процесу, порушення режиму праці та відпочинку, травмування внаслідок протиправних дій сторонніх осіб і перебування в зоні бойових дій без виконання робіт військового характеру…

Протягом 2015 року на залізничному транспорті зареєстровано три випадки професійних захворювань серед працюючих (проти 4 у 2014-му).
Не зменшується кількість випадків природної (раптової) смерті працівників на підприємствах та у структурних підрозділах – 42 проти 34 у минулому році. Аналіз їх причин свідчить про низьку якість проведення попередніх та профілактичних медичних оглядів працюючих.


До страхової компанії направлено матеріали за 33 нещасними випадками із 64, що сталися на виробництві, за якими потерпілим та сім’ям загиблих виплачено 132,5 тис. грн. (31,5 тис. грн. – за випадками з тимчасовою втратою працездатності, 65 тис. грн. – з інвалідним та 36 тис. грн. – зі смертельним наслідками).


Із 42 випадків природної (раптової) смерті працівників на виробництві, що сталися у 2015 році, проведено страхові виплати на суму 130,5 тис. грн. за 22 випадками.


За результатами перевірок протягом минулого року виявлено факти недоплати працівникам за час проходження технічного навчання, медичних оглядів, роботу у важких і шкідливих умовах праці, керівництво стажуванням з охорони праці; відсутності забезпечення молоком, спецодягом, спецвзуттям тощо.
У зв’язку з незадовільним забезпеченням у 2015 році працівників якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджуючими засобами це питання знаходилося на постійному контролі Ради профспілки. На 1 січня п. р. на залізницях забезпеченість зимовими видами спецодягу, спецвзуття становить: костюмами «Гудок», «Зима», «Колійник», теплозахисними костюмами – 100 %, чоботами утепленими – 73 %, чоботами кирзовими – 75 %, черевиками шкіряними – 84 %.


Технічні інспектори праці Ради профспілки взяли участь у галузевому семінарі-нараді «Удосконалення системи управління охороною праці на залізничному транспорті України», що проходив у Кам’янці-Подільському 20–22 жовтня 2015 року.
У рамках проведення 28 квітня 2015 року Всесвітнього дня охорони праці під гаслом: «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці» технічні інспектори праці брали участь у селекторних нарадах, семінарах, круглих столах, зустрічах представників роботодавців з трудовими колективами, проведенні весняних оглядів-конкурсів з охорони праці, підбитті їх підсумків з визначенням і заохоченням кращих трудових колективів та керівників підприємств, голів первинок.

 

Володимир ДОРОШЕНКО,
головний технічний інспектор праці Ради профспілки